ZMIANY W WARUNKACH, POLITYKACH I ZASADACH

Data: 21 marca 2023

Spis treści

Wprowadzenie

Warunki świadczenia usług

Polityka prywatności

Zasady korzystania z plików cookie

Oświadczenie o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Wprowadzenie

Zaktualizowaliśmy nasze Warunki świadczenia usług, Politykę prywatności, Zasady korzystania z plików cookie i Oświadczenie o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii. Cenimy sobie przejrzystość w naszych interakcjach i poważnie traktujemy nasze zobowiązania względem użytkowników, więc przygotowaliśmy to podsumowanie najważniejszych zmian w naszych warunkach, politykach i zasadach.

Zaktualizowaliśmy nasze warunki, polityki i zasady, żeby ułatwić użytkownikom ich zrozumienie i dokładniej objaśnić niektóre kwestie.

Informujemy, że niniejszy dokument jest jedynie podsumowaniem zmian przygotowanym dla twojej wygody. Nie stanowi on prawnie wiążącego dokumentu. Zachęcamy cię do uważnego zapoznania się z naszymi zaktualizowanymi warunkami, politykami i zasadami, żeby w pełni je zrozumieć.

Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych zmian:

Warunki świadczenia usług

 • Doprecyzowaliśmy wymagania wiekowe dla osób korzystających z naszej usługi.
 • Dodaliśmy szczegółowe informacje na temat postępowania sprzecznego z naszymi Warunkami świadczenia usług.
 • Dodaliśmy więcej szczegółowych informacji na temat naszejpolityki cenowej.
 • Dodaliśmy szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania zwrotów.
 • Dodaliśmy klauzulę o zaniechaniu zrzeczenia się praw.

Polityka prywatności

 • Dodaliśmy więcej szczegółowych informacji na temat procesu gromadzenia danych i ich rodzaju.
 • Ulepszyliśmy opis celów, dla których wykorzystujemy dane osobowe.
 • Dodaliśmy więcej szczegółowych informacji na temat sposobu udostępniania danych stronom trzecim.
 • Doprecyzowaliśmy wymagania wiekowe dla osób korzystających z naszej usługi.
 • Dodaliśmy szczegółowe informacje na temat sposobów zarządzania plikami cookie.
 • Dodaliśmy sekcję z danymi kontaktowymi.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii

 • Dodaliśmy sekcję poświęconą przechowywaniu danych.
 • Dodaliśmy nowe prawa, które zapewnia Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”).
 • Określiliśmy kategorie danych osobowych, które udostępniamy stronom trzecim w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych.

Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie podsumowania zmian w naszych warunkach, politykach i zasadach.