HİZMET ŞARTLARI

Son güncelleme: 21 Mart 2023

Oyundaki tüm adlar, karakterler, yerler, bağlamlar ve olaylar kurgusal olup hiçbir ulus, kültür ve ırka atıfta bulunmamaktadır. Gerçek dünyadaki olay veya kişilere olan benzerlikler tamamen rastlantısaldır. Oyun, bir sanatsal tasarım ürünüdür ve olumlu duygular vermek dışında hiçbir amaca (kültürel, bilgilendirici veya diğer) hizmet etmez.

İçindekiler

1. Genel

2. Hesap Oluşturma, Kullanım ve Güvenlik

3. Hizmeti Kullanmak için Sınırlı Lisans Verme

4. Hesap ve Hizmetin Askıya Alınması

5. Sahiplik

6. Kullanıcı İçeriği

7. Ödeme

8. Hizmette Yapılan Değişiklikler

9. Garantiler ve Feragatnameler

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

11. Tazminat

12. Geçerli Yasalar

13. Diğer

14. Bize Ulaşın

1. Genel

1.1 Bu Hizmet Şartları (burada sözü edilen belgelerle birlikte); sizinle 3, Kleopatras Street, 3042, Limassol, Kıbrıs adresinde bulunan VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (Kayıt Numarası HE 355146), (bundan böyle “VOLKA” veya “biz”) arasında yapılan ve VOLKA’nın oyununu (“Oyun”), internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ve ilgili hizmetleri (topluca “Hizmet”) kullanımınıza ilişkin yasal bağlayıcılığı olan sözleşmedir. Hizmetin kullanımı ayrıca VOLKA’nın Gizlilik Politikası ve referans olarak burada yer alan diğer ilgili diğer politikalara da tabidir.

1.2 VOLKA’nın Hizmetini kullanmadan önce lütfen bu Hizmet Şartlarını ve Gizlilik Politikamızı okuyun. Hizmetimizi kullandığınızda, bu Hizmet Şartlarının bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. Bu Hizmet Şartlarını kabul etmiyorsanız hizmetimizi kullanmamalısınız.

1.3 Gizlilik Politikamız, size Hizmetlerimizi sunarken kişisel verilerinizi nasıl toplayıp kullandığımızı, ayrıca kişisel verilerinizle ilgili hak ve seçeneklerinizi açıklar. VOLKA’nın kişisel verilerinizi Gizlilik Politikamızda açıklanan şekillerde kullanmasını istemiyorsanız hizmetimizi kullanmamalısınız.

1.4 Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası ve diğer VOLKA politikalarını herhangi bir anda değiştirebiliriz. Bu durumda sizi bilgilendireceğiz. Hizmet Şartlarımızın mevcut sürümünü, VOLKA’nın Gizlilik Politikasını veya Hizmeti kullanımınızla ilgili diğer VOLKA politikalarını, kurallarını veya davranış kurallarını kabul etmiyorsanız Hizmeti kullanma lisansınız derhal sona erer ve hemen Hizmeti kullanmayı bırakmanız gerekir.

1.5 Oyunumuz, Facebook’ta ve uygulama mağazalarında mevcuttur. Oyuna bu hizmetler aracılığıyla erişirseniz bu Hizmet Koşullarının yanı sıra onların hizmet/kullanım şartlarına da uymanız gerekir ve Oyun oynarken sizden toplanan tüm kişisel veriler için bu hizmetlerin gizlilik politikaları geçerli olur. Diğer hizmetlerin hüküm ve şartları veya gizlilik politikası üzerinde kontrolümüz olmadığını kabul etmektesiniz.

1.6 Aşağıdaki durumlarda hizmetimizi kullanamazsınız: (a) cinsel saldırganlıktan hüküm giymişseniz, (b) ikamet ettiğiniz ülkenin yasaları uyarınca Hizmeti kullanma hakkınız yoksa, (c) daha önce hizmetimizi kullanmanız yasaklandıysa, (d) hizmetimizi kullanmak için gereken minimum yaşın altındaysanız ya da ebeveyniniz veya yasal vasiniz bu Hizmet Şartlarını kabul etmediyse.

1.7 Hizmetimiz yalnızca 16 yaşından büyük kişiler tarafından kullanılabilir. 16 yaşından küçükseniz Hizmeti kullanabilmeniz için ebeveyn veya yasal vasinizin bu Hizmet Şartlarını ve Gizlilik Politikasını inceleyip kabul etmesi gerekir. Bu Hizmet Şartlarını kabul ettiğinizde 16 yaşında veya daha büyük olduğunuzu veya 16 yaşından küçükseniz ebeveyninizin ya da yasal vasinizin bu Hizmet Şartlarını ve Gizlilik Politikasını incelediğini ve kabul ettiğini beyan etmiş olursunuz. Kendi inisiyatifimizle; 16 yaşından küçük kullanıcıların, hizmetlerimizi kullanmak için ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından uygun iznin verildiğine dair kanıt sunmalarını talep etme hakkımızı saklı tutarız.

1.8 Her durumda, 16 yaşından küçük bir kişinin hizmetimizi kullandığını öğrenirsek eyleme geçme hakkımız saklıdır. Buna Hizmetlerimize erişiminizin ve hizmetlerimizin kullanımının askıya alınması, hesabın sonlandırılması ve kullanıcının Hizmeti kullanmasını tamamen veya kısmen yasaklamak dâhildir.

1.9 Bazı ülkelerde hizmetin kullanımı ve/veya ürünlerin, ürünlerin bir kısmının ve Hizmet aracılığıyla sunulan yazılımların indirilmesi, yüklenmesi ve/veya kullanımı ile ilgili yasal ve/veya başka kısıtlamalar olabilir. Yargı alanınızdaki tüm yasal kısıtlamalara uyacağınızı beyan etmektesiniz.

2. Hesap Oluşturma, Kullanım ve Güvenlik

2.1 İnternet sitemiz aracılığıyla hesap oluşturup kullanıcı adı, e-posta adresi ve parola vererek ya da Facebook hesabınızla veya bir uygulama mağazasında oturum açarak hizmetimizi kullanabilirsiniz.

2.2 Hesabınız size özeldir ve diğer kişilere devredilmemesi gerekir. Hesap bilgilerinizi kiralayamaz, satamaz veya devredemez, sahte kimlik veya bilgi kullanarak ya da kendinizden başka bir kişi adına hesap oluşturamazsınız.

2.3 Hesap bilgilerinizi gizli tutmalısınız. Hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşamaz ve hesabınıza erişim sağlamalarına veya hesabınızı kullanmalarına izin veremezsiniz. Hesabınızın güvenliğini sağlamaktan sorumlusunuz. Sizin tarafınızdan gerçekleştirilmiş veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın her türlü satın alma, zarar ve hesabınızda yapılan diğer değişiklikler dâhil olmak üzere hesabınızın her türlü kullanımının sorumluluğu size aittir. VOLKA, başka birinin hesabınıza erişmesine izin vermeniz sonucunda hesabınızda veya hesabınız aracılığıyla gerçekleşen hiçbir olay için sorumluluk kabul etmez. Hesabınızın veya hesap bilgilerinizin bir şekilde kaybolduğunu, çalındığını, dolandırıcılık amaçlı veya yetkisiz kullanıldığını fark ederseniz veya bunlardan şüphelenirseniz lütfen hemen bize bildirin.

3. Hizmeti Kullanmak için Sınırlı Lisans Verme

3.1 VOLKA, işbu Hizmet Şartları ile diğer ilgili VOLKA politikalarını kabul etmeniz ve bunlara uymaya devam etmeniz koşuluyla, size hizmete erişmek ve hizmeti ticari olmayan eğlence amaçları için kullanmak üzere münhasır olmayan, devredilemez, tekrar lisanslanamaz, geri alınamaz ve sınırlı bir lisans verir. Hizmeti başka bir amaçla kullanmamayı kabul etmektesiniz.

3.2 Hiçbir koşulda aşağıdakileri yapmamayı kabul etmektesiniz:

 • Hizmeti yasa dışı bir şekilde, herhangi bir yasa dışı amaçla veya bu Şartlara uymayacak bir şekilde kullanmak.
 • Sohbet özelliği dahil olmak üzere Hizmeti, “önemsiz posta”, “spam”, “zincir mektuplar”, “piramit sistemleri” veya başka türden talepler dâhil, ticari reklamlar veya tanıtımları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir ticari amaçla veya üçüncü bir tarafa fayda sağlamak amacıyla kullanmak.
 • Hizmeti yasa dışı faaliyetleri özendirecek veya teşvik edecek şekilde kullanmak.
 • Hizmete veya herhangi bir işletim sistemine sızmak ya da virüsler veya zararlı veriler yerleştirmek dâhil olmak üzere kötü niyetli davranışlarda bulunmak.
 • Hile, açıklardan istifade etme, otomasyon yazılımları, botlar, bilgisayar korsanlığı, modlar veya Hizmetin özelliklerini değiştirmeye yönelik herhangi başka türden bir yazılım kullanmak veya bunların kullanımına katkıda bulunmak (doğrudan veya dolaylı olarak).
 • Hizmetin tamamı veya herhangi bir kısmı üzerinde değişiklik veya düzenleme yapmak ya da hizmetin veya herhangi bir parçasının diğer programlarla veya internet siteleriyle birleştirilmesine veya bunlara eklenmesine izin vermek.
 • Hizmeti kullanımınızla ilgili olarak fikri mülkiyet haklarımızı veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmek (bu tür kullanımın bu Hizmet Şartları tarafından lisanslanmış olmaması durumunda).
 • Hizmeti veya hizmete erişiminizi kiralamak, başkasına lisanslamak, ödünç vermek, tercüme etmek, birleştirmek, değiştirmek veya düzenlemek.
 • Sanal ürün veya eşyalar, kullanıcı hesapları ve/veya kullanıcı hesaplarıne erişim dahil olmak üzere VOLKA’nın oyununu veya herhangi bir parçasını gerçek para veya parasal değer karşılığında satmak.
 • Hizmeti kullanırken veya Oyunu oynarken Hizmet akışını kesintiye uğratmak, olumsuz yönde etkilemek veya akışa müdahale etmek ya da diğer kullanıcıların deneyimini olumsuz etkileyebilecek bir şekilde davranmak. Anlaşmalı oyunlar ve sıralamayı manipüle etmeye yönelik diğer tüm eylemler, diğer oyunculara karşı haksız bir avantaj elde etmek için Hizmetteki hatalardan yararlanma, Oyun içindeki ek hesapları kullanarak hesabınızın durumunu veya sıralamasını yükseltme ve hizmetin tasarımına kasıtlı olarak aykırı davranma veya bunu istismar etme gibi diğer her türlü eylem bu tanıma dâhildir.
 • Tarafımızdan kullanılan herhangi bir bilgisayar veya sunucuyu (“Sunucu”) kesintiye uğratmak, aşırı yüklemek veya zorlamak veya bunların yapılmasına yardımcı olmak.
 • Bir virüsün dağıtılması veya hizmete ya da başka bir kişinin Hizmeti kullanmasına veya hizmetten yararlanmasına zarar verme veya bozma girişimleri de dâhil olmak üzere, herhangi bir saldırı gerçekleştirmek ve bu saldırlara yardım etmek veya dahil olmak.
 • Kötü amaçlı, tehdit edici, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde, hakaret içeren ya da ırksal, cinsel, dini veya başka bir açıdan sakıncalı ya da saldırgan olabilecek herhangi bir içeriği dağıtmak veya yayınlamak, sürekli olarak kötü niyetli davranışlarda bulunmak, talep edilmediği halde tekrarlı olarak bilgi paylaşmak. Kullanıcıların başka bir kişiye yönelik her türlü tehdit ve/veya şantaj eylemi, hizmetimizin kullanım kurallarını ihlal eder.
 • VOLKA müşteri hizmetleri temsilcileri de dâhil olmak üzere VOLKA çalışanlarını veya başka bir kişi veya grubu taciz etmek, istismar etmek, bu kişilere zarar vermek veya bunları yapmayı denemek.
 • Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantınızı farklı bir şekilde yanlış tanıtmak.
 • Hizmetin diğer kullanıcılarını bu Hizmet Şartlarını ihlal etmeye teşvik etmek veya kışkırtmak.
 • Hizmetin diğer kullanıcılarının bu Hizmet Şartlarını ihlal ettiklerine dair hatalı bildirimler göndermek.
 • Anonimleştirici proxy kullanmak.
 • Hizmetin bir parçası olan yazılımları, cihazları, teknolojileri, güvenlik sistemlerini değiştirmeye çalışmak veya başkalarının bunu yapmasına yardımcı olmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan yöntemler kullanarak; Hizmete, başkalarının adına kayıtlı hesaplara veya Hizmete bağlı bilgisayarlara, sunuculara ya da ağlara VOLKA tarafından sağlanan arayüz dışında herhangi bir yolla yetkisiz olarak erişmeye çalışmak.
 • Hizmetten veya sistemlerimizden bilgi veya veri toplamak veya toplamaya çalışmak.
 • Hizmet veya Oyunu sağlamak için kullanılan herhangi bir temel yazılım veya diğer fikri mülkiyetin kaynak kodunu; ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, deşifre etme veya türetme ya da başka bir yöntemle elde etmeye  çalışmak ya da VOLKA tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir yöntemi kullanarak Hizmet veya Oyundan bilgi almak.
 • Hizmet veya Oyunun diğer kullanıcılarından oturum açma kimlik bilgileri veya kişisel veriler almaya çalışmak veya talep etmek.
 • Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (metin, resim veya video biçiminde), kimlik belgeleri veya mali bilgiler dâhil olmak üzere, Servis aracılığıyla herhangi bir kişinin özel bilgilerini almak veya yayınlamak.

3.3 Yukarıdaki liste yasaklanan tüm davranışları kapsamamaktadır ve hangi davranışların Hizmetlerimizin kullanım kurallarını ihlal ettiğini belirleme hakkımız saklıdır. Bunun bir sonucu olarak, hizmetlerimize erişiminizi ve hizmetlerimizi kullanımınızı askıya almayı, hesabınızı sonlandırmayı ve Hizmeti tamamen veya kısmen kullanmanızı yasaklamayı içerebilecek adımlar atma hakkımız saklıdır. Hizmetin bu sözleşmede açıkça izin verilenler dışında herhangi bir şekilde kullanılması, kanunları ihlal etmeniz sonucunu da doğurabilir.

4. Hesap ve Hizmetin Askıya Alınması

4.1 Kullanıcıların risk teşkil ettiğinden, olası yasal yükümlülüklere yol açabileceğinden, telif hakkı ihlalinde bulunabileceğinden veya şartları ve politikalarımızı ihlal ettiklerinden şüphelenirsek kendilerine bildirimde bulunularak veya bulunmadan, Hizmeti ve kullanıcı hesaplarını kısmen veya tamamen sınırlayarak, askıya alarak veya sonlandırarak Oyunumuza ve sitelerimize erişimi engelleyebilir ve kullanıcıların Hizmete erişimini engellemek için yasal önlemlere başvurabiliriz.

4.2 Hizmeti veya hizmetin belirli bir bölümünü sunmayı ve/veya desteklemeyi durdurma hakkımız saklıdır. Bunu yapmamız halinde, Hizmeti veya ilgili kısmını kullanma lisansınız otomatik olarak sonlandırılır. Hesabınızın sonlandırılması, gönderdiğiniz içeriğe veya Hizmet kullanıcılarının göndermiş olduğu diğer içeriklere erişememeniz veya bunları görememeniz de dâhil olmak üzere Hizmete veya herhangi bir bölümüne erişiminizin devre dışı bırakılmasını içerebilir.

4.3 Hizmete erişiminizin sonlandırılması durumunda, her türlü hakkınızı, kazanılan veya satın alınan sanal eşyaları kaybedersiniz ve VOLKA bu tür kayıplar veya sonuçlar için size herhangi bir telafi sunmakla yükümlü değildir.

5. Sahiplik

5.1 Oyun ve Hizmet

5.1.Oyun, başlıklar, bilgisayar kodu, tasarımlar, metin, grafikler, logolar, resimler, görseller, eserler, kavramlar, karakterler, karakter adları, çizimler, animasyonlar, hikayeler, diyaloglar, temalar, nesneler, sloganlar, sesler, besteler, videolar, görsel işitsel efektler, ahlaki haklar, belgeler, çalıştırma yöntemleri, oyun içi sohbet metinleri, karakter profili bilgileri, VOLKA oyun istemcisi kullanılarak oynanan oyunun kayıtları ve VOLKA oyun istemcileri ile sunucu yazılımı dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili tüm haklar, markalar ve çıkarlar VOLKA’ya aittir. Bu sözleşme, size veya başka bir tarafa Hizmete veya Hizmetteki herhangi bir içeriğe ilişkin hiçbir hak, marka hakkı veya çıkar sağlamamaktadır.

5.1.2 İçerikte gösterilen yazılım, hizmetler, metinler, grafikler ve logolar (“Ticari Markalar”) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları bize, grup şirketlerimize veya üçüncü taraf ortaklarımıza aittir ve uluslararası fikri mülkiyet yasalarıyla korunmaktadır. Hiçbir Ticari Markayı önceden yazılı iznimiz olmaksızın kopyalayamaz, düzenleyemez, değiştiremez, tersine mühendislik uygulayamaz, türev işlerini üretemez, indiremez, saklayamaz, tekrar üretemez, tekrar yayınlayamaz, sergileyemez, aktaramaz, yayamaz, satamaz, lisanslayamaz, alt lisanslayamaz, ticari olarak yararlanamaz ya da başka bir şekilde kullanamazsınız. Bu Hizmet Koşullarına uygun olmayan telif haklı materyallerin kullanılması açıkça yasaklanmıştır ve Hizmeti kullanma hakkınızın sonlandırılmasına ve/veya yasal işlem başlatılmasına neden olabilir.

5.1.3 VOLKA, kendi fikri mülkiyet hakları dışındaki tüm mülkiyet haklarını reddeder. Üçüncü taraf hizmet ve yazılımlarına verilen referanslar, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın, VOLKA tarafından “olduğu gibi” sunulmaktadır.

5.2 İçerik

5.2.1 “İçerik”; tüm yazılımlar (Oyun, başlıklar ve bilgisayar kodu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), iletişimler (tüm hikayeler, diyaloglar, kavramlar, belgeler ve karakter profili bilgileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), görüntüler, sesler ve sesli görsel efektler, hesaplar, sanal ürünler ve ögelerin yanı sıra VOLKA tarafından üretilen ve/veya hizmetin kullanımı sırasında size sunulan veya Oyun boyunca geliştirilen materyalleri ifade eder. İçerik ayrıca VOLKA’nın oyunla ilgili olarak sizden aldığı tüm geri bildirimleri, yorumları veya önerileri de içerir. Tüm İçerikler VOLKA’ya aittir. VOLKA, tüm İçeriği  her türlü ticari ve/veya promosyon amaçlı kullanım dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sınırsız olarak ve size herhangi bir telafi sunmadan herhangi bir amaçla kullanma hakkını saklı tutar. İçeriğin tamamı, telif hakkı yasası kapsamında korunmaktadır. İçeriğimizi veya İçeriğimizin herhangi bir kısmını kopyalayamaz, yeniden dağıtamaz, yayınlayamaz veya türevlerini oluşturamazsınız.

5.2.2 İçeriğe veya İçeriğin herhangi bir kısmına ilişkin herhangi bir hak, unvan veya çıkar elde etmiş sayılmanız durumunda, işbu belgeyle söz konusu İçeriğe ilişkin tüm haklarınızı, unvanlarınızı ve çıkarlarınızı tamamen ve münhasıran VOLKA’ya devretmiş sayılırsınız. Herhangi bir nedenle bu tür bir devir geçerli kanunlar kapsamında geçersizse VOLKA’ya bu İçeriğin yegâne, münhasır, geri alınamaz, alt lisanslanabilir, başkasına devredilebilir, dünya çapında, çoğaltma, değiştirilme, türev çalışmalar oluşturma, aktarma, yayınlama, kullanma, dağıtma, satma ve herkese açık olarak sergileme haklarını vermeyi kabul etmektesiniz. Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde, işbu belgeyle, bu İçerikle ilgili olarak sahip olabileceğiniz tüm telif veya tanıtım veya gizlilik haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız.

5.3 Hesaplar

5.3.1 Hesabınızın sahibi olmadığınızı veya hesabınızda herhangi bir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Hesaplarla  ilgili tüm haklar VOLKA’ya aittir.

5.3.2 VOLKA, bir kullanıcı adının üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiği yönündeki iddialar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kullanıcı adlarını kaldırma veya geri isteme hakkını saklı tutar. Bu sözleşmeye uymadığınızı düşünürsek tarafımızdan seçilen veya tarafımızdan tahsis edilen tüm kullanıcı kimlik kodlarını veya parolaları herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkına sahibiz.

6. Kullanıcı İçeriği

6.1 Kullanıcı İçeriği Gönderimi

“Kullanıcı İçeriği”; sohbet metinleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, siz veya diğer kullanıcılar tarafından hizmetimiz aracılığıyla yüklenen veya iletilen her türlü ve iletişim, görüntü, ses, içerik, veri ve bilgileri ifade eder. Hizmeti kullanırken herhangi bir Kullanıcı İçeriği gönderdiğinizde veya aktardığınızda; bu tür gönderimlerin (a) doğru olduğunu ve gizli veya yanıltıcı olmadığını, (b) zararlı, taciz edici, tehdit edici, karalayıcı, hakaret içerikli, yaralayıcı, pornografik, uygunsuz, kötü, ırkçı, ayrımcı, yasa dışı veya başka bir şekilde sakıncalı olmadığını (c) herhangi bir yasa, sözleşme kısıtlaması veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğini ve Kullanıcı İçeriğini oluşturan kişisel bilgilerin veya fikri mülkiyetin sahibi olan üçüncü tarafların iznini aldığınızı; (d) virüs, reklam yazılımı, casus yazılım, solucan veya diğer kötü amaçlı kodlardan arınmış olduğunu ve kullanıcı İçeriğindeki tüm kişisel bilgilerin her zaman VOLKA tarafından Gizlilik Politikası uyarınca işleneceğini kabul ve beyan etmiş olursunuz. Gizliliğinizi korumak adına, lütfen kişisel bilgilerinizi herhangi bir sohbet özelliği de dahil olmak üzere Hizmet aracılığıyla diğer kullanıcılar ile paylaşmayın.

6.2 Sorumluluk

Yüklediğiniz, ilettiğiniz, aktardığınız, gönderdiğiniz veya başka bir şekilde sohbet özellikleri dahil olmak üzere Hizmet aracılığıyla kullanıma sunmuş olduğunuz Kullanıcı İçeriklerinden yalnızca siz sorumlusunuz. VOLKA, Kullanıcı İçeriği ile ilgili tüm sorumlulukları reddeder.

6.3 İçerik İnceleme

6.3.1 VOLKA’nın sohbet özellikleri dahil, Hizmeti izleme ve uygunsuz içeriği değiştirme, düzenleme, kaldırma veya silme yükümlülüğü yoktur. Tüm Kullanıcı İçeriklerini görüntüleyemez veya izleyemeyiz. Sohbet özellikleri dahil, Hizmetin kullanımıyla ilgili riskler size aittir. VOLKA Kullanıcı İçeriklerini doğrulamaz veya onaylamaz. Hizmeti kullandığınızda; rahatsız edici, uygunsuz veya beklentilerinize uygun olmayan Kullanıcı İçeriğine maruz kalabilirsiniz. Hizmetle bağlantılı olarak gelen Kullanıcı İçeriklerinin kullanımıyla ilgili tüm riskler size aittir. VOLKA; gönderilen Kullanıcı İçeriklerinin izlenmemesi, incelenmemesi, düzenlenmemesi veya silinmemesinden sorumlu tutulamaz. Ancak, sakıncalı veya bu Hizmet Koşullarını ihlal eden bir durumla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçerek konuyu bize bildirebilirsiniz.

6.3.2 Kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmeti kullanırken Hizmet ile olan etkileşiminizi veya iletişim eylemlerinizi (sohbet metni dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) izleyebilir ve/veya kaydedebiliriz. Bu Hizmet Şartlarını onaylayarak bu izleme ve kayıt işlemlerini kabul etmiş olursunuz. Sohbet metni veya sesli iletişimler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı İçeriğinin iletilmesiyle ilgili gizlilik beklentilerinizin olmadığını kabul eder ve onaylarsınız. Ayrıca; kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya sakıncalı olduğunu düşündüğümüz diğer materyalleri düzenleyebilir, yayınlamayı reddedebilir ya da kaldırabiliriz. İletişiminizin veya Kullanıcı İçeriğinizin bu Hizmet Şartlarını ihlal ettiğini tespit edersek tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcı İçeriği yayınlama veya diğer oyuncularla iletişim kurma yetkinizi devre dışı bırakma hakkına sahip olmakla birlikte, Hizmete erişiminizi sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

6.4 İçerik Kullanımı

6.4.1 Hizmet; çeşitli forumlar, bloglar, sohbet özellikleri ve belirlenen konularla ilgili gözlemleriniz ve yorumlarınız da dâhil olmak üzere Kullanıcı İçeriği yayınlayabileceğiniz tüm platformları içerebilir. VOLKA, diğer kullanıcıların paylaştığınız fikir ve bilgileri kullanmayacağına veya kopyalamayacağına dair garanti veremez. Bu nedenle, gizli tutmak istediğiniz veya başkalarının kullanmasını istemeyeceğiniz bir fikriniz veya bilginiz varsa bunları hizmete göndermeyin. Hizmetimiz aracılığıyla diğer kullanıcılar tarafından gönderilen herhangi bir bilgiye güvenmek veya diğer kullanıcılara bilgi paylaşmak tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. VOLKA’nın, göndermek istediğiniz fikir veya bilgileri değerlendirmek, kullanmak veya telafi etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

6.4.2 Hizmete sohbet metinleri dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı İçeriği sağladığınızda, VOLKA’ya bu Kullanıcı İçeriğinin, size önceden herhangi bir bilgi vermeden ya da sizden izin almak veya size herhangi bir tazminat sunmakla yükümlü olmaksızın ticari veya başka amaçlarla yeniden üretilmesi, değiştirilmesi, türevlerinin oluşturulması, aktarılması, yayınlanması, taşınması, dağıtılması, satılması, herkese açık bir şekilde sergilenmesi, herkese açık bir şekilde sunulması ve kullanılması için tam imtiyazlı, münhasır, geri alınamaz, alt lisanslanabilir, aktarılabilir, telifsiz, dünya çapında bir lisans vermiş sayılırsınız. İşu belgeyle; geçerli yasanın izin verdiği ölçüde, Kullanıcı İçeriği herhangi bir şekilde değiştirilmiş olsun veya olmasın, bu İçerikle ilgili olarak sahip olabileceğiniz tüm telif veya tanıtım veya gizlilik haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

6.5 Kullanıcı Etkileşimleri

6.5.1 Hizmetin diğer kullanıcılarıyla etkileşiminiz de tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. VOLKA, bu türden anlaşmazlıklara herhangi bir şekilde müdahil olmak zorunda olmamakla birlikte, müdahale hakkını saklı tutar. VOLKA’ya, hesabınızın parola ile korunan kısımlarına erişim hakkı sağlanmasıdâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, yasa dışı, dolandırıcılık amaçlı veya uygunsuz etkinliklerin soruşturulmasında VOLKA ile tam işbirliği içinde olacağınızı kabul edersiniz.

6.5.2 Herhangi bir kullanıcıyla herhangi bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda bizi (ve çalışanlarımızı, yöneticilerimizi, temsilcilerimizi, bağlı kuruluşlarımızı, ortak girişimlerimizi) bu tür anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bilinen ve bilinmeyen her türlü hak, talep ve zarardan (gerçek ve dolaylı) ari tutmaktasınız.

7. Ödeme

7.1 Çevrimiçi Satın Alma

7.1.1 Oyunu ücretsiz kullanıcı olarak veya oyun içi satın alma işlemleri yaparak oynayabilirsiniz.

7.1.2 Oyun içi sanal ürün ve eşyaların fiyatını kendi takdirimize bağlı olarak belirleme, düzenleme ve/veya değiştirme hakkına sahibiz. Fiyatların belirlenmesi; oyun analizleri, makroekonomik faktörler veya geçerli vergiler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. 

7.1.3 Fiyatlar yerel para biriminize göre görüntülenebilir. Fiyatlar manüel olarak ayarlanır ve döviz kurları fiyatlarımıza otomatik olarak uygulanamaz. Sonuç olarak; fiyatlar, para birimine ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

7.1.4 Satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde; ödeme sayfasında ödeme için hangi yöntemleri kullanabileceğinizi size bildirir. Sipariş verdiğinizde ürünün fiyatı, sipariş sayfasında belirtilen fiyat olacaktır. Hizmetimiz aracılığıyla yapılan tüm satın alma işlemleri nihaidir. Satın alma işleminiz tamamlandığında, satın alma işleminizi içeren bir onay mesajı alabilirsiniz. Fiyat değişiklikleri, daha önce vermiş olduğunuz hiçbir siparişi etkilemez.

7.1.5 VOLKA ödeme işlemlerini gerçekleştirmez ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu değildir. Tüm işlemler, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilir. Oyun içi satın alma işlemleri yaparak, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

7.1.6 Çevrim içi satın alma işlemleri yaparken, kendiniz hakkında doğru, doğru ve eksiksiz bilgiler sağlamalı ve dolandırıcılık amaçlı olmayan ödeme araçları sunmalısınız. Ödeme hizmeti sağlayıcımızın, sağladığınız kişisel ve/veya finansal bilgilerin doğru olmadığını, yanlış veya eksik olduğunu veya sağladığınız bilgilerin doğru, yanlış veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri olduğunu bize iletmesi durumunda; VOLKA, ilgili finansal işlemleri veya bu işlemler aracılığıyla elde edilen tüm ilişkili yazılım lisanslarını iptal etme ve ilgili makamlara bu olayların ayrıntılarını gönderme hakkına sahiptir.

7.2 Sanal Ürün ve Eşyalar

7.2.1 Oyun oynarken sanal oyun ürünleri almak için harcayabileceğiniz para, elmas veya diğer para birimleri gibi oyun içi sanal eşyalar kazanabilir veya bunları satın alabilirsiniz. Sanal ürün ve eşyaların gerçek hayatta bir değeri yoktur.

7.2.2 Oyun içi sanal eşyalar veya ürünler size ait değildir. Bunları kullanmak için yalnızca sınırlı, geri alınabilir, devredilemez bir lisans satın alırsınız.

7.2.3 Sanal ürün ve eşyalar, hiçbir koşulda satılamaz, devredilemez veya gerçek para, ürünler, diğer maller veya parasal değeri olan hizmetler karşılığında bizimle veya başka biriyle takas edilemez. Sanal ürün ve eşyaların Oyun arabirimi dışında ticareti kesinlikle yasaktır.

7.2.4 Hesabınız herhangi bir nedenle VOLKA’nın takdirine bağlı olarak sonlandırılırsa, askıya alınırsa veya değiştirilirse ya da VOLKA oyununu durdurursa; kazanılan veya satın alınan tüm sanal ürün ve eşyalara ilişkin her türlü hakkınızdan feragat etmektesiniz. VOLKA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü şekilde sanal ürün ve eşyaları yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme ve/veya ortadan kaldırma hakkını saklı tutar. VOLKA, ortaya çıkan kayıplar için size veya başka herhangi birine telafi sunma yükümlülüğü altında değildir.

7.3 Geri ödemeler

7.3.1 VOLKA’nın kendi takdiriyle gerçekleştirilen iade işlemleri hariç olmak kaydıyla, hizmetlerimiz aracılığıyla yapılan hiçbir satın alma işlemi iade edilemez.

7.3.2 Sanal ürün ve eşya satın alma işlemini tamamlarken, bu sanal ürün ve eşyaların size hemen sunulmasını kabul etmiş ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) sakinlerine sunulan iptal etme ve geri ödeme hakkını kaybedeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Bu paragrafın amacı doğrultusunda satın alma işlemi, satın alma işleminizi doğruladığımız ve ilgili sanal ürün ve eşyaları hesabınıza başarılı bir şekilde aktardığımız anda tamamlanmış sayılır.

7.3.3 Oyuna bir uygulama mağazasından erişiyorsanız uygulama mağazasından satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce lütfen ilgili uygulama mağazasının iptal ve iadeye ilişkin hüküm ve koşullarını da gözden geçirin ve kabul edin.

7.3.4 İade talebinde bulunmak isterseniz lütfen Destek ekibimiz ile iletişime geçin. Satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra talebinizi 30 takvim gününden daha geç gönderirseniz geri ödeme alma hakkınız olmayacağını lütfen unutmayın. Her geri ödeme talebi VOLKA’nın incelemesine tabidir ve tekil olarak ele alınır.

8. Hizmette Yapılan Değişiklikler

8.1 Hizmetin gelişmekte olan bir hizmet olduğunu kabul etmektesiniz. VOLKA, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın istediği zaman Hizmet ve Oyun üzerinde değişiklik veya güncelleme yapabilir. Hizmet ve Oyun güncellemelerini kabul etmenizi isteyebiliriz ve Hizmeti kullanmaya devam etmek için yazılımınızı güncellemeniz gerekebilir.

8.2 Herhangi bir anda, herhangi bir nedenle ve hiçbir sorumluluk ve bildirim yükümlülüğü taşımaksızın, hizmetin tamamını veya herhangi bir kısmını durdurabilir veya Hizmetin tamamına ya da bir kısmına erişimi sınırlayabiliriz.

9. Garantiler ve Feragatnameler

9.1 HİZMETİN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. BU HİZMET, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE TİCARET VEYA TİCARET KULLANIMI İLE İLGİLİ GARANTİLER DE DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN, “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. VOLKA; KALİTE, DOĞRULUK, DAKİKLİK,  BÜTÜNLÜK VE TAMLIK VEYA HİZMET İÇERİĞİNİN GÜVENİLİRLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. VOLKA, HİZMETİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA OYUN YA DA HİZMETİN VİRÜSLERDEN YA DA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ.

9.2 WEB SİTESİNDE SUNULAN HERHANGİ BİR YAZILIMI VEYA HİZMETİ İNDİRME VEYA KULLANMA TAKDİRİ VE RİSKİ SİZE AİİTTİR. CİHAZ SİSTEMİNİZDEKİ OLASI TÜM HASARLARDAN, VERİ KAYBINDAN VEYA BU TÜR FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLARDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLURSUNUZ.

9.3 BAZI YARGI BÖLGELERİNDE BAZI GARANTİLERİN REDDEDİLMESİNE İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BU NEDENLE, YUKARIDAKİ YASAL UYARILARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

10.1 VOLKA; KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDEVE SÖZ KONUSU OLASI ZARARLARDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN; HİZMETİN DİĞER KULLANIMLARI VE HARİCİ SİTELERİN İŞLETİCİLERİ DAHİL ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN DAVRANIŞLARINDAN, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLLERDEN VEYA DİĞER YASAL TEORİLERDEN KAYNAKLANAN,BU HİZMET ŞARTLARINDAN VEYA HİZMETİN KENDİSİNDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELEN GELİR KAYBI, KAZANÇ KAYBI, VERİ KAYBI, TİCARİ KESİNTİLER VEYA DİĞER ZARARLAR (HER TÜRDEN ZARAR) DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ, ÖZEL, BELİRSİZ VEYA BENZER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. VOLKA; SİZE KARŞI, VOLKA’YA BU HİZMET ŞARTLARI UYARINCA TALEPTE BULUNDUĞUNUZ TARİHTEN İTİBAREN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARDAN DAHA YÜKSEK TUTARLARA İLİŞKİN BİR SORUMLULUK TAŞIMAMAKTADIR. VOLKA’YA BU SÜRE İÇİNDE HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMAMIŞ OLMANIZ DURUMUNDA, VOLKA İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK İÇİN TEK ÇÖZÜMÜN (VE VOLKA’NIN MÜNHASIR SORUMLULUĞU) BU HİZMETİ KULLANMAYI BIRAKMAK VE HESABINIZI İPTAL ETMEK OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

10.2 7.3.2 MADDESİNE TABİ OLMAK ÜZERE, BU HİZMET ŞARTLARINDA YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARINI ETKİLEMEZ VEYA VOLKA’NIN AĞIR İHMALİNDEN VEYA KASITLI OLARAK KÖTÜYE KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İHMALLERDEN VEYA HİLE YAPMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK YARALANMA VE ÖLÜMLERDEN DOĞABİLECEK SORUMLULUKLARINI ORTADAN KALDIRMAZ.

11. Tazminat

VOLKA’yı (yetkililerimiz, yöneticilerimiz, temsilcilerimiz, bağlı ortaklıklarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız dâhil olmak üzere); hizmetimizi kullanmanızdan veya bu Kullanım Şartlarını ihlal etmenizden kaynaklanan ve makul hukuki masraflar dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafça öne sürülen her türlü talep, iddia, zarar veya kayıplardan  ari tutmayı, tazmin etmeyi ve savunmayı kabul etmektesiniz.

12. Geçerli Yasalar

Bu Hizmet Şartları ve bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıklar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

13. Diğer

13.1 Bölünebilirlik. Bu şartların herhangi bir kısmının uygulanamaz olarak beyan edilmesi durumunda, geri kalan hükümler geçerliliğini koruyacaktır.

13.2 Feragat. Bu Hizmet Şartları kapsamındaki haklarımızdan herhangi birini uygulamamamız veya uygulayamamamız, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bu haklardan feragat edilmesi, tarafımızdan açıkça yazılı olarak belirtilmiş ve imzalanmış olması durumunda geçerli olacaktır.

13.3 Devir. VOLKA, bu Hizmet Şartlarını ve/veya VOLKA politikalarını, kısmen veya tamamen, onayınız olsun veya olmasın, herhangi bir kişiye veya kuruma atayabilir veya devredebilir. VOLKA’nın önceden yazılı izni olmadan Hizmet Şartları veya Politikaları kapsamında hiçbir hak veya yükümlülük atayamazsınız ve tarafınızın yapılan her türlü yetkisiz devir ve atama  geçersiz olacaktır.

13.4 Mücbir Sebepler. VOLKA, makul kontrolü dışındaki doğal afetler, savaş, terör, ayaklanmalar, ambargolar, sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, yangın, sel, kaza, grev, taşıma hizmetleri, yakıt, enerji, işçilik veya malzeme eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanabilecek şekilde sorumluluklarını yerine getirememesi veya bunları geciktirmesinden sorumlu tutulamaz.

13.5 Geçerli Dil. Bu Hizmet Şartları, bu Hizmet Şartlarının orijinal ve geçerli versiyonu olan İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Bu Hizmet Şartlarının diğer dillere yapılan tüm çevirileri yalnızca kolaylık sağlamak amaçlıdır ve bu Hizmet Şartlarının anlamını veya uygulanışını etkilemez. Bu Hizmet Şartlarının tercüme edilmiş bir versiyonu ile İngilizce versiyonu arasında herhangi bir tutarsızlık veya çelişki olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

14. Bize Ulaşın

Bu Hizmet Şartları ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya başka bir nedenle bizimle iletişime geçmek istiyorsanız lütfen Destek ekibimize ulaşın.