POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 21 marca 2023

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Definicje

3. Sposób gromadzenia danych i ich rodzaj

4. Jak wykorzystujemy twoje dane

5. Udostępnianie danych

6. Międzynarodowe transfery danych

7. Przechowywanie danych

8. Ochrona danych

9. Twoje prawa i opcje

10. Automatyczne podejmowanie decyzji

11. Nagłówek Do Not Track

12. Dzieci

13. Linki do stron trzecich

14. Język dokumentu

15. Kontakt

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak firma VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED („VOLKA”, „my”, „nas” „nam”, „naszych”, „naszego” lub „nasze”) gromadzi i wykorzystuje twoje dane osobowe oraz jakie masz w związku z nimi prawa i wybory.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie, gdy korzystasz z naszej Usługi, w skład której wchodzi gra („Gra”), witryna i powiązane z nimi usługi firmy VOLKA. Akceptując niniejszą Politykę, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie i przekazywanie (w tym do innych krajów) twoich danych osobowych zgodnie z jej zapisami. Jeśli masz obawy związane ze sposobem, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, nie korzystaj z naszej Usługi.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, o czym cię poinformujemy. Jeśli nie zaakceptujesz naszej zaktualizowanej Polityki prywatności, musisz przerwać korzystanie z Usługi.

W przypadku, gdy mieszkasz na terenie Kalifornii, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii.

Administrator danych: VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED
Adres: 3, Kleopatras Street, 3042 Limassol, Cypr
E-mail: info@volkagames.com

Inspektor ochrony danych
Adres: 3, Kleopatras Street, 3042 Limassol, Cypr
E-mail: privacy@volka.com

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki:

 1. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 2. „przetwarzanie” oznacza dowolne działania, w tym działania automatyczne, podejmowanie w zakresie danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, konsultowanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie bądź w dowolny inny sposób udostępnianie, klasyfikowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę administracji publicznej, agencję albo inny organ, który określa sposoby przetwarzania danych osobowych;
 4. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę administracji publicznej, agencję albo inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu ich administratora.

3. Sposób gromadzenia danych i ich rodzaj

Gromadzimy dane osobowe, które nam bezpośrednio przekazujesz, tworząc konto lub kontaktując się z nami. Gdy korzystasz z Usługi, w tym z funkcji czatu, gromadzimy informacje o sposobach, w jakie to robisz. Możemy też gromadzić lub otrzymywać informacje na twój temat od stron trzecich powiązanych z Usługą.

Dane, które nam przekazujesz

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (jeśli podasz).
 • Profil gracza i informacje o koncie: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, zdjęcie profilowe, język.
 • Komunikacja w ramach Usługi: wiadomości wysyłane do zespołu wsparcia, korespondencja z nami, twoje publiczne posty lub komentarze w naszej oficjalnej witrynie, przesłane za pośrednictwem Usługi recenzje i opinie na temat Gry oraz wiadomości i informacje wysłane innym użytkownikom za pośrednictwem dowolnych funkcji czatu dostępnych w ramach Usługi.    

Dane, które gromadzimy automatycznie

 • Dane powiązane z Grą: Identyfikator w grze (nadany przez firmę VOLKA i służący do identyfikacji twojego konta), dane o rozgrywce, w tym dane na temat postępów, poziomów, długości sesji, zakupów i preferencji w Grze, interakcji z innymi graczami czy inne działania podejmowane w Grze.
 • Dane techniczne: adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, platforma, ustawienia i identyfikatory urządzenia, typ i wersja przeglądarki, język, wersja wtyczek w przeglądarce.
 • Dane o korzystaniu: data i godzina działań podejmowanych w ramach Usługi, używane funkcje, przeglądane lub klikane treści, wyświetlone strony i ich kolejność, czas spędzony na stronie, informacje o interakcjach ze stroną (takich jak przewijanie, kliknięcia, najechania kursorem), strony wyjścia i strony, do których następuje przekierowanie, oraz adresy URL.

Gromadzenie tych informacji obejmuje korzystanie z plików cookie i podobnych technologii. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak korzystamy z plików cookie i podobnych technologii oraz jak możesz je wyłączyć lub nimi zarządzać, przeczytaj nasze Zasady korzystania z plików cookie.

Dane, które otrzymujemy od stron trzecich

 • Dane z platform zewnętrznych, jeśli postanowisz je powiązać z naszą Usługą (Facebook, sklepy z aplikacjami). Jeśli na przykład grasz w grę, używając konta na Facebooku, będziemy otrzymywać wszelkie powiązane z nim informacje, które nam udostępnisz lub udostępnia nam Facebook w twoim imieniu. Tego typu informacje mogą obejmować imię i nazwisko, zdjęcie profilowe lub jego adres URL, identyfikator użytkownika (identyfikator serwisu Facebook), adresy e-mail, listę znajomych, informacje o sposobie korzystania z Gry. Informacje, które otrzymujemy, zależą od twoich ustawień prywatności na tych platformach zewnętrznych. Najlepiej dokładnie zapoznaj się z ich warunkami świadczenia usług i polityką prywatności, żeby w pełni zrozumieć, jak wykorzystują twoje dane osobowe i co im udostępniasz. W ten sposób, jeśli to konieczne, możesz zmodyfikować swoje ustawienia prywatności bezpośrednio w ich usłudze.
 • Dane od naszych partnerów reklamowych i analitycznych. Mogą oni korzystać z własnych plików cookie i podobnych technologii do zbierania informacji w ramach naszej Usługi i przekazywać nam dane demograficzne i analityczne oraz inne dane w formie zagregowanej. Tego rodzaju dane nie pozwalają na pośrednią ani bezpośrednią identyfikację żadnej osoby.

4. Jak wykorzystujemy twoje dane

Wykorzystujemy twoje dane osobowe do różnych celów. Dostęp do niektórych części naszej Usługi nie wymaga przekazania nam danych osobowych. Aby jednak stworzyć konto i zagrać w naszą Grę, musisz przekazać nam swoje dane osobowe.

Będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe na mocy kilku podstaw prawnych, w tym między innymi w celu wykonywania naszej umowy (czyli naszych Warunków świadczenia usług) i obowiązków prawnych, a także realizowania naszych uzasadnionych interesów (o ile nie są sprzeczne z twoimi interesami ani nie naruszają twoich praw), albo za twoją zgodą.

W poniższej tabeli wypisaliśmy wszystkie cele, do których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz powiązane z nimi podstawy prawne.

CELPODSTAWA PRAWNA
Utworzenie konta z grą i otrzymanie pozwolenia na granie w Grę i korzystanie z Usługi.Wykonywanie umowy
Udzielanie odpowiedzi na pytania, komentarze, prośby i zażalenia, a także zapewnianie graczom wsparcia.Wykonywanie umowy
Wysyłanie powiązanych informacji, alertów bezpieczeństwa i innych powiadomień; informowanie o aktualizacjach, zmianach naszych warunków, polityk i zasad; powiadamianie o nowych produktach i usługach, promocjach, konkursach lub wydarzeniach specjalnych.(a) Twoja zgoda (w przypadku komunikacji związanej promocjami)
(b) Wykonywanie umowy
(c) Uzasadnione interesy – przekazywanie aktualności w zakresie Usługi i utrzymywanie związanego z nią zainteresowania
Monitorowanie, rozwiązywanie problemów, testowanie, konserwacja systemu, pomoc techniczna.(a) Wykonywanie umowy
(b) Uzasadnione interesy – prowadzenie działań biznesowych; zwiększanie funkcjonalności Usługi i komfortu użytkowania; podnoszenie jakości naszej Usługi; zapewnianie użytkownikom jak najlepszych wrażeń podczas korzystania z Usługi
Lepsze zrozumienie sposobów korzystania z naszej Usługi oraz twoich zachowań i preferencji; rozwijanie i ulepszanie Gry, a także poprawianie wrażeń z rozgrywki; udostępnianie funkcji czatu w ramach Usługi; personalizowanie rozgrywki.(a) Twoja zgoda
(b) Uzasadnione interesy – dbanie o to, aby Usługa była aktualna i odpowiednia; ulepszanie Usługi; zapewnianie użytkownikom jak najlepszych wrażeń
Wyświetlanie i ukierunkowywanie reklam; pomiar skuteczności reklam.(a) Twoja zgoda
(b) Uzasadnione interesy – promowanie naszej Usługi; przyciąganie nowych i ponowne zachęcanie do działania obecnych użytkowników; zwiększanie przychodów generowanych przez zakupy w Grze; podnoszenie jakości reklam; określanie strategii marketingowych; rozwijanie działalności biznesowej
Analizowanie i monitorowanie korzystania z Usługi oraz dostępnych w jej ramach funkcji czatu; zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom; ochrona naszej własności; podejmowanie działań przeciwko graczom dopuszczającym się oszustw lub zachowujących się niewłaściwie; egzekwowanie naszych Warunków świadczenia usług.(a) Obowiązek prawny – dążenie do tego, aby Usługa i dostępne w jej ramach funkcje czatu były zgodne z zasadami uczciwości i bezpieczeństwa; dbanie o to, aby nasza Usługa była zgodna z prawem i wolna od oszustw
(b) Uzasadnione interesy – ochrona i prowadzenie naszej działalności biznesowej; dążenie do tego, aby Usługa i dostępne w jej ramach funkcje czatu były zgodne z zasadami uczciwości i bezpieczeństwa; zarządzanie bezpieczeństwem, siecią i ochroną informacji; zapobieganie oszustwom i ograniczanie ryzyka; zapewnianie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia graczom

5. Udostępnianie danych

Możemy udostępniać twoje dane osobowe stronom trzecim należącym do poniższych kategorii:

 • Partnerzy biznesowi i zewnętrzni dostawcy usług, którzy świadczą je w naszym imieniu, na przykład platformy mobilne i sieci społecznościowe, dostawcy oprogramowania, firmy zapewniające pomoc techniczną, dostęp do poczty elektronicznej, obsługujące graczy, zajmujące się analizą danych, marketingiem, reklamą i przechowywaniem danych, a także świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa witryn. Wymienieni partnerzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych i zaleceniami firmy VOLKA.

Niektórym z tych partnerów udostępniamy jedynie informacje zanonimizowane, czyli takie, które nie pozwalają na pośrednią ani bezpośrednią identyfikację twojej tożsamości. Możemy na przykład udostępniać informacje zanonimizowane i zagregowane naszym partnerom reklamowym. Tego rodzaju informacje mogą zawierać dane techniczne, unikalne identyfikatory, statystyki dotyczące gry i zachowania oraz dane o skuteczności reklam. Możemy też zezwolić naszym reklamodawcom na gromadzenie w ramach Usługi zanonimizowanych i zagregowanych informacji, a oni mogą je potem udostępniać nam. Nasi reklamodawcy mogą gromadzić te informacje za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia. To pozwala naszym reklamodawcom personalizować ich ofertę przez wyświetlanie ukierunkowanych reklam produktów i usług, które mogą lepiej odpowiadać twoim potrzebom. Reklamodawcy będą też wykorzystywać te informacje do pomiarów skuteczności działań reklamowych i poprawy swoich działań. Możesz zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji 9 poniżej.

 • Jednostkom administracji publicznej i innym organizacjom. Ujawnimy twoje dane osobowe, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa lub przepisów, w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski jednostek administracji publicznej, w tym do celów związanych z bezpieczeństwem narodowym, egzekwowaniem prawa lub procesem sądowym, w celu zbadania, udaremnienia lub wyjaśnienia nielegalnych działań, potencjalnych oszustw, sytuacji obejmujących ewentualne groźby użycia siły fizycznej kierowane pod adresem dowolnej osoby, a także w sytuacji naruszenia naszych Warunków świadczenia usług.
 • Innym użytkownikom Usługi. Usługa może obejmować funkcje czatu, które pozwalają przesyłać wiadomości i kontaktować się z innymi użytkownikami. Udostępniając informacje w ramach dowolnej funkcji czatu, pamiętaj, że dostęp do tych informacji mają inni użytkownicy. W związku z tym unikaj udostępniania im przez dowolną funkcję czatu jakichkolwiek danych osobowych.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy za opłatą danych osobowych stronom trzecim.

6. Międzynarodowe transfery danych

Możemy przekazać zgromadzone na twój temat dane osobowe do innych krajów, niż kraj, w którym zostały pierwotnie zgromadzone. Przechowujemy twoje dane na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Stanów Zjednoczonych. Możemy je też przetwarzać w innych krajach (w tym tych spoza EOG), w których działają nasi partnerzy biznesowi i firmy świadczące nam usługi. Dokładamy starań, aby twoje dane były przekazywane do krajów, które wymagają zachowania adekwatnego poziomu ich ochrony, a także stosują odpowiednie zabezpieczenia, takie jak zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do kraju spoza EOG. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych zabezpieczeniach, napisz do naszego inspektora ochrony danych na adres privacy@volka.com.

7. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Usuniemy je, jeśli nas o to poprosisz (patrz sekcja 9 poniżej).

Pamiętaj, że nawet jeśli poprosisz nas o usunięcie swoich danych, wciąż możemy zachować część z nich, o ile to konieczne do wywiązania się ze spoczywających na nas obowiązków prawnych, egzekwowania lub odpierania roszczeń prawnych, a także do innych celów określonych przez prawo. Zastrzegamy sobie też prawo do pozbawienia twoich danych charakteru osobowego (czyli usunięcia z nich wszelkich pośrednich i bezpośrednich odniesień do twojej tożsamości) i dalszego ich wykorzystywania w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak badania czy statystyka.

Informacje, które udostępnisz innym użytkownikom w Usłudze, w tym między innymi za pośrednictwem dowolnej funkcji czatu, mogą pozostać dla nich widoczne, nawet gdy prześlesz prośbę o ich usunięcie. Źródłem tego rodzaju informacji będzie anonimowe konto. Nie kontrolujemy informacji, które kopiują z Usługi inni użytkownicy. W związku z tym unikaj udostępniania im przez dowolną funkcję czatu jakichkolwiek danych osobowych.

8. Ochrona danych

Stosujemy rozsądne i właściwe zabezpieczenia, aby chronić twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i ujawnieniem. Ponadto podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że strony trzecie, którym ujawniamy lub przekazujemy twoje dane, właściwe je chronią.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że mimo zastosowanych środków ostrożności, żaden system nie jest odporny na wszystkie potencjalne naruszenia bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa twoich danych. Zachęcamy się do podjęcia kroków w celu zabezpieczenia swoich danych osobowych, w tym danych powiązanych z kontem, i zachowania ostrożności w kwestii przesyłania lub przekazywania dowolnych danych za pośrednictwem Usługi, w tym za pośrednictwem dowolnej dostępnej w niej funkcji czatu.

9. Twoje prawa i opcje

Na mocy przepisów o ochronie danych przysługują ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych uprawniające cię do uzyskania kopii danych, które zgromadziliśmy twój temat, i innych uzupełniających informacji o naszych praktykach w zakresie prywatności w odniesieniu do twoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy nie mamy dobrego powodu do dalszego przetwarzania twoich danych, gdy doszło do wycofania twojej zgody lub gdy nie zgadzasz się na ich przetwarzanie (patrz niżej). Usuwając swoje dane osobowe, na stałe tracisz dostęp do konta z grą..
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach, na przykład wtedy, gdy rozpatrujemy twoją prośbę o sprostowanie danych lub odmowę związaną z ich przetwarzaniem.
 • Prawo do przenoszenia danych, które uprawnia cię do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego przekazanych nam danych osobowych oraz poproszenia o ich przekazanie innemu administratorowi danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją i w określonych okolicznościach, takich jak powołanie się na nasze uzasadnione interesy jako podstawę prawną do przetwarzania lub gdy dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzamy je za twoją zgodą.
 • Prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego na sposób, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prześlij prośbę, korzystając z sekcji Wsparcie w Grze.

Rozpatrzymy każdą z nich jak najszybciej, ale zawsze w terminie określonym przez obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych.

 • Rezygnacja z marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz już otrzymywać e-maili promocyjnych od firmy VOLKA, kliknij link „anuluj subskrypcję” widoczny na dole każdej tego rodzaju wiadomości. Jeśli nie chcesz już otrzymywać powiadomień typu push, które są wiadomościami wysyłanymi przez aplikację na urządzeniu mobilnym nawet wtedy, gdy jest ona wyłączona, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.
 • Rezygnacja z reklam ukierunkowanych. Możesz zrezygnować z otrzymywania reklam powiązanych z twoimi zainteresowaniami, wprowadzając zmiany w ustawieniach swojego urządzenia lub przeglądarki:
  • W przypadku urządzeń z systemem iOS: kliknij kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Reklamy Apple i wyłącz opcję „Reklamy spersonalizowane”.
  • W przypadku urządzeń z systemem Android: kliknij kolejno Ustawienia > Usługi Google > Reklamy i włącz opcję „Usuń identyfikator wyświetlania reklam”.
   W ustawieniach swojego urządzenia mobilnego możesz też zresetować identyfikator wyświetlania reklam, co zapobiegnie dalszemu wykorzystywaniu istniejących danych behawioralnych powiązanych z twoim poprzednim identyfikatorem wyświetlania reklam.
  • W przypadku reklam w witrynie możesz zmienić ustawienia przeglądarki i w ten sposób ograniczyć niektóre metody śledzenia z użyciem plików cookie. Aby to zrobić, odwiedź następujące strony: http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu/.
  • Aby zrezygnować z reklam ukierunkowanych na Facebooku, odwiedź tę stronę.

Pamiętaj, że nawet jeśli skorzystasz ze swojego prawa do rezygnacji, to wciąż będą ci wyświetlane reklamy, jednak ich treść może mieć mniejszy związek z twoimi zainteresowaniami.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji

W niektórych przypadkach wykorzystywanie przez nas twoich danych osobowych może wiązać się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Automatyczne podejmowanie decyzji to proces podejmowania związanych z tobą decyzji, który przebiega w sposób automatyczny (z wykorzystaniem algorytmów) i nie uwzględnia udziału żadnej osoby. Podejmujemy automatyczne decyzje, aby na przykład w ramach naszej Usługi wyświetlać reklamy bezpośrednie lub ukierunkowane. Możesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub zrezygnować z wyświetlania reklam bezpośrednich bądź ukierunkowanych zgodnie z zapisami sekcji 9 powyżej.

Nie podejmujemy żadnej wyłącznie automatycznej decyzji, również w zakresie profilowania, jeśli może ona mieć skutki prawne lub mieć zbliżone poważne konsekwencje dla użytkownika.

11. Nagłówek Do Not Track

Nie stosujemy nagłówka Do Not Track („DNT”) i w związku z tym nie odpowiadamy na związane z nim prośby.

12. Dzieci

Z naszej Usługi mogą korzystać wyłącznie osoby, które mają co najmniej 16 lat. Jeśli nie spełniasz tego warunku, to zanim zaczniesz z niej korzystać i przesyłać nam swoje dane osobowe, musisz uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego.

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia ani nie przetwarzamy takich danych bez zgody rodzicielskiej. Jeśli otrzymamy informację, że tak się stało, spróbujemy podjąć kroki, aby niezwłocznie usunąć wspomniane dane z naszych baz. Jeśli uważasz, że możemy gromadzić dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub robić to bez zgody rodzicielskiej, skontaktuj się z nami.

13. Linki do stron trzecich

Nasza Usługa może zawierać linki do witryn należących do stron trzecich. Jeśli klikniesz taki link, trafisz do witryny strony trzeciej, w której obowiązuje inna polityka prywatności. Nie mamy kontroli nad zawartością, politykami prywatności i praktykami powiązanymi z witrynami i usługami dowolnych stron trzecich, a także nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

14. Język dokumentu

Niniejsza Polityka prywatności została oryginalnie sporządzona w języku angielskim i to wersja angielska jest rozstrzygającą wersją językową tego dokumentu. Wszystkie tłumaczenia służą wyłącznie wygodzie użytkowników i nie decydują o znaczeniu ani zastosowaniu tego dokumentu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności między jego przetłumaczoną wersją a wersją angielską moc rozstrzygającą ma wersja angielska.

15. Kontakt

Jeśli masz pytania związane z niniejszą Polityką prywatności lub naszymi praktykami w zakresie ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres privacy@volka.com. W przypadku ogólnych pytań skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.