POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2020

Spis Treści

1. Wprowadzenie

2. Definicje

3. Dane, które zbieramy i jak

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

5. Udostępnianie danych

6. Przekazywanie międzynarodowych danych

7. Zatrzymywanie danych

8. Bezpieczeństwo danych

9. Twoje prawa i opcje

10. Zautomatyzowanie podejmowanych decyzji

11. „Nie śledź” (Do Not Track)

12. Dzieci

13. Linki do stron trzecich

14. Skontaktuj się z nami

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jak VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (“VOLKA”, „my”, „nam” lub ” nasz”) zbiera i wykorzystuje Twoje dane osobowe lub Państwa dane osobowe, a także prawa i wybory dotyczące Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w przypadku lub Twojego lub Państwa korzystania z naszego serwisu, który obejmuje grę VOLKA („Gra”), stronę internetową i powiązane usługi. Akceptując niniejszą Politykę, wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie (w tym transgraniczne przekazywanie) Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką. Jeśli jesteś zaniepokojony sposobem, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszego Serwisu. 

Możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności od czasu do czasu, w takim każdym przypadku będziemy Ciebie informować. Jeśli nie zgadzasz się na aktualną wersję naszej Polityki Prywatności, musisz zaprzestać korzystania z naszego Servisu.

Jeśli jesteś rezydentem Kalifornii, proszę przejrzeć nasze Zawiadomienie Kalifornia.

Administrator danych: VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED
Adres: 3, Kleopatras, 3042 Limmassol, Cypr
Email: info@volkagames.com

Pracownik ochrony danych
Adres: 3, Kleopatras, 3042 Limmassol, Cypr
Email: privacy@volkagames.com

2. Definicje

 Do celów niniejszej Polityki:

 1. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 2. „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie, takich jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, strukturyzacja, przechowywanie, dostosowanie lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacja, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub zniszczenie
 3. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
 4. „przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

3. Dane, które zbieramy i jak

Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio podczas tworzenia konta lub kontaktowania się z nami. Podczas Twojego korzystania z naszej Usługi będziemy zbierać informacje o sposobach korzystania i interakcji z naszą usługą. Możemy również gromadzić lub otrzymywać informacje o Tobie ze stron trzecich związanych z naszą usługą.

Dane, które nam przekazujesz

 • Dane kontaktowe: imię, adres e-mail, numer telefonu (jeśli podano).
 • Profil gracza i informacja konta: imię, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, zdjęcie profilowe, język.
 • Komunikacja z serwisem: wiadomości wysyłane do zespołu wsparcia i inna korespondencja z nami, Twoje publiczne posty lub komentarze na naszej oficjalnej stronie, recenzje gier i opinie, które przesyłasz na temat naszej usługi.

Dane, które zbieramy automatycznie

 • Dane dotyczące gier: Game ID (stworzony przez VOLKA i używany do identyfikacji twojego konta), dane dotyczące rozgrywki, w tym postępy w grze, poziomy, długość sesji, zakupy w grze, preferencje gry, interakcje z innymi graczami, inne czynności w grze.
 • Dane techniczne: IP adres, typ urządzenia, system operacyjny, platforma, ustawienia urządzenia, identyfikatory urządzenia, typ i wersja przeglądarki, język, wersje wtyczek przeglądarki.
 • Dane dotyczące użytkowania: data i czas aktywności w naszym Serwisie, użyte funkcje, treści przeglądane lub zaangażowane, przeglądane strony i kolejność tych stron, ilość czasu spędzonego na stronie, informacje o interakcji strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechanie myszką), odsyłanie/zamykanie stron i adresów URL.

  Zbieranie tych informacji wiąże się z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie oraz w jaki sposób można nimi zarządzać lub je wyłączyć, prosimy przeczytać Powiadomienie o plikach Cookie.

Dane, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych

 • Dane z platform zewnętrznych, jeśli zdecydujesz się połączyć je z naszym Serwisem (Facebook, app stores) na przykład jeśli realizujesz dostęp do Gry z twojego konta Facebook, możemy otrzymywać wszelkie informacje z twojego profilu na Facebook-u, które ty dzielisz z nami, lub Facebook. Takie informacje mogą obejmować twoję nazwę Facebook, zdjęcie profilowe lub jego adres URL, numer identyfikacyjny użytkownika (Facebook ID number), adres e-mail, lista znajomych, informacje na temat Twojego korzystania z Gry. Informacje, które otrzymujemy, zależą od ustawień prywatności użytkownika na tych platformach zewnętrznych. Zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami korzystania z usługi i polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe i co może być udostępniane, a w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia prywatności bezpośrednio w ich serwisie.
 • Dane od dostawców usług reklamowych i analitycznych, z którymi współpracujemy. Te strony zewnętrzne mogą ustawiać i odczytywać własne pliki cookie i podobne technologie w celu zbierania informacji przez nasz Serwis i dostarczania nam danych demograficznych, analitycznych i innych danych zagregowanych. Dane te nie identyfikują żadnej osoby bezpośrednio ani pośrednio.

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do różnych celów. Możesz uzyskać dostęp do niektórych części naszego Servisu bez podawania nam swoich danych osobowych. Jednak, aby utworzyć konto i grać w naszą grę, trzeba będzie podać swoje dane osobowe.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na podstawie kilku podstaw prawnych, w tym do realizacji naszej umowy z Tobą (np. nasze Warunki Świadczenia Usług), w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, realizacji naszych uzasadnionych interesów (pod warunkiem, że nie są one nadrzędne przez Twoje interesy lub prawa) lub za twoją zgodą.

W poniższej tabeli wymieniliśmy cele, w których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których polegamy w tym celu.

CELPODSTAWA PRAWNA
Aby utworzyć Twoje konto w grze, pozwolić Ci grać w naszą Grę i korzystać z naszego Servisu.Wykonanie umowy
Aby odpowiedzieć na Twoje pytania, komentarze, prośby i skargi, jak również aby zapewnić graczowi wsparcie.Wykonanie umowy
Aby wysłać Ci powiązane informacje, alerty bezpieczeństwa i inne powiadomienia; powiadamiać o aktualizacjach, zmianach w naszych warunkach i zasadach; informować Cię o nowych produktach i usługach, promocjach, konkursach lub imprezach specjalnych.(a) Twoja zgoda (w przypadku komunikatów promocyjnych)
(b) Wykonanie umowy
(c) Uzasadnione interesy – informowanie Cię na bieżąco o naszej usłudze (naszym Serwisie); promowanie naszej Usługi (Serwisu) i utrzymywanie zainteresowania nią
Monitorowanie, rozwiązywanie problemów, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie techniczne.(a) Wykonanie umowy
(b) Uzasadnione interesy – prowadzenie naszej działalności; zwiększenie funkcjonalności Serwisu i przyjazności dla użytkownika; poprawa jakości naszego Serwisu (naszej usługi); zapewnienie, że użytkownicy mają najlepsze możliwe doświadczenia podczas korzystania z naszej Serwisu
Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, Twoje zachowania i preferencje; rozwijać i ulepszać Grę i wrażenia z gry; spersonalizować wrażenia gracza.(a) Twoja zgoda
(b) Uzasadnione interesy – aktualizowanie naszego Serwisu; ulepszanie naszego Serwisu; zapewnienie najlepszego doświadczenia naszym użytkownikom
Aby dostarczać i kierować reklamą; mierzyć skutecznośc naszej reklamy.(a) Twoja zgoda
(b) Uzasadnione interesy – promocja naszego Serwisu; przyciąganie nowych użytkowników i ponowne angażowanie naszych obecnych użytkowników; zwiększenie kwoty przychodów uzyskanych z zakupów w grze; udoskonalenie naszej reklamy; zdefiniowanie naszej strategii marketingowej; rozwój naszej działalności
Aby zapobiegać oszustwom i innym nielegalnym działaniom; chronić naszą własność; podejmować działania przeciwko oszukańczym lub niewłaściwym graczom; egzekwować naszy Warunki Świadczenia Usług.    (a) Obowiązek prawny – dbanie o bezpieczeństwo i uczciwość naszego Serwisu; zapewnienie, że jakiekolwiek korzystanie z naszego Serwisu jest zgodne z prawem i nieuczciwe
(b) Uzasadnione interesy – ochrona i prowadzenie naszej działalności; dbanie o bezpieczeństwo i uczciwość naszego Serwisu; zarządzanie bezpieczeństwem, oraz bezpieczeństwem sieci i informacji; zapobieżenie ryzyku i oszustwu; ochrona bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia graczy

5. Udostępnianie danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom osób trzecich:

 • Partnerzy biznesowi i dostawcy usług zewnętrznych, którzy wykonują usługi w naszym imieniu, takie jak platformy mobilne i sieci społecznościowe; dostawcy oprogramowania; dostawcy wsparcia technicznego, wsparcie graczy, usługi e-mail, analityka danych, marketing, reklama, przechowywanie danych, usługi bezpieczeństwa stron internetowych. Ci partnerzy przetwarzają dane tylko zgodnie z instrukcją VOLKA.
  Z niektórymi z tych partnerów dzielimy się jedynie anonimowymi informacjami, tj. informacjami, które nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio Waszej tożsamości na przykład, możemy dzielić się anonimowymi i zaаgregowanymi informacjami z naszymi partnerami reklamowymi. Takie informacje mogą obejmować dane techniczne, niepowtarzalne identyfikatory, statystyki i zachowania gier, dane dotyczące wyników reklam. Możemy również zezwolić naszym reklamodawcom na zbieranie anonimowych i zaagregowanych informacji w ramach Serwisu, a następnie mogą oni udostępniać nam te informacje. Nasi reklamodawcy mogą zbierać te informacje za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia. Umożliwia to naszym reklamodawcom dostarczanie ukierunkowanych reklam w celu spersonalizowania korzystania z witryny, pokazując reklamy produktów i usług, które mogą Cię zainteresować. Reklamodawcy będą również wykorzystywać te informacje do mierzenia skuteczności reklamy i usprawniania jej działania. Możesz zrezygnować z reklamy ukierunkowanej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji 9 poniżej.
 •  Władze publiczne i inne organizacje. Ujawnimy Twoje dane osobowe, jeśli będziemy do tego zobowiązani w celu przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych lub wykonawczych; odpowiadać na zgodne z prawem wnioski organów publicznych, w tym do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwować prawo lub proces sądowy; prowadzenie dochodzeń, zapobieganie lub podejmowanie działań w związku z nielegalną działalnością, podejrzeniami o oszustwo, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem naszego Warunki Świadczenia Usług.

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

6. Przekazywanie międzynarodowych danych

Możemy przekazywać zbierane przez nas dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały pierwotnie zebrane. Рrzechowujemy Twoje dane osobowe na serwerach znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Stanach Zjednoczonych, a dane te możemy przetwarzać również w innych krajach (w tym poza EOG), w których działają nasi partnerzy biznesowi i usługodawcy. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane są przekazywane do krajów trzecich, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, w przeciwnym razie, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia, takie jak stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską do przekazywania danych z wewnątrz EOG do kraju poza granicami EOG. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tych zabezpieczeniach, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: privacy@volkagames.com.

7. Zatrzymywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Usuniemy Twoje dane, jeśli usuniesz swoje konto lub poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych (Patrz sekcja 9 poniżej).

Należy pamiętać, że nawet po usunięciu Twojego konta lub poproszeniu nas o usunięcie Twoich danych, możemy zachować niektóre Twoje dane osobowe w razie potrzeby, aby umożliwić nam wywiązanie się z naszych zobowiązań prawnych, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych lub w innych celach dozwolonych przez prawo. Zastrzegamy sobie również prawo do depersonalizacji Twoich danych (usunięcia wszelkich bezpośrednich lub pośrednich odniesień do Twoich tożsamości) i dalszego ich wykorzystywania do naszych własnych uzasadnionych interesów, takich, jak badania i cele statystyczne.

8. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautotyzowanym dostępem lub ujawnieniem. Ponadto podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że osoby trzecie, którym ujawniamy lub przekazujemy jakiekolwiek dane, zapewnią wystarczającą ochronę Twoich danych.

Prosimy pamiętać, że pomimo wszystkich środków ostrożności, żaden system bezpieczeństwa nie może zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Twoich danych. Zachęcamy Cię do podjęcia kroków w celu zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, w tym danych o koncie, oraz do zachowania ostrożności przy przesyłaniu jakichkolwiek danych za pośrednictwem Serwisu.

9. Twoje prawa i opcje

Zgodnie z przepisami o ochronie danych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które umożliwia Ci uzyskanie kopii przechowywanych przez nas danych o Tobie oraz innych dodatkowych informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności w odniesieniu do Twoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład w przypadku braku dobrego powodu do dalszego ich przetwarzania, gdy wycofałeś swoją zgodę lub wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (patrz poniżej).
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład podczas rozpatrywania Twojego wniosku o sprostowanie lub zgłoszenie sprzeciwu.
 • Prawo do przenosimości danych, co pozwala Ci na otrzymywanie przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także na żądanie przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją i w pewnych okolicznościach, takich jak sytuacja, w której podstawą prawną przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe lub gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą.
 • Prawo do wniesienia skargi na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe do lokalnego organu d/s ochrony danych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z Twoich wyżej wymienionych praw, proszę prześlij prośbę za pośrednictwem naszego zespołu pomocy technicznej.

Postaramy się odpowiedzieć na każde żądanie jak tak szybko, jak to możliwe, ale zawsze zrobimy to w terminie określonym przez obowiązujące prawo o ochronie danych.

 • Wybór wyjściu z marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz przestać otrzymywać e-maile promocyjne od VOLKA, kliknij na link „anulować subskrypcję” na dole dowolnego e-maila promocyjnego od VOLKA. Jeśli chcesz przestać otrzymywać powiadomienia push, które są wiadomościami wysyłanymi przez aplikację na Twoje urządzenie mobilne, nawet gdy aplikacja nie jest włączona, możesz wyłączyć guzik powiadomienia przechodząc do ustawień urządzenia mobilnego.
 • Wybór zrezygnowania z ukierunkowanych reklam. Możesz zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, dostosowując twoje urządzenia lub ustawienia twojej przeglądarki:
  • Dla urządzeń z systemem iOS: przejdź do Ustawień > Prywatność > Reklama i włącz opcję „Limit Ad Tracking”.
   Dla urządzeń z systemem Android: przejdź do Ustawień > usługi Google > Reklamy i włącz opcję „Opt out of Ads Personalisation”.
   Możesz również zresetować „Identyfikator reklamy” ze strony ustawień twojego urządzenia mobilnego, co uniemożliwi dalsze korzystanie z istniejących danych behawioralnych powiązanych z Twoim poprzednim „Identyfikatorem reklamy”
  • Dla wyświetlania reklam w internecie  można również dostosować ustawienia twojej przeglądarki, aby ograniczyć niektóre śledzenia za pomocą plików cookie, oraz odwiedzając następujące strony: http://www.aboutads.info/choices and http://www.youronlinechoices.eu/.
  • Aby zrezygnować z ukierunkowanych reklam na Facebook, odwiedź tę stronę.
   Pamiętaj, że nawet jeśli skorzystasz z prawa do rezygnacji, nadal będziesz otrzymać reklamę, ale reklama, którą widzisz może być mniej odpowiednia.

10. Zautomatyzowanie podejmowanych decyzji

W niektórych przypadkach nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych może prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to proces podejmowania decyzji dotyczących Ciebie w sposób zautomatyzowany (przy użyciu algorytmów programowych) bez udziału człowiekana przykład stosujemy zautomatyzowane decyzje, aby zapewnić bezpośrednią lub ukierunkowaną reklamę w naszym Serwisie. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub zrezygnować z reklamy bezpośredniej lub ukierunkowanej, jak opisano w sekcji 9 powyżej.

Nie podejmujemy żadnych decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na dowolnego użytkownika.

11. „Nie śledź” (Do Not Track)

Nie obsługujemy „Nie śledź” (Do Not Track) („DNT”) i dlatego nie odpowiadamy na żądania DNT.

12. Dzieci

Nasz Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli jesteś w wieku od 16 do 18 lat lub od 16 do wieku pełnoletności w miejscu twojego zamieszkania, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed skorzystaniem z naszych usług i przekazaniem swoich danych osobowych.

Świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia ani nie przetwarzamy takich informacji bez zgody rodziców. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie to zrobiliśmy, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia lub bez zgody rodziców, prosimy skontaktować się z nami.

13. Linki do stron trzecich

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz skierowany na stronę tej strony trzeciej i będziesz podlegał ich własnej polityce prywatności. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub serwisów każdej strony trzeciej. Powienienieś zawsze zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

14. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk ochrony danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: privacy@volkagames.com. W celu uzyskania ogólnych informacji, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej.