PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Definities

3. Gegevens die we verzamelen en hoe

4. Hoe wij uw gegevens gebruiken

5. Delen van gegevens

6. Internationale gegevensoverdrachten

7. Bewaring van gegevens

8. Gegevensbeveiliging

9. Uw rechten en opties

10. Geautomatiseerde besluitvorming

11. Niet volgen

12. Kinderen

13. Links naar derden

14. Bestuurstaal

15. Contacteer ons

1. Inleiding

Dit Privacybeleid beschrijft hoe VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (“VOLKA”, “wij”, “ons”, of “onze”) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, en wat uw rechten en keuzes zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u onze dienst gebruikt die het spel (het “Spel”), de website en de verwante diensten van VOLKA omvat. Door dit beleid te aanvaarden, gaat u akkoord met onze verzameling, opslag, gebruik, openbaarmaking, overdracht (inclusief grensoverschrijdende overdracht) van uw persoonsgegevens zoals vermeld in het beleid. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen; in dat geval zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Als u niet akkoord gaat met de dan geldende versie van ons Privacybeleid, moet u stoppen met het gebruik van onze dienst.

Als u in Californië woont, bekijk dan onze California Privacy Notice.

De gegevensbeheerder: VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED
Adres: 3, Kleopatras Straat, 3042 Limassol, Cyprus
E-mail: info@volkagames.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Adres: 3, Kleopatras Straat, 3042 Limassol, Cyprus
E-mail: privacy@volka.com

2. Definities

Voor de toepassing van dit beleid:

 1. “persoonsgegevens” betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 2. “verwerking” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens
 3. “beheerder” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt
 4. “verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de beheerder persoonsgegevens verwerkt

3. Gegevens die we verzamelen en hoe

Wij verzamelen persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt of met ons communiceert. Wanneer u onze dienst gebruikt, inclusief chatfuncties, verzamelen wij informatie over de manieren waarop u onze dienst gebruikt en ermee omgaat. Wij kunnen ook informatie over u verzamelen of ontvangen van derden die met onze dienst verbonden zijn.

Gegevens die u ons verstrekt

 • Contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien opgegeven).
 • Profiel- en accountgegevens van de speler: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, profielfoto, taal.
 • Communicatie met de dienst: berichten verzonden naar het ondersteuningsteam en andere correspondentie met ons, uw openbare berichten of opmerkingen op onze officiële pagina, spelbeoordelingen en feedback die u indient over onze dienst, berichten of informatie verzonden via chatfuncties binnen de dienst naar andere gebruikers.    

Gegevens die we automatisch verzamelen

 • Spelgerelateerde gegevens: Game ID (gemaakt door VOLKA en gebruikt om uw account te identificeren), spelgegevens, inclusief spelvoortgang, levels, sessieduur, in-game aankopen, spelvoorkeuren, interacties met andere spelers, andere in-game activiteiten.
 • Technische gegevens: IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, platform, apparaatinstellingen, apparaatidentificaties, browsertype en versie, taal, browserpluginversies.
 • Gebruiksgegevens: datum en tijd van activiteit op onze dienst, gebruikte functies, bekeken of gebruikte inhoud, bekeken pagina’s en de volgorde van die pagina’s, de tijd die op een pagina wordt doorgebracht, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen), verwijzende/exitpagina’s en URL’s.

Bij het verzamelen van deze informatie wordt gebruik gemaakt van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken en hoe u deze kunt beheren of uitschakelen, kunt u ons Cookiesbeleidlezen.

Gegevens die wij verkrijgen van derden

 • Gegevens van platforms van derden als  u ervoor kiest deze te koppelen  aan onze dienst (Facebook, appstores). Als u het spel bijvoorbeeld opent via uw Facebook-account, kunnen wij alle informatie van uw Facebook-profiel ontvangen die u of Facebook met ons deelt. Dergelijke informatie kan bestaan uit uw Facebook-naam, profielfoto of de URL daarvan, gebruikersidentificatienummer (Facebook ID-nummer), e-mailadres, vriendenlijst, informatie over uw gebruik van het spel. De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van uw privacy-instellingen op deze platforms van derden. Wij raden u aan hun servicevoorwaarden en privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt hoe zij uw persoonsgegevens gebruiken en wat kan worden gedeeld, en indien nodig uw privacyinstellingen rechtstreeks op hun dienst te wijzigen.
 • Gegevens van reclame- en analyseproviders waarmee we samenwerken. Deze derden kunnen hun eigen cookies en soortgelijke technologieën instellen en lezen om informatie te verzamelen via onze dienst en ons demografische gegevens, analyses en andere geaggregeerde gegevens verstrekken. Deze gegevens identificeren direct noch indirect een persoon.

4. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. U hebt toegang tot sommige delen van onze dienst zonder ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar om een account aan te maken en ons spel te spelen, moet u echter uw persoonlijke gegevens verstrekken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden, waaronder om ons contract met u uit te voeren (d.w.z. onze Servicevoorwaarden), om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze legitieme belangen na te streven (mits deze niet zwaarder wegen dan uw belangen of rechten), of met uw toestemming.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken en de rechtsgrondslagen waarop wij ons daarvoor baseren, staan vermeld in de onderstaande tabel.

DOELWETTELIJKE BASIS
Om uw spelaccount aan te maken en u in staat te stellen ons spel te spelen en onze dienst te gebruiken.Uitvoering van het contract
Om te reageren op uw vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten en om spelersondersteuning te bieden.Uitvoering van het contract
Om u gerelateerde informatie, beveiligingswaarschuwingen en andere kennisgevingen te sturen; u op de hoogte te stellen van updates, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid; u te informeren over nieuwe producten en diensten, promoties, wedstrijden of speciale evenementen.(a) uw toestemming (in het geval van promotionele communicatie
(b) Uitvoering van het contract
(c) Legitieme belangen – u op de hoogte houden van onze dienst; onze dienst promoten en u geïnteresseerd houden
Monitoring, probleemoplossing, testen, systeemonderhoud, technische ondersteuning.(a) Uitvoering van het contract
(b) Legitieme belangen – het runnen van ons bedrijf; het verbeteren van de functionaliteit van de dienst en de gebruiksvriendelijkheid; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienst; ervoor zorgen dat gebruikers de best mogelijke ervaring hebben bij het gebruik van onze dienst
Om beter te begrijpen hoe u onze dienst gebruikt, uw gedrag en voorkeuren; het spel en de spelervaring te ontwikkelen en te verbeteren; chatfuncties aan te bieden als onderdeel van de dienst; de spelerservaring te personaliseren.(a) Uw toestemming
(b) Gerechtvaardigde belangen – onze dienst actueel en relevant houden; onze dienst verbeteren; onze gebruikers de best mogelijke ervaring bieden
Om reclame te leveren en te richten; de effectiviteit van onze reclame te meten.  (a) Uw toestemming
(b) Gerechtvaardigde belangen – het promoten van onze dienst; het aantrekken van nieuwe gebruikers en het opnieuw betrekken van onze huidige gebruikers; het verhogen van het bedrag aan inkomsten dat via in-game aankopen wordt gegenereerd; het verbeteren van onze reclame; het bepalen van onze marketingstrategie; het laten groeien van ons bedrijf
Om het gebruik van de dienst en de chatfuncties te analyseren en te controleren; fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen; onze eigendommen te beschermen; actie te ondernemen tegen frauduleuze of zich misdragende spelers; onze Servicevoorwaarden af te dwingen.    (a) Wettelijke verplichting – onze dienst en de chatfuncties ervan veilig en eerlijk houden; ervoor zorgen dat elk gebruik van onze dienst wettig en niet-frauduleus is (b) Gerechtvaardigde belangen – het beschermen en runnen van ons bedrijf; het veilig en eerlijk houden van onze dienst en de chatfuncties ervan; het beheren van de veiligheid, netwerk- en informatiebeveiliging; risico- en fraudepreventie; het beschermen van de veiligheid en het welzijn van spelers

5. Delen van gegevens

Wij delen mogelijk uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van derden:

 • Zakelijke partners en externe dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, zoals mobiele platforms en sociale netwerken, softwareleveranciers, leveranciers van technische ondersteuning, spelersondersteuning, e-maildiensten, gegevensanalyse, marketing, reclame, gegevensopslag, beveiligingsdiensten voor websites. Deze partners behandelen de gegevens met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming en uitsluitend volgens de  instructies van  VOLKA.

Met sommige van deze partners delen wij alleen anonieme informatie, d.w.z. informatie die uw identiteit niet direct of indirect onthult. Wij kunnen bijvoorbeeld anonieme en geaggregeerde informatie delen met onze reclamepartners. Dergelijke informatie kan technische gegevens, unieke identificatiemiddelen, spelstatistieken en -gedrag en gegevens over de prestaties van advertenties omvatten. Wij kunnen onze adverteerders ook toestaan anonieme en geaggregeerde informatie te verzamelen binnen de dienst en zij kunnen die informatie dan met ons delen. Onze adverteerders kunnen deze informatie verzamelen door het gebruik van cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën. Hierdoor kunnen onze adverteerders gerichte reclame leveren om uw ervaring te personaliseren door u reclame te tonen voor producten en diensten die u waarschijnlijk interesseren. Adverteerders zullen deze informatie ook gebruiken om de doeltreffendheid van reclame te meten en hun activiteiten te verbeteren. U kunt zich afmelden voor gerichte reclame door de instructies in sectie 9 hieronder te volgen.

 • Overheidsinstanties en andere organisaties. Wij zullen uw persoonsgegevens bekendmaken als wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving, om te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties, met inbegrip van nationale veiligheid, wetshandhaving of juridische procedures, om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schending van onze Servicevoorwaardente onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
 • Andere gebruikers van onze dienst. De dienst kan chatfuncties bevatten waar u berichten kunt plaatsen en met andere gebruikers kunt communiceren. Wanneer u informatie in een chatfunctie plaatst, dient u zich ervan bewust te zijn dat dergelijke informatie beschikbaar wordt gesteld aan andere gebruikers. Vermijd daarom het bekendmaken van uw persoonlijke gegevens aan andere gebruikers via een chatfunctie.

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

6. Internationale gegevensoverdrachten

Wij kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan andere landen dan het land waar de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wij slaan uw persoonsgegevens op op servers in de Europese Economische Ruimte (EER) en in de Verenigde Staten, en wij kunnen deze gegevens ook verwerken in andere landen (ook buiten de EER) waar onze zakenpartners en dienstverleners actief zijn. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen waarvan is erkend dat ze een passend beschermingsniveau bieden, anders zijn er passende waarborgen, zoals door het gebruik van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens van binnen de EER naar een land buiten de EER. Als u meer wilt weten over deze waarborgen, kunt u zich schriftelijk wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@volka.com.

7. Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen uw gegevens wissen als u ons verzoekt uw persoonsgegevens te wissen (zie punt 9 hieronder).

Zelfs nadat u ons hebt gevraagd uw gegevens te wissen, kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens bewaren wanneer dat nodig is om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen, of voor andere wettelijk toegestane doeleinden. Wij behouden ons ook het recht voor uw gegevens te depersonaliseren (alle directe of indirecte verwijzingen naar uw identiteit verwijderen) en ze te blijven gebruiken voor onze eigen legitieme belangen, zoals voor onderzoek en statistische doeleinden.

Informatie die u via de dienst aan andere gebruikers hebt verstrekt, inclusief en zonder beperking via een chatfunctie, kan zichtbaar blijven voor andere gebruikers nadat u ons hebt gevraagd uw gegevens te wissen. Dergelijke informatie zal een geanonimiseerde account als bron hebben. Wij hebben geen controle over de informatie die andere gebruikers uit onze dienst kopiëren. Daarom, gelieve te vermijden uw persoonlijke gegevensa vrij te geven aan andere gebruikers via onze dienst.

8. Gegevensbeveiliging

Wij hebben redelijke en passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking. Daarnaast nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat derden aan wie we gegevens bekendmaken of overdragen, voldoende bescherming van uw gegevens bieden.

Wees u ervan bewust dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële inbreuken op de veiligheid kan voorkomen. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid van uw gegevens niet garanderen. Wij raden u aan stappen te ondernemen om uw persoonlijke informatie, inclusief uw accountinformatie, veilig te houden en voorzichtig te zijn wanneer u gegevens indient of verzendt via de dienst, inclusief via een chatfunctie.      

9. Uw rechten en opties

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens, waarmee u een kopie kunt krijgen van de gegevens die wij over u bewaren en andere aanvullende informatie over onze privacypraktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen; bijvoorbeeld wanneer er geen goede reden is om ze te blijven verwerken, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder). Het wissen van uw persoonlijke gegevens leidt tot het permanente verlies van de toegang tot uw spelaccount.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden; bijvoorbeeld terwijl wij een door u ingediend verzoek om rectificatie of bezwaar in overweging nemen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarmee u de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, kunt ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en ook kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie en in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer wij ons beroepen op onze legitieme zakelijke belangen als rechtsgrond voor de verwerking, of wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.
 • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerken.
 • Recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Om een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, dient u een verzoek in via onze Support direct in het spel.

Wij zullen proberen zo snel mogelijk op een dergelijk verzoek te reageren, maar wij zullen dit altijd doen binnen de termijn die door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is vastgesteld.

 • Afmelden voor direct marketing. Als u geen promotionele e-mails van VOLKA meer wilt ontvangen, klikt u op de link “uitschrijven” onderaan elke promotionele e-mail van VOLKA. Als u geen pushmeldingen meer wilt ontvangen, dat zijn berichten die een app u op uw mobiele apparaat stuurt, zelfs als de app niet is ingeschakeld, kunt u pushmeldingen uitschakelen door naar de instellingen van uw mobiele apparaat te gaan.
 • Afmelden voor gerichte reclame. U kunt zich afmelden voor op interesses gebaseerde reclame door uw apparaat of uw browserinstellingen aan te passen:
  • Voor iOS-apparaten: ga naar Instellingen > Privacy > Apple Advertising en schakel “Gepersonaliseerde advertenties” uit.
  • Voor Android-apparaten: ga naar Instellingen > Google-services > Advertenties en schakel ‘Afmelden voor gepersonaliseerde advertenties’ in.
   U kunt de “Identificatiecode voor reclame” ook opnieuw instellen op de instellingenpagina van uw mobiele apparaat, waardoor het verdere gebruik van bestaande gedragsgegevens die zijn gekoppeld aan uw vorige “Identificatiecode voor reclame” wordt voorkomen.
  • Voor display-advertenties op het web kunt u ook uw browserinstellingen aanpassen om bepaalde tracking te beperken door middel van cookies en door de volgende sites te bezoeken: http://www.aboutads.info/choices en http://www.youronlinechoices.eu/.
  • Om u af te melden voor gerichte advertenties op Facebook, gaat u naar deze pagina.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u gebruik maakt van uw recht om u af te melden, u nog steeds reclame ontvangt, maar dat de reclame die u te zien krijgt minder relevant kan zijn voor uw interesses.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonsgegevens leiden tot geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. Geautomatiseerde besluitvorming is het proces waarbij op geautomatiseerde wijze (met behulp van software-algoritmen) een beslissing over u wordt genomen zonder menselijke tussenkomst. Wij gebruiken bijvoorbeeld geautomatiseerde beslissingen om directe of gerichte reclame op onze dienst aan te bieden. U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking uitoefenen of u afmelden voor directe of gerichte reclame zoals beschreven in sectie 9 hierboven.

Wij voeren geen enkel besluit uit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat rechtsgevolgen heeft of een gebruiker op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft.

11. Niet volgen

Wij ondersteunen Do Not Track (“DNT”) niet en reageren daarom niet op DNT-verzoeken.

12. Kinderen

Onze dienst is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 16 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u toestemming krijgen van uw ouder of wettelijke voogd voordat u onze dienst gebruikt en uw persoonsgegevens verstrekt.

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar en verwerken dergelijke informatie niet zonder ouderlijke toestemming. Als we vernemen dat we dit per ongeluk hebben gedaan, zullen we proberen stappen te ondernemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u denkt dat wij mogelijk persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, of zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op.

Onze dienst kan links bevatten naar websites van derden. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid en valt u onder hun eigen privacybeleid. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. Lees altijd het privacybeleid van elke site die u bezoekt.

14. Bestuurstaal

Dit Privacybeleid is opgesteld in de Engelse taal, de oorspronkelijke en bepalende versie van dit Privacybeleid. Alle vertalingen van dit Privacybeleid in andere talen dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de betekenis of toepassing van dit Privacybeleid. In geval van inconsistentie of discrepantie tussen een vertaalde versie van dit Privacybeleid en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

15. Contacteer ons

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze praktijken inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@volka.com. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met ons Support team.