WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2020

Wszystkie imiona, postacie, miejsca, konteksty i incydenty w grze są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnego narodu, kultury ani rasy. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych wydarzeń lub ludzi jest czysto przypadkowe. Gra jest wynikiem projektu artystycznego i nie służy żadnemu celowi – kulturalnemu, informacyjnemu lub innemu – poza dawaniem pozytywnych emocji.

Spis Treści

1. Zasady ogólne

2. Zakładanie, obsługa i bezpieczeństwo konta

3. Udzielenie ograniczonej licencji na korzystanie z Usług

4. Zawieszenie i usunięcie Konta oraz Usług

5. Własność

6. Zawartość Użytkownika

7. Płatność

8. Zmiany udostępnionych Usług

9. Gwarancje i zastrzeżenia prawne

10. Ograniczenie odpowiedzialności

11. Odszkodowanie

12. Przepisy prawa właściwego

13. Różne

14. Skontaktuj się z nami

1. Zasady ogólne

1.1 Niniejsze Warunki Świadczenia Usług (wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym Regulaminie) są prawnie wiążącą umową pomiędzy Tobą i VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (Numer Rejestracyjny HE 355146), mający swoją siedzibę zarejestrowaną w: 3, Kleopatras, 3042 Limassol, Cyprus (dalej “VOLKA”, „my”, „nam”, lub „nasz”) w odniesieniu Twojego użycia gry przedstawioną VOLKA ( “Gra”), strona internetowa (“Strona internetowa”), i usług powiązanych (łącznie „Usługa”). Korzystanie z usługi reguluje się również poprzez Politykę Prywatności firmy VOLKA i inne odpowiednie regulaminy, które zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie poprzez odniesienie.

1.2 Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przedstawienia Usług i naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Usług firmy VOLKA. W razie skorzystania z naszej Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług, nie wolno Ci korzystać z naszej Usługi.

1.3 Nasza Polityką Prywatności zawiera informację o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas świadczenia naszych usług dla Ciebie, oraz Twoje prawo i wybór dotyczące Twoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby VOLKA korzystała z danych osobowych w sposób opisany w naszej Polityce Prywatności, nie wolno Ci korzystać z naszej Usługi.

1.4 Mamy prawo zmienić Warunki Świadczenia Usług, Politykę Prywatności i inne regulaminy firmy VOLKA w dowolnym momencie, w razie takich zmian, ty będziesz informowany na bieżąco. Jeśli nie zgadzasz się na aktualną wersję naszych Warunków Świadczenia Usług, Politykę Prywatności firmy VOLKA lub jakikolwiek inny regulamin, zasady lub kodeksy postępowania firmy VOLKA, związane z korzystaniem z Usługi, Twoja licencja na korzystanie z Usługi musi natychmiast wygasnąć, a Ty musisz natychmiast zaprzestać korzystanie z Usługi. 

1.5 Nasza Gra jest dostępna na Facebook i w app stores. Jeśli masz dostęp do Gry za pośrednictwem tych usług, musisz przestrzegać ich warunków korzystania z usługi/obsługi, jak również niniejszych Warunków Świadczenia Usług, a przedstawiona przez nich Polityka Prywatności będzie dostosowana do wszelkich danych osobowych, które się zgromadzają podczas gry. Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy kontroli nad warunkami i polityką prywatności innych usług. 

1.6 Nie możesz korzystać z naszych Usług, jeśli: (a) jesteś skazanym przestępcą seksualnym; (b) nie jesteś uprawniony do korzystania z Usług zgodnie z prawem twojego kraju zamieszkania; (c) wcześniej zabronione ci korzystanie z naszych Usług; lub (d) nie masz minimalnego wieku wymaganego do korzystania z naszej usługi, lub ktoś z twoich rodziców lub opiekun prawny nie zgodził się na niniejsze Warunki Świadczenia Usług. 

1.7 Nasza Usługa jest dostępny tylko dla osób, które ukończyły co najmniej 16 lat. Jeśli jesteś w wieku od 16 do 18 lat lub między 16 rokiem życia a osiągnięciem pełnoletności w twoim kraju zamieszkania, w przeciwnym razie nie masz uprawnień zawierać umowę takie jak niniejsza, twój rodzic lub opiekun prawny musi przejrzeć i wyrazić zgodę na niniejsze Warunki Świadczenia Usług i Politykę Prywatności zanim będziesz mógł skorzystać z Usługi. Wchodząc w niniejsze Warunki Świadczenia Usług, oświadczasz, że masz 16 lat lub więcej oraz, w razie potrzeby, że twój rodzic lub opiekun prawny zapoznał się z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług i Politykę Prywatnościi zgadza się na nią.  

1.8 W niektórych krajach mogą istnieć prawne i/lub inne ograniczenia dotyczące korzystania z usługi i/lub pobierania, instalowania i/lub korzystania z produktów, części produktów, oprogramowania, które są lub mogą być dostępne za pośrednictwem Usługi. Oświadczasz, że przestrzegasz wszystkich ograniczeń prawnych w twojej jurysdykcji.

2. Zakładanie, obsługa i bezpieczeństwo konta 

2.1 Możesz skorzystać z naszej Usługi poprzez zakładanie konta za pomocą naszej strony internetowej i podania nazwy lub adresu e-mail oraz hasła, lub poprzez logowanie się przez konto na Facebook oraz poprzez aplikacje app store.

2.2 Twoje konto jest osobiste, nie możesz go przenosić do żadnej innej osoby. Nie wolno ci wynajmować, sprzedawać ani podawać informacji o swoim koncie, zakładać  konto używając fałszywej tożsamości lub informacji, ani w imieniu innej osoby niż ty.

2.3 Należy ci zachować informację o swoim koncie poufne. Nie wolno nikomu udostępniać danych twojego konta, ani zezwalać korzystanie z niego. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, i jesteś odpowiedzialny za jakiekolwiek jego wykorzystanie, w tym za zakupy, straty lub inne zmiany na koncie, niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub autoryzowane przez użytkownika, albo nie. VOLKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cokolwiek, co może się wydarzyć za pośrednictwem lub z twoim kontem w razie gdy udostępnisz komuś innemu korzystanie z twojego konta. Jeśli się dowiesz o jakiejkolwiek faktycznej lub podejrzewanej utracie, kradzieży, oszustwie lub nieuprawnionym użyciu twojego konta oraz informacji o koncie, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym.

3. Udzielenie ograniczonej licencji na korzystanie z Usług

3.1 Z zastrzeżeniem Twojej zgody i ciągłej zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi innymi stosownymi zasadami VOLKA udziela ci niewyłączną, niezbywalną, niepodlegającą sublicencji, odwołaną i ograniczoną licencję na dostęp do Usługi i korzystanie z niej dla twoich niekomercyjnych celów rozrywkowych. Wyrażasz zgodę nie używać Usługi w żadnym innym celu.

3.2 Wyrażasz zgodę, że w żadnych okolicznościach nie będziesz:

 • Korzystać z Usług w jakikolwiek niezgodny z prawem sposób, do jakiegokolwiek niezgodnego z prawem celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami.
 • Korzystać z Usług w celach komercyjnych lub biznesowych lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, w tym, między innymi, w reklamach lub przesyłaniu reklam komercyjnych, takich jak „junk mail”, „spam”, „chain letters”, „pyramid schemes” lub w jakiejkolwiek innej formie nagabywania.
 • Korzystać z Usług w sposób zachęcający lub promujący nielegalną działalność.
 • Działać złośliwie, na przykład włamując się lub wprowadzając złośliwy kod, w tym wirusy lub szkodliwe dane do Serwisu lub dowolnego systemu operacyjnego.
 • Używać lub brać udział (bezpośrednio lub pośrednio) w realizacji oszustw, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, botów, hacków, modów lub jakiegokolwiek oprogramowania zaprojektowanego do zmiany funkcji Serwisu.
 • Wprowadzać zmiany lub modyfikować w całości jakiejkolwiek części usługi lub dawać zgodę na połączenie usługi lub jakiejkolwiek jej części z innymi programami lub stronami internetowymi oraz na ich połączenie się.
 • Łamiąc nasze prawo własności intelektualnej lub prawo osób trzecich w związku z twoim korzystaniem z Usługi (w zakresie, w którym takie korzystanie nie jest licencjonowane przez niniejsze Warunki).
 • Wynajmować, oddawać w leasing, podlicencjować, pożyczać, tłumaczyć, scalać, adaptować, zmieniać lub modyfikować Usługę lub dostęp do Usługi.
 • Sprzedawać grę VOLKA lub którąkolwiek z jej części, w tym między innymi wirtualne towary i przedmioty, konta użytkowników i / lub dostęp do kont użytkowników w zamian za prawdziwą walutę lub przedmioty o wartości pieniężnej.
 • Zakłócać, przeszkadzać lub w inny sposób negatywnie wpływać na normalny przepływ Usługi lub działać w inny sposób, który może mieć negatywny wpływ na doświadczenia innych użytkowników podczas korzystania z Usługi lub grania w Grę. Obejmuje to handel wygranymi bonusami i wszelkiego rodzaju manipulacje rankingami, wykorzystywanie błędów w Serwisie do uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi graczami oraz wszelkie inne działania, które umyślnie nadużywają lub są sprzeczne z projektem Serwisu.
 • Zakłócać, przeciążać, pomagać lub asystować w zakłócaniu lub przeciążaniu dowolnego używanego przez nas komputera lub serwera („Serwer”).
 • Wykonywać, pomagać lub angażować się we wszelkiego rodzaju ataki, w tym między innymi rozpowszechnianie wirusa lub inne próby uszkodzenia lub zakłócania działania Serwisu lub korzystania z niego przez inną osobę.
 • Przesyłać lub publikować wszelkie treści, które są obraźliwe, grożące, obsceniczne, oszczercze lub angażują do rasowej, seksualnej, religijnej dyskryminacji oraz mogą obrazić w jakikolwiek inny sposób, angażować się w bieżące toksyczne zachowanie, zwłaszcza poprzez wielokrotne zamieszczanie informacji na niepożądanej podstawie.
 • Starać się lub nęcić, znęcać się lub szkodzić, lub wspierać lub podżegać do nękania, znęcania się lub krzywdzenia innej osoby, grupy, w tym pracowników VOLKA, oraz przedstawicieli obsługi klienta VOLKA.
 • Wykorzystywać anonimowego proxy.
 • Próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, kont zarejestrowanych na innych użytkowników, lub do komputerów, serwerów lub sieci podłączonych do Serwisu w jakikolwiek sposób inny niż interfejs użytkownika, udostępniony przez VOLKA, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez ominięcie lub modyfikację, próbę ominięcia lub modyfikacji, lub zachęcanie lub pomoc jakiejkolwiek innej osoby w obejściu lub modyfikacji, wszelkich zabezpieczeń, technologii, urządzeń lub oprogramowania, które są częścią Usługi.
 • Gromadzić albo próbować gromadzić wszelkie informacje lub dane z serwisu lub naszych systemów.
 • Przeprowadzać inżynierię odwrotna odwrotną, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać lub w inne próby uzyskać kodu źródłowego jakiegokolwiek podstawowego oprogramowania lub innej własności intelektualnej wykorzystywanej do świadczenia Serwisu lub Gry, lub uzyskania jakichkolwiek informacji z Serwisu lub gry przy użyciu jakiejkolwiek metody, która nie jest wyraźnie dozwolona przez VOLKA.
 • Zabiegać o lub próbować uzyskać dane logowania lub dane osobowe od innych użytkowników Serwisu lub Gry. 
 • Gromadzić lub publikować prywatne informacje, w tym dane osobowe (w formie tekstowej, graficznej lub wideo), dokumenty identyfikacyjne lub informacje finansowe za pośrednictwem Serwisu.

3.3 Zastrzegamy sobie prawo do określenia, jakie zachowanie jest uważane za naruszające zasady korzystania z naszej Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań, które mogą obejmować zawieszenie dostępu do i korzystania z naszego Serwisu lub zamknięcie konta i zakaz korzystania z Serwisu w całości lub w części. Każde korzystanie z Serwisu, inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszej umowie, może również narazić Ci na odpowiedzialność za naruszenie prawa.

4. Zawieszenie i usunięcie Konta oraz Usług

4.1 Możemy ograniczyć, zawiesić lub usunąć usługę i konto użytkownika lub ich części, zabronić dostęp do naszej Gry i witryn oraz ich zawartości, a także podjąć wszelkie uzasadnione kroki techniczne i prawne, aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do Usługi, z poinformowaniem lub bez tego, jeśli mamy podstawy i podejrzewamy użytkownika w stwarzaniu ryzyka lub jeśli jego działalność powoduje ewentualne zobowiązania prawne, narusza prawa własności intelektualnej lub działa niezgodnie z literą lub duchem naszych warunków lub zasad.

4.2 Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania i/lub wspierania Usługi lub określonej części usługi w dowolnym momencie, w którym twoja licencja na korzystanie z Usługi lub jego części została automatycznie anulowana. Zamknięcie konta użytkownika może obejmować zablokowanie dostępu użytkownika do Serwisu lub dowolnej jego części, w tym niemożliwość dostępu lub podglądu jakiejkolwiek treści, która była przesłana przez ciebie lub innych użytkowników.

4.3 W razie zakończenia okresu twojego dostępu do usługi, będziesz stracił wszelkie korzyści, zarobione lub zakupione wirtualne przedmioty, a VOLKA nie będzie miała obowiązku zrekompensowania ci takich strat lub wyników.

4.4 Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z naszym Zespołem wsparcia.

5. Własność

5.1 Gra i Serwis

5.1.1 VOLKA jest właścicielem wszystkich praw, tytułów i zainteresowań serwisem, w tym bez limitacji Gry, tytuły, kody komputerowe, projekty, teksty, grafika, logo, obrazy, sztuki, pojęcia, postaci, nazwy postaci, animacja, opowiadania, dialogi, tematy, obiekty, frazy, dźwięki, kompozycji muzyczne, filmy, efekty audiowizualne, prawa moralne, dokumentacji, metody działania, transkrypty czatu w grze, informacja o profilu postaci, nagrania gry rozgrywanej przy użyciu klienta gry VOLKA, oraz klientów gry VOLKA i oprogramowania serwera. Niniejsza umowa nie przyznaje użytkownikowi ani żadnej innej stronie żadnych praw, tytułów ani udziałów w serwisie ani w żadnej treści zawartej w Serwisie.

5.1.2 Prawa autorskie, znaki towarowe i wszystkie inne prawa własności zawarte w treści, w tym, ale nie wyłącznie, oprogramowanie, usługi, tekst, grafika i logo („Znaki Towarowe”) są własnością naszej firmy, spółek należących do naszej grupy lub partnerów zewnętrznych z nami i są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Nie możesz kopiować, edytować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, pobierać, przechowywać, powielać, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, przesyłać, rozpowszechniać, sprzedawać, licencjonować, udzielać sublicencji, wykorzystywać komercyjnie ani w inny sposób używać żadnego znaku towarowego bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim niezgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług jest wyraźnie zabronione i może skutkować wygaśnięciem prawa użytkownika do korzystania z Usługi i/lub podjęcia działań prawnych.

5.1.3 VOLKA może wystąpić o wszelkich interesach własności w swojej intelektualnej własności innych niż własne. Odniesienia do usług osób trzecich i oprogramowania są podawane przez VOLKA „w takim stanie”, bez jakiejkolwiek gwarancji, oraz wyraźnej lub dorozumianej.

5.2 Treść

5.2.1 „Treść” odnosi się do całego oprogramowania (w tym bez ograniczeń gier, tytułów i kodu komputerowego), komunikacji (w tym bez ograniczeń wszystkich historii, dialogów, koncepcji, dokumentacji i informacji o profilu postaci), obrazów, dźwięków i efektów audiowizualnych, kont, wirtualnych towarów i przedmiotów oraz materiałów wyprodukowanych przez VOLKA i/lub otrzymanych lub udostępnionych ci podczas korzystania z Serwisu lub opracowanych w trakcie trwania Gry. Treść zawiera również wszystkie opinie, komentarze lub sugestie, które VOLKA otrzymuje od ciebie w odniesieniu do Gry. Cała zawartość jest własnością VOLKA. VOLKA zastrzega sobie prawo do korzystania z wszystkich treści w dowolnym celu, w tym bez ograniczeń z komercyjnego i/lub promocyjnego użytku, bez ograniczeń lub kompensacji dla Użytkownika. Cała Treść jest chroniona prawem autorskim. Nie możesz kopiować, redystrybuować, publikować, tworzyć żadnych prac pochodnych z naszej Treści lub jakiejkolwiek części naszej Treści, ani wykorzystywać Treść w inny sposób. 

5.2.2 Jeśli uznajesz, że nabył jakiekolwiek prawa do Treści, tytułu lub udziałów w treści lub jakiejkolwiek jej części, zgadzasz się i niniejszym przypisujesz VOLKA wyłącznie wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w tej Treści. Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, takie przeniesienie jest nieważne zgodnie z obowiązującym prawem, zgadzasz się udzielić VOLKA niewyłącznej, nieodwołalnej, sublicencjonowanej, zbywalnej, na całym świecie, nieodpłatnej licencji na powielanie, modyfikowanie, tworzenie jakichkolwiek utworów pochodnych z, przekazywanie, publikowanie wykorzystywanie, dystrybucję, sprzedaż, publiczne wyświetlanie takiej Treści. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw moralnych lub praw do reklamy oraz prywatności, które może mieć taka Treść.

5.3 Konta

5.3.1 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że na swoim koncie nie masz żadnych praw własności ani innych interesów własności. Wszystkie prawa do konta należą do VOLKA.

5.3.2 VOLKA zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odzyskania jakichkolwiek nazw użytkowników w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym, ale nie wyłącznie, roszczeń osób trzecich, w razie gdy użytkownik narusza prawa osób trzecich. Mamy prawo wyłączyć którykolwiek kod identyfikacyjny albo hasło użytkownika, wybrane przez użytkownika lub przez nas przyznane, w dowolnym momencie, jeśli uważamy, że użytkownik nie zastosował się do niniejszej umowy.

6. Zawartość użytkownika

6.1 Przekazanie zawartości użytkownika

“Zawartość Użytkownika” oznacza wszelkie komunikaty, obrazy, dźwięki i wszystkie materiały, Dane i informacje, które przesyłasz lub wprowadzasz za pośrednictwem naszego Serwisu albo gdy inni użytkownicy przesyłają lub wprowadzają, w tym bez ograniczeń, dowolny tekst czatu. Przesyłając jakąkolwiek zawartość Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, potwierdzasz następującą informację: (a) dokładne i nie są poufne lub wprowadzające w błąd; (b) nie są szkodliwe, nękające, grożące, zniesławiające, obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie, obraźliwe, rasistowskie, niezgodne z prawem lub w inny sposób niedopuszczalne; (c) nie naruszają żadnych przepisów prawa, ograniczeń umownych lub innych praw osób trzecich oraz że masz zgodę każdej osoby trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte w Treści Użytkownika; (d) wolne od wirusów, oprogramowania szpiegującego lub innych złośliwych kodów; i wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych w ramach takiej zawartości przez VOLKA zgodnie z jej Polityką Prywatności.

6.2 Odpowiedzialność

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści którąprzesyłasz, wprowadzasz, wysyłasz, komunikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem naszych Usług. VOLKA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie Treści Użytkownika.

6.3 Przegląd treści

6.3.1 VOLKA nie ma obowiązku monitorowania Serwisu i nie ma obowiązku modyfikować, edytować, usuwać jakąkolwiek nieodpowiednią Treść. Nie wykonujemy i nie możemy przedekranować ani monitorować całej Treści Użytkownika. Korzystanie z Usługi jest na twoje własne ryzyko. Korzystając z Serwisu, możesz być narażony na Zawartość Użytkownika, która jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub w inny sposób niezgodna z twoimi oczekiwaniami. Ponosisz wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z Treści Użytkownika dostępnej przez Serwisem. VOLKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w monitorowaniu, przeglądaniu, edytowaniu lub usuwaniu jakichkolwiek przesłanych treści. Jeśli jednak spotkasz coś, co uznasz za niedopuszczalne i co narusza niniejsze Warunki Korzystania z Usługi, możesz zwrócić na to naszą uwagę, kontaktując się z naszym Zespołem wsparcia.

6.3.2 Według naszego uznania, możemy monitorować i/lub rejestrować twoją interakcję z Serwisem lub komunikacją (w tym bez ograniczeń tekst czatu) podczas korzystania z usługi. Wprowadzając niniejsze Warunki Korzystania z Usługi, wyrażasz nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie i zapisywanie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie oczekujesz prywatności w odniesieniu do przesyłania jakichkolwiek Treści Użytkownika, w tym, między innymi, czatu tekstowego albo komunikacji głosowej. Możemy również, według własnego uznania, zdecydować się na edycję, odmowę publikowania lub usunięcie jakiejkolwiek Treści Użytkownika albo innych materiałów, które według naszego wyłącznego uznania uznajemy za niedopuszczalne. Jeśli stwierdzimy, że twoje komunikaty lub Treść Użytkownika naruszają niniejsze Warunki Świadczenia Usług, mamy prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia, wyłączyć możliwość zamieszczania twojej treści lub twojej komunikacji z innymi graczami, lub możemy całkowicie anulować twój dostęp do Serwisu.

6.4 Wykorzystywanie treści

6.4.1 Usługa może obejmować różne forumy, blogi, funkcje czatu oraz wszelkie istotne platformy, na których można zamieszczać Treść Użytkownika, w tym Twoje obserwacje i komentarze na wyznaczone tematy. VOLKA nie może zagwarantować, że inni członkowie nie będą korzystać z pomysłów i informacji, której się dzielisz. Więc, jeśli masz pomysł lub informację, którą chcesz zachować w tajemnicy lub nie chcesz, aby inni wykorzystali, nie umieszczaj ich w Serwisie. VOLKA nie ma obowiązku oceniać, wykorzystywać, ani zrekompensować Ci jakikolwiek pomysł lub informacje, które możesz wybrać do przedstawienia.

6.4.2 Udostępniając Treści Użytkownika do Serwisu, Użytkownik niniejszym udziela VOLKA wyłącznej, nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na powielanie, modyfikowanie, tworzenie jakichkolwiek utworów pochodnych, przesyłanie, publikowanie, przekazywanie, dystrybucję, sprzedaż, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i wykorzystywanie takiej Treści w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez dalszego powiadomienia ci lub zgody od ciebie i bez żadnego obowiązku kompensacji.

6.5  Interakcje użytkownika

6.5.1 Ponosisz również wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Serwisu. VOLKA zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, aby w jakikolwiek sposób angażować się w te spory. Będziesz w pełni współpracować z VOLKA w celu zbadania wszelkich podejrzeń o bezprawne, oszukańcze lub niewłaściwe działanie, w tym, bez ograniczeń, przyznanie VOLKA dostępu do wszelkich części twojego konta z chronionym hasłem.

6.5.2 Jeśli użytkownik ma jakikolwiek spór z jakimkolwiek użytkownikiem, zwalnia nas (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, pomocniczych, przedsiębiorstw wspólnych i pracowników) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i następczych) wszelkiego rodzaju, znanych i nieznanych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami.

7. Płatność

7.1 Zakup online

7.1.1 Możesz grać w grę jako wolny użytkownik lub dokonując zakupów w Grze.

7.1.2 Kiedy dokonasz zakupu, strona płatności powiadomi cię z jakiej formy płatności możesz skorzystać. Cena produktu będzie wskazana na stronie zamówienia, przy składaniu zamówienia. Po zakończeniu zakupu możeczię otrzymać wiadomość potwierdzającą ze szczegółami zakupu.

7.1.3 Nie gwarantujemy wyświetlania cen w lokalnej walucie.

7.1.4 VOLKA nie zajmuje się i nie odpowiada za obsługę transakcji płatniczych. Wszystkie transakcje są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Dokonując zakupów w procesie gry, jesteś zobowiązany i zgadzasz się z warunkami określonymi przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

7.1.5 Dokonując zakupów online, musisz podać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje o sobie i zapewnić nie oszukując sposób płatności. Jeśli nasz dostawca usług płatniczych zwróci nam uwagę, że twoje przekazane informacje osobiste i/lub finansowe są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub że istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że podane przez użytkownika informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, VOLKA ma prawo unieważnić powiązane transakcje finansowe, odwołać wszystkie związane z nimi licencje na oprogramowanie nabyte w wyniku takich transakcji oraz zwrócić się do właściwych organów o szczegóły takich incydentów.

7.2 Wirtualne towary i przedmioty

7.2.1 Podczas Gry możesz zarobić lub zakupić wirtualne przedmioty oraz wartości w grze, takie jak monety, diamenty lub inne waluty, które można wymienić, aby nabyć wirtualne towary w grze. Wirtualne towary i przedmioty nie mają wartości w prawdziwym życiu.

7.2.2 Nie posiadasz żadnych wirtualnych towarów lub przedmiotów w grze. Kupujesz tylko ograniczoną, odwołalną, niezbywalną licencję na ich używanie.

7.2.3 W żadnym wypadku Wirtualne towary i przedmioty nie mogą być sprzedawane, przekazywane lub wymieniane z nami lub kimkolwiek innym za prawdziwe pieniądze, towary, inne przedmioty lub usługi o wartości pieniężnej. Handel wirtualnymi towarami i przedmiotami poza interfejsem Gry jest surowo zabroniony.

7.2.4 Jeśli twoje konto zostało usunięte, zawieszone, zmodyfikowane z jakiegokolwiek powodu, według wyłącznego uznania VOLKA, lub jeśli VOLKA skończyła swojągrę, tracisz wszystkie wirtualne towary i przedmioty zarobione lub zakupione. VOLKA zachowuje prawo do zarządzania, regulacji, kontroli, modyfikacji i/lub wyeliminowania wirtualnych towarów i przedmiotów, jakie uważa za stosowne i według własnego uznania, i VOLKA nie ma obowiązku zrekompensować żadnych strat ani tobie, ani nikomu innemu.

7.3 Zwroty

7.3.1 Zakupy nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem wyłącznegouznania VOLKA.

7.3.2 Jeśli chcesz poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z naszym Zespołem wsparcia. Prosimy pamiętać, że nie masz prawa do zwrotu pieniędzy, jeśli złożysz twój wniosek po upływie 30 dni kalendarzowych od twojego dokonania zakupu. Każdy wniosek o zwrot jest przedmiotem dochodzenia VOLKA i będzie traktowany jak unikalny.

8. Zmiany udostępnionych Usług

8.1 Zdajesz sobie sprawę, że Usługa się rozwija cały czas. VOLKA może wprowadzać zmiany lub aktualizować Serwis i Grę w dowolnej porze i bez uprzedzenia. Możemy wymagać, aby ty akceptował aktualizacje Serwisu i Gry, a ty możesz potrzebować aktualizacji oprogramowania, aby móc dalej korzystać z Usługi.

8.2 Ze swojej strony możemy przerwać całość lub jakąkolwiek część Usługi lub ograniczyć dostęp do niektórych części Serwisualbo całegoSerwisu, w dowolnej porze, z jakiegokolwiek powodu, za powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika i bez odpowiedzialności.

9. Gwarancje i zastrzeżenia prawne

9.1 KORZYSTANIE Z USŁUGI JEST NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST ŚWIADCZONA NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU OBROTU LUB KORZYSTANIA Z HANDLU. VOLKA NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, KOMPLETNOŚCI CZY RZETELNOŚCI TREŚCI SERWISU. VOLKA NIE GWARANTUJE, ŻE SERWIS BĘDZIE SPEŁNIAŁ TWOJE POTRZEBY; ŻE SERWIS BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE WADY ZOSTANĄ POPRAWIONE; ALBO ŻE GRA LUB SERWIS SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.

9.2 POBIERANIE I KORZYSTANIE Z JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG OFEROWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I RYZYKA, I TY PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU, URZĄDZENIA, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z TAKICH DZIAŁAŃ.

9.3 NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI. DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, VOLKA NIE BĘDZIE PONOSIĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB INNE PODOBNE SZKODY, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANE, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (JAKKOLWIEK STRATY TE SĄ KWALIFIKOWANE), WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB SAMĄ USŁUGĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ OPARTE NA UMOWIE, CZYNACH NIEDOZWOLONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, ORAZ CZY VOLKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD; LUB ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH, W TYM INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU I OPERATORÓW SAJTÓW ZEWNĘTRZNYCH. VOLKA NIE BĘDZIE PONOSIĆ WOBEC CIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ KWOTA ZAPŁACONA NA RZECZ VOLKA ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUGI W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ, W KTÓREJ DOCHODZI ROSZCZENIA PO RAZ PIERWSZY. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE JEŚLI NIE ZAPŁACIŁEŚ NIC VOLKA W TYM OKRESIE CZASU, TWOIM JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM (I WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VOLKA) ZA JAKIKOLWIEK SPÓR Z VOLKA JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I ANULOWANIE KONTA.

10.2 ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA ANI NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA LUB UMYŚLNEGO NARUSZENIA VOLKA LUB ŚMIERCI LUB SZKODY OSOBOWEJ WYNIKAJĄCEJ Z ZANIEDBANIA LUB OSZUSTWA VOLKA.

11. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i uniewinnić firmę VOLKA (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, pomocniczych, przedsiębiorstw wspólnych i pracowników) przed roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami lub innymi stratami, w tym rozsądnymi honorariami adwokackimi, stwierdzonymi przez osoby trzecie w wyniku lub wynikającego z korzystania przez użytkownika z usługi lub jakiegokolwiek naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

12. Przepisy prawa właściwego

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie spory związane z nimi będą regulowane i interpretowane zgodnie z ustawodawstwem Cypru.

13. Różne

13.1 Zerwanie umowy. Jeśli w dowolnej porze jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za niewykonaną, reszta warunków pozostaje w mocy.

13.2 Przeniesienie. VOLKA może przekazać lub delegować niniejsze Warunki Świadczenia Usług i/lub zasady VOLKA, w całości lub w części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnej porze, z lub bez twojej zgody. Nie możesz przekazać żadnych praw lub obowiązków wynikających z Warunków Świadczenia Usług lub Zasad bez uprzedniej pisemnej zgody VOLKA, a wszelkie nieautoryzowane przeniesienia i delegowanie przez ciebie są nieskuteczne.

13.3 Force Majeure. VOLKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedopełnienie swoich obowiązków wynikających z przyczyn pozostających poza rozsądną kontrolą Volka, w tym bez ograniczeń wszelkie niedopełnienie poniżej wynikających z nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza rozsądną kontrolą VOLKA, takich jak klęskiżywiołowe, wojna, terroryzm, zamieszki, embargo, akty władz cywilnych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub braki w środkach transportu, paliwa, energii, pracy lub materiałów.

14. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub chcesz się z nami skontaktować z jakiegokolwiek innego powodu, prosimy o kontakt z naszym Zespołem wsparcia.