WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Data ostatniej aktualizacji: 21 marca 2023

Wszystkie imiona, postaci, miejsca, konteksty i zdarzenia przedstawione w Grze są fikcyjne i nie mają związku z żadnym narodem, kulturą ani rasą. Wszelkie podobieństwa do rzeczywistych zdarzeń lub ludzi są czysto przypadkowe. Gra jest efektem procesu twórczego i nie służy żadnym celom kulturowym, informacyjnym ani żadnym innym z wyjątkiem dostarczania pozytywnych emocji.

Spis treści

1. Ogólne postanowienia

2. Tworzenie i zabezpieczanie konta oraz korzystanie z niego

3. Przyznanie ograniczonej licencji na korzystanie z Usługi

4. Zawieszenie konta i Usługi

5. Własność

6. Treści użytkownika

7. Płatność

8. Zmiany w Usłudze

9. Oświadczenia i zastrzeżenia

10. Ograniczenie odpowiedzialności

11. Przejęcie odpowiedzialności cywilnej

12. Prawo właściwe

13. Postanowienia różne

14. Kontakt

1. Ogólne postanowienia

1.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług (wraz z dokumentami, do których się odnoszą) stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem a firmą VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (numer rejestrowy HE 355146), która ma swoją siedzibę zarejestrowaną pod adresem 3, Kleopatras Street, 3042 Limassol, Cypr (określaną dalej jako „VOLKA”, „my”, „nas” „nam”, „naszych”, „naszego” lub „nasze”), w zakresie korzystania z jej gry („Gra”), witryny („Witryna”) i powiązanych z nimi usług (zbiorczo określanych mianem „Usługi”). Korzystanie z Usługi podlega też zapisom zawartym w Polityce prywatności firmy VOLKA oraz w innych stosownych politykach i zasadach, do których odnosi się niniejszy dokument.

1.2 Zanim skorzystasz z Usługi firmy VOLKA, zapoznaj się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług oraz naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Usługi, akceptujesz niniejsze Warunki świadczenia usług. Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz korzystać z naszej Usługi.

1.3 Nasza Polityka prywatności określa, jak gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane osobowe, gdy świadczymy ci Usługę, oraz twoje prawa z nimi związane. Jeśli nie chcesz, aby firma VOLKA wykorzystywała twoje dane osobowe w sposoby opisane w naszej Polityce prywatności, nie możesz korzystać z naszej Usługi.

1.4 W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany w Warunkach świadczenia usług, Polityce prywatności i innych zasadach firmy VOLKA, a wówczas cię o tym poinformujemy. Jeśli nie akceptujesz zaktualizowanej wersji naszych Warunków świadczenia usług, Polityki prywatności firmy VOLKA lub jakichkolwiek innych jej zasad, regulaminów bądź kodeksów postępowania, które mają związek z korzystaniem z Usługi, automatycznie tracisz licencję na nią i musisz zaprzestać korzystania z niej.

1.5 Nasza Gra jest dostępna na Facebooku i w sklepach z aplikacjami. Jeśli grasz w nią, korzystając z tych usług, musisz postępować zgodnie z zarówno ich warunkami świadczenia usług i korzystania z nich, jak również niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Polityka prywatności obowiązująca w tych usługach ma zastosowanie do dowolnych twoich danych osobowych, które są w ramach nich gromadzone, gdy grasz w Grę. Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy kontroli nad warunkami, zasadami ani polityką prywatności powiązanymi z innymi usługami.

1.6 Nie możesz korzystać z naszej Usługi, jeśli: (a) jesteś osobą skazaną za przestępstwa seksualne, (b) nie masz prawa korzystać z Usługi zgodnie z prawem obowiązującym w twoim kraju zamieszkania, (c) masz już bana na korzystanie z naszej Usługi, (d) nie spełniasz minimalnych wymagań wiekowych do korzystania z naszej Usługi lub twój rodzic albo opiekun prawny nie wyraził zgody na niniejsze Warunki świadczenia usług.

1.7 Z naszej Usługi mogą korzystać wyłącznie osoby, które mają co najmniej 16 lat. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, zanim zaczniesz korzystać z Usługi, twój rodzic lub opiekun prawny musi przejrzeć i zaakceptować niniejsze Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności. Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej 16 lat, a jeśli tak nie jest, to twój rodzic lub opiekun prawny przejrzał i zaakceptował niniejsze Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania według własnego uznania, czy użytkownicy w wieku poniżej 16 lat muszą przesłać dowód, że otrzymali stosowną zgodę od swojego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z naszej Usługi.

1.8 Bez względu na okoliczności jeśli uzyskamy informacje, że z naszej Usługi korzysta osoba, która ma poniżej 16 lat, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań, włącznie z zawieszeniem dostępu do Usługi lub usunięciem konta i zablokowaniem użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi w całości lub w części.

1.9 W niektórych krajach mogą obowiązywać ograniczenia prawne i/lub inne w zakresie korzystania z Usługi i/lub pobierania, instalowania i/lub używania produktów, ich części oraz oprogramowania, które są lub mogą być dostępne za pośrednictwem Usługi. Niniejszym oświadczasz, że postępujesz zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami prawnymi obowiązującymi w twojej jurysdykcji.

2. Tworzenie i zabezpieczanie konta oraz korzystanie z niego

2.1 Możesz korzystać z Usługi, tworząc konto w Witrynie i podając nazwę użytkownika lub adres e-mail i hasło albo logując się za pośrednictwem konta na Facebooku lub przez sklep z aplikacjami.

2.2 Twoje konto ma charakter osobisty i nie możesz go przekazać innej osobie. Zobowiązujesz się, że nie będziesz wypożyczać, sprzedawać ani udostępniać informacji o swoim koncie, tworzyć go, używając do tego fałszywej tożsamości lub nieprawdziwych informacji, ani robić tego w imieniu kogoś innego.

2.3 Oświadczasz, że zachowasz poufność informacji o swoim koncie. Nie udostępnisz ich nikomu ani nie pozwolisz nikomu na dostęp do konta i korzystanie z niego. Ponosisz odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego konta i wszelkie działania podejmowane za jego pomocą, w tym dowolne zakupy, straty lub inne zmiany na koncie, nawet jeśli nie były przez ciebie wykonane ani zatwierdzone. Firma VOLKA nie ponosi odpowiedzialności za nic, co stanie się z twoim kontem lub za jego pośrednictwem w wyniku udostępnienia go komuś innemu. Jeśli uświadomisz sobie (albo to podejrzewasz), że doszło do straty, kradzieży, oszustwa lub użycia konta albo informacji o koncie przez osobę do tego nieupoważnioną, niezwłocznie nas o tym poinformuj.

3. Przyznanie ograniczonej licencji na korzystanie z Usługi

3.1 Na mocy niniejszej umowy i na skutek przestrzegania niniejszych Warunków świadczenia usług oraz wszelkich innych powiązanych z nimi zasad i polityk firmy VOLKA otrzymujesz niewyłączną, niepodlegającą przeniesieniu i udzielaniu podlicencji, możliwą do cofnięcia i ograniczoną licencję na dostęp do Usługi i korzystanie z niej w celach rozrywkowych i niekomercyjnych. Oświadczasz, że nie będziesz korzystać z Usługi w żadnych innych celach.

3.2 Oświadczasz, że pod żadnym pozorem nie będziesz:

 • Korzystać z Usługi w sposób sprzeczny z prawem i niniejszymi Warunkami oraz do celów zabronionych przez prawo.
 • Korzystać z Usługi, w tym dowolnej dostępnej w niej funkcji czatu, w celach komercyjnych lub biznesowych albo na korzyść strony trzeciej, w tym między innymi promować ani transmitować reklam o charakterze komercyjnym, takich jak niechciane wiadomości, spam, łańcuszki, piramidy finansowe lub dowolne inne formy nagabywania.
 • Korzystać z Usługi w sposób, który promuje nielegalne działania lub do nich zachęca.
 • Działać złośliwie, na przykład włamując się do Usługi lub dowolnego systemu operacyjnego albo umieszczając w nich złośliwy kod, w tym wirusy albo szkodliwe dane.
 • Używać (bezpośrednio lub pośrednio) cheatów, luk w oprogramowaniu, programów automatyzujących, botów, haków, modów ani dowolnego innego oprogramowania stworzonego z myślą o modyfikowaniu funkcji Usługi.
 • Zmieniać ani modyfikować części lub całości Usługi, ani też zezwalać na jej wykorzystywanie i uwzględnianie w innych programach czy witrynach bądź łączenie z nimi.
 • Naruszać należących do nas lub dowolnej strony trzeciej praw własności intelektualnej w zakresie korzystania z Usługi (w zakresie, w jakim takie użycie nie jest objęte licencją na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług).
 • Wynajmować, dzierżawić, pożyczać, tłumaczyć, łączyć, dostosowywać, modyfikować ani różnicować Usługi lub swojego dostępu do niej, ani też udzielać na to podlicencji.
 • Sprzedawać Gry firmy VOLKA ani jakichkolwiek jej części, w tym między innymi towarów i przedmiotów wirtualnych, kont użytkowników i/lub dostępu do nich, w zamian za prawdziwą walutę bądź przedmioty o wartości pieniężnej.
 • Zakłócać, utrudniać ani ingerować w normalne działanie Usługi oraz wrażenia użytkowników, którzy z niej korzystają lub grają w Grę, ani też w dowolny inny sposób negatywnie na nie wpływać. Dotyczy to oferowania zwycięstwa w zamian za korzyści lub dowolnej innej manipulacji miejscami w rankingach, wykorzystywania błędów Usługi do zdobywania nieuczciwej przewagi nad innymi graczami, używania dodatkowych kont w Grze do zwiększania prestiżu lub pozycji konta oraz wszelkich innych działań, które polegają na celowym nadużywaniu lub niewłaściwym korzystaniu z Usługi.
 • Zakłócać ani nadmiernie obciążać dowolnego naszego komputera lub serwera („Serwer”), ani w tym pomagać lub uczestniczyć.
 • Przypuszczać, pomagać ani angażować się w przypuszczanie dowolnego ataku, w tym między innymi polegającego na rozpowszechnianiu wirusa, lub wszelkich innych prób uszkodzenia albo zakłócenia działania Usługi bądź też pogorszenia wrażeń związanych z korzystaniem z niej.
 • Przesyłać ani publikować żadnych treści o charakterze obelżywym, zniesławiającym, nieprzyzwoitym, zastraszającym, oszczerczym, rasistowskim, seksualnym, religijnym lub w dowolny inny sposób niedopuszczalnym bądź obraźliwym, ani też zachowywać się toksycznie, na przykład stale publikując niechciane informacje. Groźby i/lub szantaż ze strony użytkowników wymierzone w jakichkolwiek inne osoby łamią warunki świadczenia Usługi.
 • Znieważać, krzywdzić ani męczyć żadnej innej osoby lub grupy osób, w tym pracowników firmy VOLKA i przedstawicieli jej zespołu ds. obsługi klienta, ani do tego zachęcać lub w tym uczestniczyć.
 • Podszywać się pod dowolną osobę lub podmiot ani w żaden inny sposób fałszywie sugerować związek z jakąkolwiek osobą bądź podmiotem.
 • Zachęcać lub prowokować innych użytkowników Usługi do łamania niniejszych Warunków świadczenia usług.
 • Przesyłać fałszywych zgłoszeń w związku z naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług przez innych użytkowników Usługi.
 • Korzystać z serwera anonimizującego.
 • Uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do Usługi, kont zarejestrowanych na inne osoby lub komputerów, Serwerów bądź sieci powiązanych z Usługą inaczej niż za pomocą interfejsu użytkownika udostępnianego przez firmę VOLKA, w tym między innymi omijając lub modyfikując bądź podejmując próby ominięcia lub modyfikacji wszelkich zabezpieczeń, technologii, urządzeń lub oprogramowania, które są częścią Usługi, a także zachęcając do tego kogokolwiek lub mu w tym pomagając.
 • Gromadzić lub próbować gromadzić dowolnych informacji albo danych z naszej Usługi lub systemów.
 • Podejmować działań w zakresie inżynierii wstecznej, dekompilować, rozkładać na czynniki pierwsze, rozszyfrowywać lub w inny sposób próbować wydzielać kodu źródłowego dowolnego bazowego oprogramowania bądź też własności intelektualnej wykorzystywanych do świadczenia Usługi lub udostępniania Gry ani też pozyskiwać dowolnych informacji o Usłudze lub Grze za pomocą metod wyraźnie zabronionych przez firmę VOLKA.
 • Prosić innych użytkowników Usługi lub Gry o powiązane z nimi dane logowania lub dane osobowe ani też próbować je pozyskiwać.
 • Gromadzić ani publikować za pomocą Usługi prywatnych informacji dowolnej osoby, w tym danych umożliwiających identyfikację (w formie tekstowej, obrazkowej lub wideo) oraz dokumentów identyfikacyjnych albo finansowych.

3.3 Powyższa lista jest niepełna i zastrzegamy sobie prawo do określania, jakie działania naruszają warunki świadczenia naszej Usługi. Zastrzegamy sobie również prawo do podejmowania działań, które mogą obejmować zawieszenie dostępu do Usługi i korzystania z niej lub usunięcie konta i zablokowanie możliwości korzystania z całości Usługi lub jej części. Korzystanie z Usługi w sposób inny niż wyraźnie dopuszczony na mocy niniejszej umowy może narazić użytkownika na odpowiedzialność karną.

4. Zawieszenie konta i Usługi

4.1 Możemy ograniczyć, zawiesić lub zlikwidować dostęp do Usługi i kont użytkowników albo do ich części, a także do naszej Gry i stron oraz ich zawartości, oraz przedsięwziąć wszelkie prawne i techniczne kroki, by zablokować użytkownikom dostęp do Usługi bez konieczności informowania o tym, jeśli mamy podstawy podejrzewać, że użytkownik stwarza zagrożenie lub działa w sposób, który może mieć konsekwencje karne z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, bądź jego działania są sprzeczne z duchem naszych warunków, zasad i polityk.

4.2 Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania w dowolnym momencie świadczenia i/lub wspierania Usługi albo jej konkretnej części, co oznacza automatyczne odebranie licencji na korzystanie z niej. Usunięcie konta może obejmować zablokowanie dostępu do Usługi lub dowolnej jej części, w tym między innymi utratę podglądu lub dostępu do dowolnej treści przesłanej przez ciebie lub innych użytkowników Usługi.

4.3 W przypadku, gdy utracisz dostęp do Usługi, stracisz wszelkie korzyści oraz zdobyte lub zakupione przedmioty wirtualne, a firma VOLKA nie będzie w żaden sposób zobowiązana do rekompensaty z tytułu takich strat bądź ich skutków.

5. Własność

5.1 Gra i Usługa

5.1.1 Firma VOLKA posiada wszystkie prawa, uprawnienia i prawa rzeczowe powiązane z Usługą, w tym między innymi z Grą, tytułami, kodem źródłowym, wzornictwem, tekstem, grafikami, logo, zdjęciami, obrazami, warstwą graficzną, koncepcjami, postaciami i ich imionami, szatą graficzną, animacjami, historiami, dialogami, motywami, obiektami, sloganami, dźwiękami, kompozycjami muzycznymi, filmami, efektami audiowizualnymi, autorskimi prawami osobistymi, dokumentacją, sposobami działania, transkryptami czatów w grze, informacjami o profilach postaci, nagraniami rozgrywek zarejestrowanych z użyciem klienta gry firmy VOLKA, a także klientami gry i oprogramowaniem serwerowym firmy VOLKA. Niniejsza umowa nie daje nikomu jakichkolwiek praw, uprawnień ani praw rzeczowych w zakresie Usługi lub dowolnej jej zawartości.

5.1.2 Prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności obecne w zawartości, w tym między innymi w oprogramowaniu, usługach, tekstach, grafikach i logo („Znaki towarowe”), należą do nas, firm z naszej grupy lub zewnętrznych partnerów i podlegają ochronie z tytułu międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Zobowiązujesz się, że w związku z dowolnym Znakiem towarowym nie będziesz podejmować działań w zakresie inżynierii wstecznej, kopiowania, edytowania, modyfikowania, pobierania, przechowywania, reprodukowania, ponownego publikowania, wyświetlania, rozprowadzania, przekazywania, rozpowszechnia, sprzedawania, używania do celów komercyjnych, tworzenia dzieł pochodnych, udzielania licencji i podlicencji ani też w żaden inny sposób go wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami świadczenia usług jest wyraźnie zabronione i może skutkować odebraniem prawa do korzystania z Usługi i/lub podjęciem działań prawnych.

5.1.3 Firma VOLKA zrzeka się wszystkich praw rzeczowych w zakresie praw własności intelektualnej innych niż własne. Odniesienia do usług i oprogramowania stron trzecich są dokonywane przez firmę VOLKA w formie „takiej, jak jest” i nie dają żadnej gwarancji, zarówno wyrażonej, jak i dorozumianej.

5.2 Zawartość

5.2.1 „Zawartość” odnosi się do całości oprogramowania (w tym między innymi Gry, tytułów i kodu źródłowego), komunikacji (w tym między innymi wszystkich historii, dialogów, koncepcji, dokumentacji i informacji o profilach postaci), obrazów, dźwięków i efektów audiowizualnych, kont, towarów i przedmiotów wirtualnych oraz materiałów stworzonych przez firmę VOLKA i/lub udostępnionych użytkownikowi albo otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi bądź też opracowanych w trakcie Gry. Zawartość obejmuje też wszystkie opinie, komentarze i sugestie, które przesyłasz firmie VOLKA w związku z Grą. Cała Zawartość należy do firmy VOLKA. Firma VOLKA zastrzega sobie prawo do korzystania z całej Zawartości w dowolnym celu, w tym między innymi w celach komercyjnych i/lub promocyjnych, bez żadnych ograniczeń ani konieczności wypłacania ci wynagrodzenia. Cała Zawartość podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Nie zezwalamy na kopiowanie, redystrybuowanie ani publikowanie naszej Zawartości lub jej części ani na tworzenie na jej podstawie dzieł pochodnych lub też wykorzystywanie jej w jakikolwiek inny sposób.

5.2.2 Jeśli zdobędziesz jakiekolwiek prawa, uprawnienia lub prawa rzeczowe w odniesieniu do Zawartości lub dowolnej jej części, niniejszym zobowiązujesz się do przekazania ich na wyłączny użytek firmy VOLKA. Jeśli z jakiegokolwiek powodu jest to niemożliwe w świetle obowiązującego prawa, wyrażasz zgodę na przyznanie firmie VOLKA wyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, podlegającej przeniesieniu i udzielaniu podlicencji, globalnej i wolnej od tantiem licencji na powielanie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, przesyłanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, wykorzystywanie i publiczne wyświetlanie takiej Zawartości, a także tworzenie na jej podstawie dzieł pochodnych. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych lub praw do wizerunku albo prywatności, które możesz mieć do takiej Zawartości.

5.3 Konta

5.3.1 Oświadczasz i zgadzasz się, że nie masz praw własności ani innych praw rzeczowych do swojego konta. Wszelkie prawa w zakresie konta należą do firmy VOLKA.

5.3.2 Firma VOLKA zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odebrania wszelkich nazw użytkowników w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym między innymi na skutek roszczeń strony trzeciej, jeśli dane nazwy użytkownika naruszają jej prawa. Jeśli uznamy, że nie przestrzegasz zapisów niniejszej umowy, mamy prawo w dowolnym momencie zablokować dowolne hasło lub numer identyfikacyjny, zarówno ten wybrany przez ciebie, jak i przez nas.

6. Treści użytkownika

6.1 Przesłanie Treści użytkownika

„Treści użytkownika” oznacza dowolne wiadomości, obrazy, dźwięki oraz wszelkie materiały, dane i informacje, które przesyłasz lub przekazujesz za pośrednictwem naszej Usługi albo które przesyłają lub przekazują inni użytkownicy, w tym między innymi wszelkie wiadomości z czatu. Przesyłając Treści użytkownika podczas korzystania z Usługi, potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) są one dokładne i nie zawierają informacji błędnych oraz poufnych, (b) nie mają charakteru szkodliwego, nękającego, zastraszającego, zniesławiającego, oszczerczego, obraźliwego, pornograficznego, niewłaściwego, niedozwolonego, rasistowskiego, dyskryminującego, nielegalnego lub w jakikolwiek sposób niedopuszczalnego, (c) nie łamią żadnych przepisów ani ograniczeń zawartych w umowie, ani innych praw stron trzecich, oraz że masz zgodę dowolnej strony trzeciej, której dane osobowe lub prawa własności intelektualnej stanowią część Treści użytkownika, (d) są wolne od wirusów, oprogramowania szpiegowskiego i reklamowego, robaków oraz innego złośliwego kodu. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się też na ciągłe przetwarzanie przez firmę VOLKA zgodnie z jej Polityką prywatności wszelkich danych osobowych zawartych w takich Treściach. Aby zadbać o swoją prywatność, unikaj przekazywania jakichkolwiek swoich danych osobowych innym użytkownikom za pośrednictwem Usługi, w tym dowolnej dostępnej w niej funkcji czatu.

6.2 Odpowiedzialność

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przesyłane, przekazywane, wysyłane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane Treści w ramach Usługi, w tym dowolnej dostępnej w niej funkcji czatu. Firma VOLKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu dowolnych Treści użytkownika.

6.3 Kontrola zawartości

6.3.1 Firma VOLKA nie ma obowiązku monitorowania Usługi, w tym dowolnej funkcji czatu, pod kątem niewłaściwej zawartości ani jej modyfikowania, edytowania i usuwania. Nie kontrolujemy wstępnie ani nie monitorujemy wszystkich Treści użytkownika i nie możemy tego robić. Korzystasz z Usługi, w tym dostępnej w niej dowolnej funkcji czatu, na własne ryzyko. Firma VOLKA nie popiera ani nie zatwierdza żadnych Treści użytkownika. Korzystając z Usługi, możesz natknąć się na Treści użytkownika, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób sprzeczne z twoimi oczekiwaniami. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z Treści użytkownika powiązanymi z Usługą. Firma VOLKA nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak działań w zakresie monitorowania, przeglądania, edytowania lub usuwania przesłanych Treści użytkownika. Jeśli jednak natkniesz się na coś swoim zdaniem niedopuszczalnego i sprzecznego z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, możesz się z nami skontaktować i nas o tym poinformować.

6.3.2 Według własnego uznania możemy monitorować i/lub rejestrować twoją interakcję z Usługą albo komunikację (w tym między innymi wiadomości na czacie) prowadzoną w trakcie korzystania z Usługi. Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, wyrażasz zgodę na tego typu monitorowanie i rejestrowanie. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że w zakresie przesyłania Treści użytkownika, w tym między innymi wiadomości na czacie i nagrań głosowych, nie podlegasz ochronie z tytułu prywatności. Możemy też według własnego uznania edytować lub usunąć dowolne Treści użytkownika bądź wszelkie inne materiały, które uznamy za niedopuszczalne, albo odmówić ich publikacji. Jeśli stwierdzimy, że twoje wiadomości lub Treści użytkownika naruszają niniejsze Warunki świadczenia usług, mamy prawo według własnego wyłącznego uznania i bez konieczności informowania o tym pozbawić cię możliwości publikowania Treści użytkownika lub komunikowania się z innymi graczami bądź też całkowicie zablokować ci dostęp do Usługi.

6.4 Wykorzystanie zawartości

6.4.1 Usługa może obejmować różne fora, blogi, funkcje czatów i wszelkie platformy umożliwiające publikowanie Treści użytkownika, w tym twoich obserwacji i komentarzy na określone tematy. Firma VOLKA nie może zagwarantować, że inni użytkownicy nie wykorzystają udostępnionych przez ciebie pomysłów i informacji. W związku z tym, jeśli masz pomysł lub informacje, których nie chcesz ujawniać innym osobom, nie zamieszczaj ich w Usłudze. Udostępniając informacje innym użytkownikom lub polegając na jakichkolwiek informacjach przekazanych przez innych użytkowników za pośrednictwem naszej Usługi, robisz to na własne ryzyko. Firma VOLKA nie ma w obowiązku oceniać ani wykorzystywać żadnych przesłanych przez ciebie pomysłów i informacji, ani w żaden sposób ich rekompensować.

6.4.2 Przesyłając Treści użytkownika do Usługi, niniejszym przyznajesz firmie VOLKA wyłączną, nieodwołalną, ciągłą, podlegającą przeniesieniu i udzielaniu podlicencji, globalną i wolną od tantiem licencję na powielanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, przekazywanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, wykorzystywanie i publiczne wyświetlanie takich Treści użytkownika, w tym między innymi wiadomości na czacie, a także tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych, w dowolny sposób i w dowolnych celach, zarówno komercyjnych, jak i innych, bez konieczności informowania cię o tym oraz uzyskania twojej zgody i bez konieczności wypłacania z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty. W zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych, praw do wizerunku i praw z tytułu prywatności, które mogą ci przysługiwać w ramach tych Treści użytkownika, nawet jeśli zostały w jakikolwiek sposób zmienione.

6.5 Interakcje użytkownika

6.5.1 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Usługi. Firma VOLKA zastrzega sobie prawo do dowolnego udziału w tych sporach, ale nie ma takiego obowiązku. W celu zbadania dowolnych podejrzewanych nielegalnych, nieuczciwych lub niewłaściwych działań zobowiązujesz się w pełni współpracować z firmą VOLKA, w tym między innymi udostępnić jej dowolne chronione hasłem części swojego konta.

6.5.2 Jeśli toczysz spór z innym użytkownikiem, zwalniasz nas (i naszych członków zarządu, pracowników, dyrektorów, agentów, spółki zależne oraz spółki typu joint venture) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i następczych), które mają dowolną naturę i rodzaj, są znane i nieznane oraz wynikają z takich sporów lub są z nimi w jakikolwiek sposób związane.

7. Płatność

7.1 Zakupy online

7.1.1 Możesz grać w Grę za darmo lub dokonując w niej płatności.

7.1.2 Mamy prawo do ustalania, kontrolowania i/lub modyfikowania ceny towarów i przedmiotów wirtualnych w Grze według naszego wyłącznego uznania. Wysokość cen zależy od różnych czynników, takich jak dane analityczne powiązane z grą, czynniki makroekonomiczne czy należne podatki. 

7.1.3 Ceny mogą wyświetlać się w twojej walucie lokalnej. Są ustalane ręcznie i nie podlegają automatycznemu przeliczeniu według aktualnych kursów wymiany. W rezultacie ceny mogą się różnić w zależności od kraju i waluty.

7.1.4 Gdy dokonujesz zakupu, na stronie z płatnością znajdziesz listę dostępnych metod płatności. Ceną produktu jest cena widoczna na stronie zamówienia po jego złożeniu. Wszystkie zakupy dokonywane przez naszą Usługę są ostateczne. Po sfinalizowaniu zamówienia możesz otrzymać wiadomość z potwierdzeniem i wszystkimi szczegółami zakupu. Wszelkie zmiany ceny nie wpływają na już złożone zamówienia.

7.1.5 Firma VOLKA nie obsługuje transakcji płatności i nie jest za nie odpowiedzialna. Wszystkie transakcje obsługują zewnętrzni operatorzy płatności. Dokonując zakupów w Grze, akceptujesz regulaminy zewnętrznych operatorów płatności.

7.1.6 Gdy dokonujesz zakupów online, musisz przekazać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje na swój temat oraz posłużyć się legalnym środkiem płatniczym. Jeśli nasz operator płatności powiadomi nas, że przekazane przez ciebie informacje osobiste i/lub finansowe są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, albo że istnieją ku temu uzasadnione przesłanki, firma VOLKA ma prawo do unieważnienia powiązanych z nimi transakcji, odebrania wszystkich pozyskanych w ich wyniku licencji na programy oraz przekazania szczegółów takich zdarzeń stosownym władzom.

7.2 Towary i przedmioty wirtualne

7.2.1 Gdy grasz w Grę, możesz zdobywać lub kupować wartościowe przedmioty wirtualne, takie jak monety, diamenty albo inne waluty, które podlegają wymianie na towary wirtualne w Grze. Towary i przedmioty wirtualne nie mają wartości poza Grą.

7.2.2 Żaden z towarów ani przedmiotów w Grze nie jest twoją własnością. Możesz jedynie kupić ograniczoną, możliwą do cofnięcia i niepodlegającą przeniesieniu licencję na ich używanie.

7.2.3 W żadnym wypadku nie możesz nam ani nikomu innemu sprzedawać, przekazywać ani wymieniać towarów i przedmiotów wirtualnych w zamian za prawdziwe pieniądze, towary, inne przedmioty lub usługi, które mają wartość pieniężną. Handlowanie towarami i przedmiotami wirtualnymi poza interfejsem Gry jest surowo zabronione.

7.2.4 Jeśli firma VOLKA z dowolnego powodu i według swojego wyłącznego uznania zlikwiduje, zawiesi lub zmodyfikuje twoje konto albo postanowi przerwać udostępnianie Gry, wówczas stracisz wszystkie zdobyte lub zakupione towary i przedmioty wirtualne. Firma VOLKA zachowuje prawo do regulowania, kontrolowania, modyfikowania i/lub usuwania towarów i przedmiotów wirtualnych, a także zarządzania nimi, jak uzna za stosowne i według swojego wyłącznego uznania. Nie ma też obowiązku wypłacać tobie lub komukolwiek innemu żadnej rekompensaty za dowolne wynikające z tego straty.

7.3 Zwroty

7.3.1 Wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem naszej Usługi nie podlegają zwrotom z wyjątkiem sytuacji, w których firma VOLKA według wyłącznie własnego uznania postanowi inaczej.

7.3.2 Gdy finalizujesz zakup towarów i przedmiotów wirtualnych, przyjmujesz do wiadomości, że otrzymujesz je od razu i tracisz prawo do anulowania transakcji oraz uzyskania zwrotu, które przysługuje mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na potrzeby niniejszego ustępu zakup zostaje uznany za sfinalizowany w momencie jego uwierzytelnienia i przypisania powiązanych z nim towarów i przedmiotów wirtualnych do twojego konta.

7.3.3 Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Gry za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu przeczytaj i zaakceptuj jego regulamin w zakresie prawa do anulowania transakcji i uzyskiwania zwrotu.

7.3.4 Jeśli chcesz poprosić o zwrot, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Pamiętaj, że nie przysługuje ci zwrot, jeśli poprosisz o niego po upływie 30 dni kalendarzowych od momentu dokonania zakupu. Każda prośba o zwrot jest sprawdzana przez firmę VOLKA i traktowana indywidualnie.

8. Zmiany w Usłudze

8.1 Przyjmujesz do wiadomości, że Usługa podlega ciągłemu rozwojowi. Firma VOLKA może w dowolnym momencie i bez konieczności informowania o tym zmieniać lub aktualizować Usługę albo Grę. Możemy wymagać od ciebie zaakceptowania zmian w Usłudze lub Grze, a wtedy dalsze korzystanie z Usługi może wiązać się z koniecznością aktualizacji oprogramowania.

8.2 Możemy w dowolnym momencie oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności i konieczności informowania o tym przerwać świadczenie dowolnej części lub całości Usługi albo ograniczyć do nich dostęp.

9. Oświadczenia i zastrzeżenia

9.1 KORZYSTASZ Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST ŚWIADCZONA W STANIE „TAKIM, JAKI JEST” I NIE PODLEGA ŻADNYM GWARANCJOM, ZARÓWNO WYRAŻONYM, JAK I DOMNIEMANYM, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJOM Z TYTUŁU ZDATNOŚCI DO HANDLU, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ W ZAKRESIE DANEGO CELU, PRAWA POSIADANIA, NIENARUSZALNOŚCI, KORZYSTANIA ORAZ ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. FIRMA VOLKA NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCEJ JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI ZAWARTOŚCI USŁUGI. FIRMA VOLKA NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA SPEŁNI TWOJE POTRZEBY, BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, A BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, JEJ ŚWIADCZENIE BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB NIEPRZERWANY ANI TEŻ ŻE GRA LUB USŁUGA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

9.2 POBIERAJĄC I KORZYSTAJĄC Z DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNIE, ROBISZ TO WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. PONOSISZ TEŻ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU SWOJEGO URZĄDZENIA, UTRATĘ DANYCH LUB SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU TAKICH DZIAŁAŃ.

9.3 W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIA OKREŚLONYCH GWARANCJI. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA VOLKA NIE BĘDZIE W STOSUNKU DO CIEBIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NASTĘPCZYCH I WYMIERNYCH, A TAKŻE ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH ORAZ INNYCH PODOBNYCH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATY PRZYCHODÓW, ZYSKÓW I DANYCH, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK ZOSTANĄ SKLASYFIKOWANE), KTÓRE POWSTANĄ LUB BĘDĄ MIAŁY JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG LUB SAMĄ USŁUGĄ, WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA VOLKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU SZKÓD LUB PODJĘCIA TAKICH DZIAŁAŃ PRZEZ STRONY TRZECIE, W TYM INNYCH UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI I OPERATORÓW STRON ZEWNĘTRZNYCH. FIRMA VOLKA NIE BĘDZIE W STOSUNKU DO CIEBIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ ZAPŁACONA NA JEJ RZECZ ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MOMENT PIERWSZEGO WYSUNIĘCIA ROSZCZENIA. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE JEŚLI WE WSPOMNIANYM OKRESIE NIE BYŁO Z TWOJEJ STRONY ŻADNYCH PŁATNOŚCI NA RZECZ FIRMY VOLKA, TO JEDYNYM ROZWIĄZANIEM TOCZONEGO Z NIĄ SPORU (I WYŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIEM FIRMY VOLKA) JEST PRZERWANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I LIKWIDACJA TWOJEGO KONTA.

10.2 ZGODNIE Z PUNKTEM 7.3.2 ŻADEN Z ZAPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG NIE WPŁYWA NA UPRAWNIENIA STATUTOWE DOWOLNEGO KONSUMENTA ORAZ NIE WYKLUCZA I NIE OGRANICZA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA LUB CELOWEGO ZŁEGO ZARZĄDZANIA ZE STRONY FIRMY VOLKA BĄDŹ TEŻ ZGONU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA LUB OSZUSTWA ZE STRONY FIRMY VOLKA.

11. Przejęcie odpowiedzialności cywilnej

Wyrażasz zgodę na przejęcie od firmy VOLKA (i jej członków zarządu, pracowników, dyrektorów, agentów, spółki zależne oraz spółki typu joint venture) odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich roszczeń, szkód i odszkodowań, w tym rozsądnego honorarium prawnika, których domaga się dowolna strona trzecia na skutek korzystania przez ciebie z Usługi lub naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym zakresie, oraz zrekompensowanie wszystkich strat.

12. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków świadczenia usług i wszelkich związanych z nimi sporów jest prawo obowiązujące na Cyprze.

13. Postanowienia różne

13.1 Rozdzielna interpretacja postanowień umowy. Jeśli w dowolnym momencie którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe zachowają moc prawną.

13.2 Odstąpienie od wykonania prawa przysługującego stronie umowy. Fakt niewykonania dowolnego prawa przysługującego nam na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza, że dobrowolnie się go zrzekamy. Dowolne odstąpienie od wykonania takiego prawa ma moc prawną jedynie wówczas, gdy jest sporządzone na piśmie i opatrzone naszym podpisem.

13.3 Cesja. Firma VOLKA może w dowolnym momencie upełnomocnić lub dokonać cesji części lub całości niniejszych Warunków świadczenia usług i/lub jej polityk i zasad na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu bez konieczności uzyskania twojej zgody. Na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług oraz polityk i zasad nie możesz dokonać cesji żadnych praw ani zobowiązań bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy VOLKA. Cesja lub upełnomocnienie dokonane bez naszej autoryzacji nie ma mocy prawnej.

13.4 Siła wyższa. Firma VOLKA nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewywiązanie się ze swoich zobowiązań na skutek działania sił pozostających poza świadomą kontrolą firmy VOLKA, w tym między innymi niewywiązanie się z zapisów niniejszych Warunków świadczenia usług z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyny pozostających poza świadomą kontrolą firmy VOLKA, takich jak zdarzenia losowe, wojna, akty terroryzmu, zamieszki, embargo, działania władz rządowych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub brak środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej albo materiałów.

13.5 Język dokumentu. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały oryginalnie sporządzone w języku angielskim i to wersja angielska jest rozstrzygającą wersją językową tego dokumentu. Wszystkie tłumaczenia niniejszych Warunków świadczenia usług służą wyłącznie wygodzie użytkowników i nie decydują o znaczeniu ani zastosowaniu tego dokumentu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności między jego przetłumaczoną wersją a wersją angielską moc rozstrzygającą ma wersja angielska.

14. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszymi Warunkami świadczenia usług lub chcesz się z nami skontaktować z dowolnego innego powodu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.