KULLANIM ŞARTLARI

Son güncelleştirme: 22 Aralık 2020

Oyundaki tüm isimler, karakterler, mekanlar, kavramlar ve olaylar hayalidir ve herhangi bir millet, kültür ve ırkla ilgi taşımamaktadır. Gerçek dünya olaylarına veya insanlarına herhangi bir benzerlik tamamen tesadüfidir. Oyun, sanatsal tasarım sonucudur ve pozitif duygu vermekten başka hiç bir kültürel, bilgisel veya diğer amaca hizmet etmez. 

İçindekiler

1. Genel

2. Hesap Açma, Kullanımı ve Güvenliği

3. Servisi Kullanmaya Yönelik Sınırlı Lisans Verilmesi

4. Servis ve Hesabın Askıya Alınması ve Sonlandırması

5. Sahiplik

6. Kullanıcı Içeriği

7. Ödeme

8. Serviste Değişiklikler

9. Teminatlar ve Uyarılar

10. Sorumluluk Sınırlaması

11. Tazminat

12. Yürürlükteki Yasa

13. Çeşitlilik

14. Bize Ulaşınız

1. Genel

1.1 İşbu Kullanım Şartları (içinde atıfta bulunulmuş bilgilerle birlikte), VOLKA’nın oyununu (“Oyun”), sitesini (“Site”) ve ilgili hizmetlerini (toplu olarak “Servis”) kullanmanızla ilgili, tescilli ofisi 3, Kleopatras, 3042 Limasol, Kıbrıs adresinde bulunan VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (Kayıt Numarası HE 355146) (aşağıda “VOLKA”, “biz”, “bizi”, “bizim”) ile sizin aranızda yasal açıdan bağlayıcı bir anlaşmadır. Servis kullanımı, VOLKA’nın Gizlilik Politikası ve aşagıda referansla birleşmiş diğer ilgili politikalar tarafından yönetilmektedir.

1.2 VOLKA’nın Servisini kullanmadan önce lütfen işbu Gizlilik Politikamızla Kullanım Şartlarını okuyunuz. Siz Servisimizi kullanırken, bu Kullanım Şartlarına tabi olmayı kabul ediyorsunuz. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, Servisimizi kullanmamalısınız.

1.3 Gizlilik Politikalarımız, size Servisimizi sağlarken kişisel verilerinizi nasıl toplayıp kullanmamızı ve kişisel verilerinizle ilgili haklarınızla seçeneklerinizi tarif etmektedir. VOLKA’nın kişisel bilgilerinizi Gizlilik Politikasında tarif edilen şekillerde kullanmasını istemiyorsanız, Servisimizi kullanmamalısınız.

1.4 Servis Şartlarını, Gizlilik Politikasını ve VOLKA’nın diğer politikalarını her an değiştirebiliriz, ve bu durumda sizi bilgilendireceğiz. O tarihte geçerli olan Servis Şartlarının versiyonunu, VOLKA’nın Gizlilik Politikasını veya Servisi kullanmanızla ilgili VOLKA’nın herhangi politikası, kuralları veya davranış kurallarını kabul etmiyorsanız, Servisi kullanma lisansınız derhal sona ermeli ve Servisi kullanmanızı derhal bırakmalısınız.

1.5 Oyunumuz, Facebook’ta ve uygulama mağazalarında mevcuttur. Bu hizmetler yardımıyla Oyuna erişirseniz, bu Kullanım Şartlarının yanısıra onların kullanım/servis şartlarına uymalısınız, ve gizlilik politikaları siz Oyun oynarken onların tarafından toplanan herhangi kişisel verilerinize uygulanacak. Diğer hizmetlerin hüküm ve koşulları veya gizlilik politikası üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını kabul edersiniz.

1.6 Servisimizi aşağıdaki durumlarda kullanamazsınız: (a) hüküm giymiş bir cinsel suçlusuysanız; (b) ikamet ettiğiniz ülkenin yasaları tarafından Servisimizi kullanma hakkına sahip değilseniz; (c) Servisimizi kullanmanız daha önce yasaklandıysa; veya (d) Servisimizi kullanmaya gereken yaş sınırına erişmediyseniz ya da evebeyniniz veya yasal vasiniz bu Kullanım Şartlarını kabul etmediyse.

1.7. Servisimiz yalnızca en az 16 yaşında olan kişiler tarafından kullanılabilir. 16 ile 18 yaşları arasında veya 16 ile ikamet ettiğiniz bölgedeki erginlik yaşı arasındaysanız, veya aksi halde bunun gibi anlaşmaları yapma yetkisine sahip değilseniz, evebeyninizin veya yasal vasinizin siz Servisi kullanabilmeden önce bu Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını gözden geçirmesi ve kabul etmesi gerekir. İşbu Kullanım Şartlarını kabul ederek, 16 yaşında veya daha yaşlı olduğunuzu ve gerektiğinde evebeyninizin veya yasal vasinizin bu Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını gözden geçirdiğini ve kabul ettiğini beyan ediyorsunuz.

1.8 Bazı ülkelerde, Servis kullanımına ve/veya Servis aracılığıyla müsait olan veya müsait olabilen ürünler, ürün bölümler ve yazılımın yüklenmesi, kuruluşu ve/veya kullanımına yasal ve/veya diğer kısıtlamalar var olabilir. Yetki alanınızdaki tüm yasal kısıtlamalara uyduğunuzu beyan ediyorsunuz.

2. Hesap Açma, Kullanımı ve Güvenliği

2.1 Servisimizi, İnternet sitemiz aracılığıyla bizimle hesap oluşturup kullanıcı adı ya da e-posta adresi ve şifre sağlayarak, Facebook hesabınızdan veya uygulama mağazasından giriş yaparak kullanabilirsiniz.

2.2 Hesabınız size özeldir ve hesabınızı başka birine devredemezsiniz. Hesap bilgilerinizi kiralayamaz, satamaz veya veremez, sahte kimlik veya bilgi kullanarak veya kendiniz dışında bir başkası adına hesap oluşturmazsınız.

2.3 Hesap bilgilerinizi gizli tutmalısınız. Hesap ayrıntılarınızı kimseyle paylaşmaz veya kimsenin hesabınıza erişmesine veya hesabınızı kullanmasına izin vermezsiniz. Hesabınızın güvenliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve sizin tarafınızdan gerçekleştirilmiş veya yetkilendirilmiş olsun veya olmasın, satın alma, kayıp veya hesabınızdaki diğer değişiklikler dahil olmak üzere kullanımlarından siz sorumlusunuz. VOLKA, başka birinin hesabınıza erişmesine izin vermeniz sonucunda hesabınız aracılığıyla veya hesabınızda meydana gelebilecek herhangi bir durum için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Hesabınızın veya hesap bilgilerinizin gerçek veya şüpheli herhangi bir kayıp, hırsızlık, sahtekarlık veya yetkisiz kullanımının farkına varırsanız, lütfen derhal bize bildirin.

3. Servisi Kullanmaya Yönelik Sınırlı Lisans Verilmesi

3.1 İşbu Kullanım Şartları ve VOLKA’nın diğer herhangi geçerli olan politikalarına sürekli uyumunuz ve anlaşmanız kaydıyla, VOLKA, size Servisi kendi ticari olmayan eğlence amaçlarınızla kullanma ve erişime yönelik özel olmayan, devredilemez, alt lisanslanamaz, geri alınabilir ve kısıtlı lisans vermektedir. Servisi başka herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul ediyorsunuz.

3.2 Aşagıdaki eylemleri hiç bir koşulda işlemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz:

 • Servisi yasa dışı herhangi bir şekilde, yasa dışı herhangi bir amaçla veya bu Şartlara aykırı herhangi bir şekilde kullanmak.
 • Servisi “önemsiz postalar”, “spam”, “zincir mektuplar”, “piramit şemaları” veya başka herhangi bir talep gibi herhangi bir ticari veya iş amaçlı veya herhangi bir ticari reklamın yayınlanması veya iletilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların yararına kullanmak.
 • Servisi yasadışı faaliyetleri teşvik eden veya destekleyen bir şekilde kullanmak.
 • Kötü amaçlı davranmak, örneğin Servise veya herhangi bir işletim sistemine virüs veya zararlı veriler dahil olmak üzere kötü amaçlı kodları hacklemek veya eklemek.
 • Hile, yetkisiz erişim kazanma programı, otomasyon yazılımı, botlar, bilgisayar korsanları, modlar veya Servis özelliklerini değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir yazılımı kullanmak veya kullanımına (doğrudan veya dolaylı olarak) katılmak.
 • Servisin tamamına ya da bir kısmına değişiklik veya modifikasyon yapmak, ya da Servisin başka herhangi yazılımlara veya İnternet sitelerine dahil edilmesine ya da onlarla birleşmiş olmasına izin vermek.
 • Servis kullanımınızla ilgili olarak (böyle bir kullanım bu Şartlar tarafından lisanslanmadığı ölçüde) fikri mülkiyet haklarımızı veya herhangi bir üçüncü partinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek.
 • Servisi ya da Servise erişiminizi kiraya vermek, alt lisanslamak, ikraz etmek, çevirmek, birleşmek, uyarlamak, çeşitlendirmek veya değiştirmek.
 • Sanal mallar ve eşyalar, kullanıcı hesapları ve / veya gerçek para birimi veya parasal değere sahip eşyalar karşılığında kullanıcı hesaplarına erişim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere VOLKA’nın Oyununu veya bölümlerini satmak.
 • Servisin normal akışını bozabilir, bunlara müdahale edebilir veya başka bir şekilde olumsuz etkileyebilir veya Servisi kullanırken veya Oyunu oynarken diğer kullanıcıların deneyimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde davranmak. Bu, diğer oyunculara ve Servis tasarımını kasıtlı olarak kötüye kullanan veya buna aykırı diğer tüm eylemlere göre haksız bir avantaj elde etmek için Servis’teki hatalardan yararlanarak kazanç ticareti ve diğer her türlü sıralama manipülasyonunu içerir.
 • Tarafımızdan kullanılan herhangi bir bilgisayarı veya sunucuyu (“Sunucu”) bozmak, bunların kapasitesini aşmak veya bunların bozulması veya kapasitesinin aşılmasına katılmak ya da yardımcı olmak.
 • Virüs dağıtımı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü saldırıyı veya Servisi ya da başka bir kişinin Servisi kullanmasını veya Servisten yararlanmasını bozmaya veya engellemeye yönelik başka bir girişimi yerine getirmek, buna yardımcı olmak veya katılmak.
 • Taciz edici, tehdit edici, müstehcen, alçaltıcı, iftira niteliğinde veya ırksal, cinsel, dini veya başka bir şekilde sakıncalı veya saldırgan herhangi bir içerik iletmek veya yayınlamak veya bilgileri istenmeyen bir esasta tekrar tekrar göndermek gibi devam eden toksik davranışlarda bulunmak.
 • VOLKA’nın müşteri hizmetleri temsilcileri dahil VOLKA’nın çalışanları dahil olmak üzere diğer bir kişiyi ya da grubu rahatsız etmek, hakaret etmek veya zarar vermek, ya da rahatsız etmeye, hakaret etmeye veya zarar vermeye çalışmak, veya bu tür davranışları müdafaa etmek veya kışkırtmak.
 • Anonim vekilleri kullanmak.
 • Servisin parçasını oluşturan herhangi bir güvenliği, teknolojiyi, aygıtı veya yazılımı bozarak veya değiştirerek, bozmaya veya değiştirmeye çalışarak, herhangi bir başka kişinin bunları bozması veya değiştirmesine yardımcı olarak veya teşvik ederek dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla VOLKA tarafından sağlanan kullanıcı arayüzünden başka bir yoldan Servise bağlı olan ağlara, Sunuculara ve bilgisayarlara, diğer kişilere ait olan hesaplara ve Servise yetkisiz erişim sağlamak.
 • Sistmlerimizden ya da Servisten herhangi bir bilgi veya veri toplamak veya toplamaya çalışmak.
 • Ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, (kodu) tersine çevirme, şifre çözmeyi kullanarak veya başka bir şekilde Servisi veya Oyunu sağlamak için kullanılan herhangi bir temel yazılımın veya başka bir fikri mülkiyetin kaynak kodunu okumak, ya da VOLKA tarafından açıkça izin verilmemiş olan herhangi bir yöntemleri kullanarak Servisten veya Oyundan herhangi bir bilgi almak.
 • Servisin veya Oyunun diğer kullanıcılarından kişisel verilerini ya da giriş bilgilerini ısrarla rica etmek veya (bunları) elde etmeye çalışmak.
 • Servis aracılığıyla kimsenin kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgisi (metin, resim, video biçimindeyse), kimlik belgeleri veya mali bilgileri dahil olmak üzere özel bilgisini toplamak veya göndermek.

3.3 Servisimizin kullanım kurallarını ihlal eden davranışların tespit edilmesi hakkını saklı tutarız. Sonuç olarak, Servisimize erişiminizi ve kullanımınızı askıya almayı veya hesabınızı feshetmeyi ve Servisi tamamen veya kısmen kullanmanızı yasaklamayı içerebilir. Servisin, bu Anlaşmada açıkça izin verilenler dışında herhangi bir şekilde kullanılması, sizi yasaların ihlali için sorumluluk altında bırakabilir.

4. Hesap ve Servisin Askıya Alınması ve Sonlandırılması

4.1 Kullanıcının, olanaklı yasal sorumluluk riskini oluşturması, fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya politikalarımızın ya da şartlarımızın lafzı ve ruhuna karşı davranışından şüphelenmek için gerekçelerimiz varsa, size haber vererek veya haber vermeden Servisi ve kullanıcı hesaplarını veya bölümlerini sınırlamak, askıya almak ve sonlandırmak, Oynumuzla sitelerimize erişimi yasaklamak, ve kullanıcıların Servise erişmesini önlemek için makul olan tüm teknik ve yasal adımları atabiliriz.

4.2 Servisin veya Servisin belirli bir bölümünün sunulması ve/veya desteklenmesinin her an(da) durdurulması hakkını saklı tutarız, ve bu noktada Servisi veya bölümünü kullanma lisansınız otomatik olarak sonlandırılacak. Hesabınızın sonlandırılması, tarafınızdan veya başka kullanıcıların tarafından gönderilmiş içeriğe erişme ve bunu önizleme imkansızlığı dahil olmak üzere Servise veya herhangi bir bölümüne erişmenizin kapatılmasını içerebilir.

4.3 Servise erişiminizin sonlandırılması durumunda herhangi faydanız, kazandığınız veya aldığınız sanal maddelerinizi kaybedeceksiniz, ve VOLKA bunun gibi herhangi kayıp ve sonuçları telafi etmek zorunda kalmayacaktır.

4.4 Hesabınızı her an ve herhangi bir sebeple sonlandırabilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz, lütfen Destek ekibimize başvurunuz.

5. Sahiplik

5.1 Oyun ve Servis

5.1.1 VOLKA, Oyun, başlıklar, bilgisayar kodu, tasarımlar, metin, grafikler, logolar, resimler, sanatlar, kavramlar, karakterler, karakterlerin isimleri, çizim, animasyon, yazılar, diyaloglar, düzenler, nesneler, sloganlar, sesler, müzik kompozisyonları, videolar, görsel-işitsel efektler, manevi haklar, dokümantasyon, operasyon metodları, oyun içi sohbet yazışmaları, karakter profili bilgileri, VOLKA oyun istemcisi yardımıyla yapılan oynanmış oyun kayıtları, ve VOLKA’nın oyun istemcisiyle sunucu yazılımı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Servise ait tüm haklar ve menfaatlere sahiptir. Bu Anlaşma, size veya herhangi başka bir tarafa Servise veya Servisteki içeriğe ait hehangi bir hakkı veya menfaati sağlamıyor.

5.1.2 Yazılım, hizmetler, metin, grafikler ve logolar (“Ticari Markalar”) dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içerikte gösterilen telif hakları, ticari markalar ve diğer tüm mülkiyet hakları bizim, grup şirketlerimizin veya üçüncü taraf iş ortaklarımızın mülkiyetinde olmakta ve uluslararası telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. Önceden yazılı muvafakatımızı almadan, herhangi bir Ticari Markayı kopyalamamalı, düzenlememeli, değişmemeli, ters mühendislik yapmamamlı, türemiş calışmaların yaratılması için kullanmamalı, indirmemeli, depolamamalı, çoğaltmamalı, yeniden yayımlamamalı, göstermemeli, dağıtmamalı, iletmemeli, yaymamalı, satmamalı, lisanslamamalı, alt lisanslamamalı ve ticari amaçlarla istismar etmemelisiniz. Telif hakkı altındaki malzemelerin bu Kullanım Şartlarına uygun olmayan bir şekilde herhangi bir kullanımı kesinlikle yasaktır ve Servisi kullanma hakkınızın sonlandırılmasıyla ve/veya yasa işlemle sonuçlanabilir.

5.1.3 VOLKA, fikri mülkiyet haklarına ait kendi fikri mülkiyet haklarından başka tüm fikri mülkiyet haklarından vazgeçmektedir. Üçüncü taraf hizmetleri ve yazılımına referanslar, VOLKA tarafından “olduğu gibi” ve herhangi bir teminat olmaksızın verilmektedir.

5.2 İçerik

5.2.1 “İçerik”, VOLKA tarafından yaratılan ve/veya Servisi kullanmanız sırasında tarafınızdan alınan ya da size sunulan veya Oyun sırasında geliştirilen her yazılım (Oyun, başlıklar ve bilgisayar kodu dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmayan), iletişime (herhangi hikayeler, diyaloglar, kavramlar, dokümantasyon ve karakter profili bilgileri dahil olmak ve bununla sınırlı olmayan), resimler, sesler ve görsel-işitsel efektler, hesaplar, sanal ürünler ve eşyalar ve malzemeler anlamına gelmektedir. İçerik, VOLKA’nın sizden Oyuna ilişkin gelen tüm görüşü (geribildirimi), yorumları ve önerileri içermektedir. Bütün İçerik VOLKA’nın mülkiyetinde bulunmaktadır. VOLKA, İçeriği her ticari ve/veya promosyon kullanımı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir amaçla ve tarafınızdan kısıtlamadan veya sizi telafi etmeden kullanma hakkını saklı tutar. Tüm İçerik, telif hakları yasası tarafından korunmaktadır. İçeriğimizi veya herhangi bir parçasını kopyalamak, yeniden dağıtmak, yayınlamak, herhangi bir türemiş çalışmasının yaratılması için kullanmak veya başka bir şekilde istismar etmeye izniniz bulunmamaktadır.

5.2.2 İçeriğe veya herhangi bir bölümüne ilişkin herhangi bir hak, başlık veya menfaati elde etmiş sayılırsanız, bu İçeriğe ilişkin tüm haklar, başlıklar ve menfaatlerinizi işbu resmi belgeyle/bu vesileyle VOLKA’ya sadece ve münhasıran devrettiğinizi kabul ediyoursunuz. Böyle bir devredilme herhangi bir sebeple yürürlükteki yasalara göre geçersiz olursa, VOLKA’ya, bu tür İçeriğin çoğaltılması, değiştirilmesi, herhangi bir türemiş çalışmasının yaratılması için kullanılması, iletilmesi, gösterilmesi, aktarılması, kullanılması, dağıtılması, satılması, açıkça teşhir edilmesini öngören tek, yegane, geri alınamaz, alt lisanslanabilir, devredilebilir, dünyaca tanınan, telifsiz bir lisansı vermeyi kabul ediyorsunuz. Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, bu İçeriğe ait sahip olabildiğiniz tüm manevi haklardan veya tanıtım ya da gizlilik haklarından bu vesileyle feragat etmeyi kabul ediyorsunuz.

5.3 Hesaplar

5.3.1 Hesabınıza sahip olmadığınızı ve hesabınıza ilişkin herhangi bir mülkiyet menfaatinizin olmadığını kabul ve tasdik ediyorsunuz. VOLKA, hesabınıza ilişkin bütün haklara sahiptir.

5.3.2 VOLKA, üçüncü tarafın kullanıcı adının üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğine dair şikayetler olması durumunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebeple ve her an herhangi kullanıcı adlarını silme veya geri isteme hakkını saklı tutar. İşbu anlaşmaya uymadığınızı düşündüğünüzde tarafınızdan seçilen veya tarafımızdan verilen herhangi kullanıcı tanıtım kodlarını veya şifrelerini istediğimiz zaman silme hakkına sahibiz.

6. Kullanıcı İçeriği

6.1 Kullanıcı İçeriğinin Sunulması

“Kullanıcı İçeriği”, herhangi bir sohbet metni dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafınızdan veya diğer kullanıcıların tarafından Servisimiz aracılığıyla yüklenen veya iletilen herhangi iletişimler, resimler, sesler ve tüm malzeme, veriler ve bilgiler anlamına gelmektedir. Servisi kullanırken herhangi bir Kullanıcı İçeriğini sunarak, böyle bir sunuşun (a) doğru olduğunu ve gizli veya yanıltıcı olmadığı; (b) zararlı, rahatsız edici, tehditkar, alçaltıcı, iftiralı, saldırgan, pornografik, uygunsuz, küfürlü, ırkçı, yasadışı veya başka bir sebeple sakıncalı olmadığı; (c) herhangi yasaları, ahdi kısıtları veya üçüncü tarafın diğer haklarını ihlal etmediği, ve sizin kişisel bilgileri veya fikri mülkiyeti Kullanıcı İçeriğinde bulunan herhangi bir üçüncü tarafın iznine sahip olduğunuzu; (d) virüs, reklam yazılımı, casus yazılımı, bilgisayar kurtları, ve diğer zararlı kodu içermediğini tasdik ediyorsunuz; ve bu tür İçeriğe ait herhangi bir kişisel bilgilerin VOLKA tarafından Gizlilik Politikası uyarınca işlenmesini kabul ediyorsunuz.

6.2 Sorumluluk

Servisimiz aracılığıyla yüklediğiniz, ilettiğiniz, gönderdiğiniz, iletişime geçtiğiniz veya başka bir şekilde sağladığınız İçerikten yalnızca siz sorumlusunuz. VOLKA, herhangi bir Kullanıcı İçeriği sorumluluğundan feragat etmektedir.

6.3 İçerik Taraması

6.3.1 VOLKA’nın, herhangi bir uygunsuz İçeriği değiştirme, düzenleme, kaldırma veya silme ve de Servisi tarama yükümlülüğü yoktur. Tüm Kullanıcı İçeriğini öngöstermiyoruz veya taramıyoruz ve bunu yapamıyoruz. Servis kullanımınız sizin sorumluluğunuzdadır. Servisi kullanarak, saldırgan, uygunsuz veya başka bir şekilde beklentilerinize uygun olmayan bir Kullanıcı İçeriğine maruz kalabilirsiniz. Servisle bağlantılı olarak müsait olan her türlü Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasıyla ilgili tüm riskleri taşıyorsunuz. VOLKA, sunulan herhangi bir İçeriğin taranması, incelenmesi, düzenlenmesi, veya silinmesinde herhangi bir başarısızlık için sorumlu tutulmayacak. Bununla birlikte, işbu Kullanım Şartlarını ihlal eden veya sakıncalı zannettiğiniz bir şeyle karşılaşırsanız, bize ulaşarak dikkatimize sunabilirsiniz.

6.3.2 Kendi takdirimize bağlı olarak, siz Servizi kullanırken Servis veya iletişimi (sohbet metni dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) etkileşiminizi izleyebilir ve/veya kaydedebiliriz. Bu Kullanım Şartlarını kabul ederek, bu tür izleme ve kaydetmeye geri alınamaz bir rıza gösteriyorsunuz. Sohbet metni ve sesli iletişim dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin iletilmesiyle ilgili hiç gizlilik beklentilerinizin bulunmadığını kabul ve tasdik ediyorsunuz. Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak, sakıncalı olabileceğini düşündüğümüz tüm Kullanıcı İçeriğini veya diğer materyalleri düzenlemeyi, göndermeyi reddetmeyi veya kaldırmayı seçebiliriz. İletişimlerinizin veya Kullanıcı İçeriğinizin bu Kullanım Şartlarını ihlal ettiğini tespit etmemiz durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak ve bildirimde bulunmadan Kullanıcı İçeriğini gönderme veya diğer oyuncularla irtibata geçme yetkinizi kaldırma hakkını saklı tutarız, veya Servise erişiminizi tamamen sonlandırabiliriz.

6.4 İçerik Kullanımı

6.4.1 Servis, çeşitli forumları, blogları, sohbet özellikleri, belirlenmiş konulardaki gözlemleriniz ve yorumlarınız dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriği gönderebileceğiniz herhangi ilgili bir platformu içerebilir. VOLKA, paylaştığınız fikirlerin ve bilgilerin diğer üyelerin tarafından kullanılmamasını temin edemez. Bu yüzden, gizli olmasını istediğiniz veya diğer bir kimsenin tarafından kullanılmasını istemediğiniz fikriniz veya bilginiz varsa, bu tür fikrinizi veya bilginizi Servise göndermeyiniz. VOLKA’nın, sunulmasını seçebileceğiniz fikirlerinizi veya bilginizi değerlendirme, kullanma veya telafi etme yükümlülüğü yoktur.

6.4.2 Servise Kullanıcı İçeriğini sağlayarak, VOLKA’ya, bu tür İçeriğin çoğaltılması, değiştirilmesi, herhangi bir türemiş çalışmasının yaratılması için kullanılması, iletilmesi, gösterilmesi, aktarılması, dağıtılması, satılması, açıkça teşhir edilmesi, açıkça icra edilmesi ve herhangi bir şekilde ve herhangi ticari veya ticari olmayan bir amaçla, size başka bir uyarı yapılmaksızın ve rızanızı almaksızın ve sizi tazmin etme yükümlüğü olmaksızın kullanılmasını öngören tek, özel, değiştirilemez, daimi, devredilebilir, alt lisans verilebilir, telifsiz, dünya çapında bir lisans vermeyi kabul ediyorsunuz.

6.5 Kullanıcı Etkileşimleri

6.5.1 Ayrıca Servisin diğer kullanıcılarıyla etkileşimlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. VOLKA, bu tür tartışmalara katılma hakkını saklı tutar, ama hiçbir yükümlülüğü yoktur. Hesabınızın şifre korumalı bölümlerine VOLKA erişimi vermek de dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, yasa dışı, hileli veya uygunsuz şüpheli faaliyetleri araştırmak için VOLKA ile tam olarak işbirliği yapacaksınız.

6.5.2 Herhangi bir kullanıcıyla tartışmanız ortaya çıkarsa, bizi (ve görevlilerimizi, yöneticilerimizi, temsilcilerimizi, iştiraklerimizi, iş ortaklıklarımızı, ve çalışanlarımızı) bu tür tartışmalardan kaynaklanan veya bunlara herhangi bir şekilde bağlı olan, bilinen ve bilinmeyen, her türlü ve her çeşitli tüm şikayetlerden, taleplerden ve hasarlardan (gerçek ve dolaylı) muaf kılacaksınız.

7. Ödeme

7.1 Online Satınalma

7.1.1 Oyunu ücretsiz kullanıcı olarak veya oyun içi satın alımlar yaparak oynayabilirsiniz.

7.1.2 Bir satın alma işlemi yaptığınızda, ödeme sayfası ödeme yapmak için kullanabileceğiniz ödeme yöntemlerini size bildirir. Ürün fiyatı, siparişi verdiğinizde sipariş sayfasında belirtilen fiyat olacaktır. Satın alma işleminiz tamamlandığında, satın alma ayrıntılarınızı içeren bir onay mesajı alabilirsiniz.

7.1.3 Fiyatların yerel para biriminde gösterilmesini garanti etmiyoruz.

7.1.4 VOLKA, ödeme işlemlerini yerine getirmemektedir ve ödeme işlemlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olmamaktadır. Tüm ödeme işlemleri üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının tarafından yerine getirmektedir. Oyun içi satın alma işlemleriniz yaparak, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıların şartlar ve koşullarını kabul ediyorsunuz ve şartlar ve koşullarına bağlı oluyorsunuz.

7.1.5 Online alışları yaparken, sizin hakkınızda doğru, kesin ve tam bilgileri ve adi bir ödeme aracını sağlamalısınız. Ödeme hizmeti sağlayıcımız, verdiğiniz kişisel ve/veya mali bilgilerinizin yanlış, kusurlu veya eksik olmasına ya da verdiğiniz kişisel ve/veya mali bilgilerinizin yanlış, kusurlu veya eksik olmasından şüphelenmeye haklı gerekçelerin olmasına dikkatimizi çekerse, VOLKA, ilgili mali işlemleri feshetme, bu tür işlemler yoluyla alınan tüm ilişkili yazılım lisanslarını iptal etme, ve bu tür olayların detaylarını uygun resmi makamlara iletme haklarını saklı tutar.

7.2 Sanal Ürünler ve Eşyalar

7.2.1 Siz Oyun oynarken, sanal oyun içi ürünleri elde etmek amacıyla takas edebileceğiniz madeni para, elmaslar, ve diğer dövizleri kazanmayabilir veya alabilirsiniz. Sanal ürünler ve eşyaların gerçek hayatta değeri yoktur.

7.2.2 Herhangi oyun içi sanal ürünlere ve eşyalara sahip değilsiniz. Sanal ürünlerin ve eşyaların kullanılmasını öngören yalnızca sınırlı, geri alınabilir ve devredilemez lisans alırsınız.

7.2.3 Sanal ürünler ve eşyaları Oyun arayüzünden dışında satınalmak kesinlikle yasaktır. Hiçbir durumda sanal ürünler ve eşyalar gerçek para, mallar, diğer eşyalar veya parasal değere sahip hizmetlerle satılamaz, devredilemez veya takas edilemez. Oyun arayüzü dışında sanal ürün ve eşya ticareti kesinlikle yasaktır.

7.2.4 Hesabınız VOLKA’nın kendi takdirinde herhangi bir sebeple sonlandırılır, askıya alınır veya silinirse, veya VOLKA Oyunu durdurursa, kazandığınız veya aldığınız tüm ürünler ve eşyaları kaybedersiniz. VOLKA, sanal ürünler ve eşyaları uygun gördüğü gibi ve kendi takdirinde yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme ve/veya yok etme hakları saklı tutar, ve VOLKA’nın, sonuçta oluşan zararlar için sizi veya diğer bir kimseyi tazmin etme yükümlülüğü yoktur.

7.3 Geri Ödemeler

7.3.1 Satın almalar, VOLKA’nın kendi takdirinde hariç olmak üzere geri ödenmezdir.

7.3.2 Bir geri ödeme talep etmek isterseniz, lütfen Destek ekibimizle irtibata geçiniz. Talebinizi alış yaptığınız zamandan beri 30 takvim gün geçtikten sonra sunarsanız, geri ödeme almaya hakkınızın olmadığını lütfen dikkatinize alınız. Her geri odeme talebi, VOLKA’nın araştırmasına tabidir ve özgün olarak ele alınacak.

8. Serviste Değişiklikler

8.1 Servisin, gelişmekte olanlardan biri olduğunu anlıyorsunuz. VOLKA, Serviste ve Oyunda istediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir ve bunları güncelleyebilir. Servisin ve Oyunun güncellemelerini kabul etmenizi talep edebiliriz, ve Servisi kullanmaya devam etmek amacıyla yazılımınızı güncellemeniz gerekebilir.

8.2 Her an ve herhangi bir sebeple, size haberli veya habersiz olarak ve  sorumluluğumuz olmadan bütün Servisi veya Servisin herhangi bir bölümünü durdurabiliriz, veya bunlara erişimi kısıtlayabiliriz.

9. Teminatlar ve Feragatlar

9.1 SERVİSİN KULLANIMI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. SERVİS, “OLDUĞU GİBİ” TEMELDE VE TİCARİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ZAPTA KARŞI, İHLAL ETMEME, VE İŞLEME KURSU VEYA TİCARİ GELENEKTEN KAYNAKLANAN TEMİNATLAR DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK HERHANGİ AÇIK VEYA ZIMNİ TEMİNATLAR OLMADAN SUNULUR. VOLKA, SERVİS İÇERİĞİNİN KALİTESİ, DOĞRULUĞU, DAKİKLİĞİ, DÜRÜSTLÜĞÜ, EKSİKSİZLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİYLE İLGİLİ TEMİNATLARI VERMEMEKTEDİR. VOLKA, SERVİSİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI; SERVİSİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLMASINI; KUSURLARIN DÜZELTİLMİŞ OLACAĞINI; VEYA OYUNUN YA DA SERVİSİN BİLGİSAYAR VİRÜSLERİNDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN MUAF OLMASINI GARANTİ ETMEZ.

9.2 İNTERNET SİTESİNDE SUNULMAKTA OLAN HERHANGİ BİR YAZILIMIN VE HİZMETLERİN İNDİRİLMESİ VE KULLANILMASI KENDİ TAKDİRİNİZDE VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE YAPILIR, VE BU FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN AYGIT SİSTEMİNİZDE OLUŞAN TÜM HASARLAR, VERİ KAYBI VE DİĞER ZARARLARDAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ.

9.3 BAZI YARGI YETKİLERİ BELİRLİ GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASINA İZİN VERMEZ. BUNDAN DOLAYI, YUKARIDAKİ FERAGATLARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

10. Sorumluluk Sınırlaması

10.1 VOLKA, YASALARIN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, VOLKA, GELİR KAYBI, KAR KAYBI, KAYIP VERİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇSAL, ÖZEL, CEZALANDIRICI VEYA DİĞER BENZER ZARARLARDAN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR (ANCAK BU TÜR KAYIPLAR) SÖZLEŞMELİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE DAYANARAK VE VOLKA’NIN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU ŞEKİLDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLMASI; VEYA SERVİSİN DİĞER KULLANICILARI VE HARİCİ SİTELERİN OPERATÖRLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN DAVRANIŞLARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. VOLKA, BU TALEBİ KABUL ETTİĞİNİZ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE VOLKA’YA BU SERVİS ŞARTLARINA UYGUN OLARAK ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN DAHA FAZLA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BU SÜRE ZARFINDA VOLKA’YA HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMADIYSANIZ, VOLKA İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK İÇİN TEK ÇARENİZİN (VE VOLKA’NIN MÜNHASIR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN) SERVİSİ KULLANMAYI BIRAKMAK VE HESABINIZI İPTAL ETMEK OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ.

10.2 İŞBU KULLANIM ŞARTLARINDA HİÇ BİR ŞEY HERHANGİ BİR TÜKETİCİNİN TEMEL HAKLARINI ETKİLEMEZ, VE VOLKA’NIN AĞIR İHMALİNDEN VEYA KASITLI SUİSTİMALİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YA DA VOLKA’NIN HERHANGİ BİR İHMALİ VEYA HİLESİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜMDEN VEYA BEDENİ ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUĞU KAPSAMDAN ÇIKARMAZ VEYA SINIRLAMAZ.

11. Dokunulmazlık

VOLKA’yı (ve görevlilerimizi, yöneticilerimizi, temsilcilerimizi, iştiraklarımızı, iş ortaklıklarımızı, ve çalışanlarımızı), herhangi bir üçüncü parti tarafından iddia edilen ve Servisi kullanmanızdan veya işbu Kullanım Şartlarını ihmal etmenizden kaynaklanan tüm şikayetlerden, taleplerden, zararlardan ve uygun avukat giderleri dahil olmak üzere diğer kayıplardan dokunulmaz saymayı, korumayı ve savunmayı kabul ediyorsunuz.

12. Yürürlükteki Yasa

İşbu Kullanım Şartları ve bunlarla ilgili tartışmalar Kıbrıs yasaları tarafından yönetilicek ve Kıbrıs yasaları uyarınca yorumlanacak.

13. Çeşitlilik

13.1 Bölünebilirlik. Bu şartların herhangi bir kısmı herhangi bir zamanda uygulanamaz beyan edilirse, şartların geri kalanı geçerli kalacaktır.

13.2 Temlik. VOLKA, işbu Kullanım Şartlarını ve/veya VOLKA Politikalarını tamamen veya kısmen, rızanız olsun ya da olmasın, herhangi bir zamanda, herhangi bir gerçek ya da tüzel kuruma temlik edebilir veya devredebilir. VOLKA’nın önceden yazılı muvafakatı olmadan, Kullanım Şartları veya Politikalar uyarınca herhangi bir hak veya yükümlülügü temlik edemezsiniz.

13.3 Mücbir Sebepler. VOLKA, yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinde ortaya çıkan ve doğal afet, savaş, terörizm, ayaklanmalar, ambargolar, sivil veya askeri makamların faaliyetleri, yangın, seller, kazalar, grevler veya ulaşım imkanları, yakıt, enerji, işgücü veya malzemeler kıtlıkları gibi VOLKA’nın kontrolü dışındaki sebepten veya beklenmedik hallerden oluşan bu Şartlar uyarınca faaliyet gösterirken hehangi bir başarsızlık dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla VOLKA’nın uygun kontrolü dışında olan gecikme veya başarısızlıktan sorumlu olmayacaktır.

14. Bize Ulaşınız

İşbu Servis Şartlarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, veya başka herhangi bir nedenle bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen Destek ekibimizle iletişime geçin.