ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2023

Όλα τα ονόματα, οι χαρακτήρες, οι τοποθεσίες, οι συνθήκες και τα περιστατικά στο Παιχνίδι είναι φανταστικά και δεν φέρουν καμία αναφορά σε κανένα έθνος, πολιτισμό και φυλή. Οποιαδήποτε ομοιότητα με γεγονότα ή πρόσωπα του πραγματικού κόσμου είναι καθαρά συμπτωματική. Το Παιχνίδι είναι αποτέλεσμα καλλιτεχνικού σχεδιασμού και δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό – πολιτιστικό, πληροφοριακό ή άλλο – παρά μόνο τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Γενικά

2. Δημιουργία, χρήση και ασφάλεια λογαριασμού

3. Χορήγηση περιορισμένης άδειας χρήσης της Υπηρεσίας

4. Αναστολή λογαριασμού και Υπηρεσίας

5. Ιδιοκτησία

6. Περιεχόμενο Χρήστη

7. Πληρωμή

8. Αλλαγές στην Υπηρεσία

9. Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών

10. Περιορισμός της ευθύνης

11. Αποζημίωση

12. Εφαρμοστέο δίκαιο

13. Διάφορα

14. Επικοινωνία

1. Γενικά

1.1 Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς) αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (Αριθμός Μητρώου HE 355146), με έδρα στην οδό Κλεοπάτρας 3, 3042 Λεμεσός, Κύπρος (εφεξής, «VOLKA», «εμείς», «εμάς» ή «μας») σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού της VOLKA (το «Παιχνίδι»), του ιστότοπου (ο «Ιστότοπος») και των σχετικών υπηρεσιών (συλλογικά, η «Υπηρεσία»). Η χρήση της Υπηρεσίας διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου και άλλες σχετικές πολιτικές της VOLKA, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

1.2 Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας και την Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία της VOLKA. Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.

1.3 Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την παροχή της Υπηρεσίας μας σε εσάς, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν επιθυμείτε η VOLKA να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους τρόπους που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.

1.4 Ενδέχεται να τροποποιούμε τους Όρους Υπηρεσίας, την Πολιτική Απορρήτου και άλλες πολιτικές της VOLKA ανά πάσα στιγμή, στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώνουμε. Εάν δεν συμφωνείτε με την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Υπηρεσίας μας, την Πολιτική Απορρήτου της VOLKA ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική, κανόνες ή κώδικες δεοντολογίας της VOLKA σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, η άδεια χρήσης της Υπηρεσίας σας θα πρέπει να τερματιστεί αμέσως και θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

1.5 Το Παιχνίδι μας είναι διαθέσιμο στο Facebook και στα app stores. Εάν έχετε πρόσβαση στο Παιχνίδι μέσω αυτών των υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους υπηρεσίας/χρήσης τους καθώς και με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας, ενώ η πολιτική απορρήτου τους θα ισχύει για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγουν από εσάς όταν παίζετε το Παιχνίδι. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί των όρων και προϋποθέσεων ή της πολιτικής απορρήτου άλλων υπηρεσιών.

1.6 Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας εάν: (α) έχετε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα, (β) δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία σύμφωνα με τους νόμους της χώρας διαμονής σας, (γ) σας έχει απαγορευτεί προηγουμένως η χρήση της Υπηρεσίας μας ή (δ) η ηλικία σας δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ή εάν ο γονέας ή κηδεμόνας σας δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας.

1.7 Η Υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας σας πρέπει να ελέγξει και να συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας και την Πολιτική Απορρήτου πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Με την αποδοχή από εσάς των παρόντων Όρων Υπηρεσίας, δηλώνετε ότι είστε 16 ετών και άνω ή, εάν είστε κάτω των 16 ετών, ότι ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας σας έχει εξετάσει και συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας και την Πολιτική Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να απαιτήσουμε από χρήστες κάτω των 16 ετών να προσκομίσουν αποδείξεις ότι έχει δοθεί η κατάλληλη άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους για τη χρήση της Υπηρεσίας μας.

1.8 Σε κάθε περίπτωση, εάν μάθουμε ότι ένα άτομο κάτω των 16 ετών χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε δράση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή της πρόσβασης και της χρήσης της Υπηρεσίας μας ή τον τερματισμό του λογαριασμού και την απαγόρευση στον χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει.

1.9 Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν νομικοί ή/και άλλοι περιορισμοί στη χρήση της Υπηρεσίας ή/και στη λήψη, εγκατάσταση ή/και χρήση προϊόντων, τμημάτων προϊόντων, λογισμικού που είναι ή ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω της Υπηρεσίας. Δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους νομικούς περιορισμούς στη δικαιοδοσία σας.

2. Δημιουργία, χρήση και ασφάλεια λογαριασμού

2.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας δημιουργώντας έναν λογαριασμό με εμάς μέσω του Ιστοτόπου και παρέχοντας ένα όνομα χρήστη ή μία διεύθυνση email και έναν κωδικό, πραγματοποιώντας σύνδεση μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook ή μέσω ενός app store.

2.2 Ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός για εσάς και δεν πρέπει να μεταβιβάσετε τον λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται να ενοικιάσετε, να πουλήσετε ή να παραχωρήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, ούτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας ή πληροφορίες, ή για λογαριασμό κάποιου άλλου εκτός από εσάς.

2.3 Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας εμπιστευτικές. Δεν πρέπει να μοιράζεστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας με κανέναν, ούτε να επιτρέπετε σε κανέναν να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και για κάθε χρήση του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αγορών, απωλειών ή άλλων αλλαγών στον λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το αν αυτές πραγματοποιούνται ή εξουσιοδοτούνται από εσάς. Η VOLKA δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέσω του λογαριασμού σας ή στον λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα του ότι επιτρέψατε σε κάποιον άλλο να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη απώλεια, κλοπή, απάτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων του λογαριασμού ή του λογαριασμού σας, ενημερώστε μας αμέσως.

3. Χορήγηση περιορισμένης άδειας χρήσης της Υπηρεσίας

3.1 Με την επιφύλαξη της συμφωνίας σας και της συνεχούς συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές της VOLKA, η VOLKA σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη παραχωρήσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας για τους δικούς σας μη εμπορικούς σκοπούς ψυχαγωγίας. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για κανένα άλλο σκοπό.

3.2 Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα:

 • Χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή για οποιονδήποτε σκοπό που δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους.
 • Χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας, για οποιονδήποτε εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της διαφήμισης ή της μετάδοσης οποιασδήποτε εμπορικής διαφήμισης, όπως ανεπιθύμητη αλληλογραφία «junk» ή «spam», αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), συστήματα πυραμίδας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέλκυσης.
 • Χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με τρόπο που παροτρύνει ή προωθεί παράνομη δραστηριότητα.
 • Δράσετε με δόλο, για παράδειγμα, να χακάρετε ή να εισάγετε κακόβουλο κώδικα, όπως ιούς ή βλαβερά δεδομένα, στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.
 • Χρησιμοποιήσετε ή συμμετέχετε (άμεσα ή έμμεσα) στη χρήση κωδικών για κόλπα (cheat), προγραμμάτων εκμετάλλευσης ευπάθειας, λογισμικού αυτοματοποίησης, μποτ (bot), παραβιάσεων ασφαλείας (hack), τροποποιήσεων ή λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας.
 • Μεταποιήσετε ή τροποποιήσετε ολόκληρη ή μέρος της Υπηρεσίας, ούτε θα επιτρέψετε στην Υπηρεσία ή μέρος αυτής να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα ή ιστοτόπους ή να ενσωματωθεί σε αυτά.
 • Παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή αυτά τρίτων μερών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς (στον βαθμό που η συγκεκριμένη χρήση δεν αδειοδοτείται από τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας).
 • Ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, υποαδειοδοτήσετε, δανείσετε, μεταφράσετε, συγχωνεύσετε, προσαρμόσετε, μεταβάλετε ή τροποποιήσετε την Υπηρεσία ή την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία.
 • Πουλήσετε το Παιχνίδι της VOLKA ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των εικονικών αγαθών και αντικειμένων, των λογαριασμών χρηστών, και/ή της πρόσβασης στους λογαριασμούς χρηστών για πραγματικά χρήματα ή αντικείμενα χρηματικής αξίας.
 • Διαταράξετε, παρεμβείτε ή επηρεάσετε με άλλο τρόπο αρνητικά την κανονική ροή της Υπηρεσίας ή ενεργήσετε με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία άλλων χρηστών κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή κατά το Παιχνίδι. Αυτό περιλαμβάνει το win trading και οποιοδήποτε άλλο είδος χειραγώγησης της κατάταξης, την εκμετάλλευση σφαλμάτων της Υπηρεσίας για να αποκτήσετε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι άλλων παικτών, τη χρήση πρόσθετων λογαριασμών στο Παιχνίδι για να αυξήσετε την κατάταξη του λογαριασμού σας και οποιαδήποτε άλλη πράξη που καταχράται σκόπιμα ή αντιβαίνει στον σχεδιασμό της Υπηρεσίας.
 • Διαταράξετε, υπερφορτώσετε ή συμβάλετε στη διακοπή ή υπερφόρτωση οποιουδήποτε υπολογιστή ή διακομιστή («Διακομιστής») που χρησιμοποιούμε.
 • Εκτελέσετε, βοηθήσετε ή εμπλακείτε σε οποιαδήποτε μορφή επίθεσης, όπως, ενδεικτικά, σε διανομή ιών ή άλλες απόπειρες πρόκλησης βλάβης ή διακοπής στην Υπηρεσία ή στην απόλαυση της Υπηρεσίας από άλλα άτομα.
 • Μεταδώσετε ή αναρτήσετε οποιοδήποτε περιεχομένο που είναι προσβλητικό, απειλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή φυλετικά, σεξουαλικά, θρησκευτικά ή άλλως ανάρμοστο ή προσβλητικό, ή εμπλακείτε σε συνεχιζόμενη τοξική συμπεριφορά, όπως η επανειλημμένη δημοσίευση πληροφοριών σε ανεπιθύμητη βάση. Οι απειλές και/ή ο εκβιασμός από τους χρήστες εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου παραβιάζουν τους κανόνες χρήσης της Υπηρεσίας μας.
 • Επιχειρήσετε να ή παρενοχλήσετε, κακοποιήσετε ή βλάψετε, ή υποστηρίξετε ή προκαλέσετε την παρενόχληση, κακοποίηση ή βλάβη ενός άλλου ατόμου, ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των υπευθύνων εξυπηρέτησης πελατών της VOLKA.
 • Υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να διαστρεβλώσετε με άλλο τρόπο τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
 • Ενθαρρύνετε ή προκαλέσετε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας να παραβιάσουν αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας.
 • Υποβάλετε ψευδείς αναφορές έναντι άλλων χρηστών της Υπηρεσίας για παραβίαση των παρόντων Όρων Υπηρεσίας.
 • Χρησιμοποιήσετε μη ταυτοποιήσιμο διακομιστή μεσολάβησης.
 • Επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία, σε λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα άτομα, ή στους υπολογιστές, Διακομιστές ή δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία με μεθόδους άλλους από τη διεπαφή χρήστη που παρέχει η VOLKA, συµπεριλαµβανοµένου, ενδεικτικά, με την παράκαμψη ή τροποποίηση, την προσπάθεια παράκαμψης ή τροποποίησης, ή την παρότρυνση ή παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο για την παράκαμψη ή τροποποίηση οποιασδήποτε ασφάλειας, τεχνολογίας, συσκευής ή λογισμικού που αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας.
 • Συλλέγετε ή προσπαθήσετε να συλλέξετε, οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα από την Υπηρεσία ή τα συστήματά μας.
 • Αντιστρέψετε τον τεχνικό σχεδιασμό, ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα, αποσυναρμολογήσετε, αποκωδικοποιήσετε ή αλλιώς επιχειρήσετε να αποκτήσετε τον κώδικα πηγής για οποιοδήποτε υποκείμενο λογισμικό ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για την παροχή της Υπηρεσίας ή του Παιχνιδιού, ούτε θα αποκτήσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες από την Υπηρεσία ή το Παιχνίδι χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν επιτρέπονται ρητά από τη VOLKA.
 • Ζητήσετε ή επιχειρήσετε να αποκτήσετε τις πληροφορίες σύνδεσης ή τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών της Υπηρεσίας ή του Παιχνιδιού.
 • Συλλέξετε ή δημοσιεύσετε τις προσωπικές πληροφορίες άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ταυτοποιήσιμων πληροφοριών ανεξαρτήτως μορφής (κείμενο, εικόνα ή βίντεο), εγγράφων ταυτοποίησης ή οικονομικών πληροφοριών μέσω της Υπηρεσίας.

3.3 Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε ποια συμπεριφορά θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες χρήσης της Υπηρεσίας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε δράση ως αποτέλεσμα αυτού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή της πρόσβασης και της χρήσης της Υπηρεσίας μας ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας και την απαγόρευση της χρήσης της Υπηρεσίας εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας πέραν της χρήσης που εξουσιοδοτείται ρητά στην παρούσα συμφωνία, μπορεί επίσης να σας καταστήσει υπεύθυνους για παράβαση του νόμου.

4. Αναστολή λογαριασμού και Υπηρεσίας

4.1 Ενδέχεται να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή τερματίσουμε την Υπηρεσία και λογαριασμούς χρηστών ή μέρη αυτών, να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στο Παιχνίδι και τους ιστοτόπους, καθώς και στο περιεχόμενο αυτών, και να λάβουμε οποιαδήποτε εύλογα τεχνικά και νόμιμα μέτρα για να απαγορεύσουμε σε χρήστες την πρόσβαση στην Υπηρεσία, με ή χωρίς προειδοποίηση, εάν έχουμε λόγο να υποψιαστούμε ότι ένας χρήστης δημιουργεί κίνδυνο ή προκαλεί πιθανές νομικές υποχρεώσεις, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συμπεριφέρεται ενάντια στο πνεύμα των ορών ή των πολιτικών μας.

4.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να προσφέρουμε ή/και να υποστηρίζουμε την Υπηρεσία ή ένα συγκεκριμένο μέρος της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, οπότε η άδειά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ή ένα μέρος της θα τερματιστεί αυτόματα. Ο τερματισμός του λογαριασμού σας μπορεί να περιλαμβάνει την απενεργοποίηση της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε τμήμα της, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας πρόσβασης ή προεπισκόπησης οποιουδήποτε περιεχομένου που έχετε υποβάλει ή που έχουν υποβάλει άλλοι χρήστες της Υπηρεσίας.

4.3 Στην περίπτωση που τερματιστεί η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, θα χάσετε τα πλεονεκτήματα, εικονικά αντικείμενα που έχετε αγοράσει ή κερδίσει, και η VOLKA δεν θα φέρει καμία υποχρέωση να σας αποζημιώσει για τέτοιες απώλειες ή αποτελέσματα.

5. Ιδιοκτησία

5.1 Παιχνίδι και Υπηρεσία

5.1.1 Η VOLKA είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Παιχνιδιού, των τίτλων, του κώδικα υπολογιστή, των σχεδίων, των κειμένων, των γραφικών, των λογότυπων, των φωτογραφιών, των εικόνων, των καλλιτεχνικών στοιχείων, των εννοιών, των χαρακτήρων, των ονομάτων χαρακτήρων, των έργων τέχνης, των κινούμενων σχεδίων, των ιστοριών, των διαλόγων, των θεμάτων, των αντικειμένων, των ατακών, των ήχων, των μουσικών συνθέσεων, των βίντεο, των οπτικοακουστικών εφέ, των ηθικών δικαιωμάτων, της τεκμηρίωσης, των μεθόδων λειτουργίας, των μεταγραμμένων συνομιλιών εντός του παιχνιδιού, των πληροφοριών προφίλ των χαρακτήρων, των καταγραφών του παιχνιδιού που παίζεται με τη χρήση ενός τερματικού (game client) VOLKA, καθώς και των τερματικών και του λογισμικού διακομιστή VOLKA. Η παρούσα συμφωνία δεν παρέχει σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου της Υπηρεσίας.

5.1.2 Τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του λογισμικού, των υπηρεσιών, του κειμένου, των γραφικών και των λογότυπων («Εμπορικά Σήματα») ανήκουν σε εμάς, στις εταιρείες του ομίλου μας ή σε τρίτους συνεργάτες μας και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, αντίστροφη μηχανική, δημιουργία παράγωγων έργων, λήψη, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, προβολή, διανομή, μετάδοση, διάδοση, πώληση, αδειοδότηση, υποαδειοδότηση, εμπορική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας απαγορεύεται ρητά και μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ή/και σε νομικές ενέργειες.

5.1.3 Η VOLKA αποποιείται κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός από τα δικά της. Οι αναφορές σε υπηρεσίες και λογισμικό τρίτων παρέχονται από τη VOLKA «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

5.2 Περιεχόμενο

5.2.1 Ο όρος «Περιεχόμενο» αναφέρεται σε όλο το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Παιχνιδιού, των τίτλων και του κώδικα υπολογιστή), τις επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των ιστοριών, διαλόγων, ιδεών, τεκμηρίωσης και πληροφοριών προφίλ χαρακτήρων), τις εικόνες, τους ήχους και τα οπτικοακουστικά εφέ, τους λογαριασμούς, τα εικονικά αγαθά και αντικείμενα και το υλικό που παράγεται από τη VOLKA ή/και λαμβάνεται ή διατίθεται σε εσάς κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού. Το Περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης όλα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις που λαμβάνει η VOLKA από εσάς σχετικά με το Παιχνίδι. Όλο το Περιεχόμενο αποτελεί ιδιοκτησία της VOLKA. Η VOLKA διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλο το Περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε εμπορικής ή/και διαφημιστικής χρήσης, χωρίς περιορισμό από ή αποζημίωση σε εσάς. Όλο το Περιεχόμενο προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να αναδιανείμετε, να δημοσιεύσετε, να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Περιεχόμενό μας ή οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου μας.

5.2.2 Εάν θεωρηθεί ότι έχετε αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί του Περιεχομένου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, συμφωνείτε και με το παρόν εκχωρείτε αποκλειστικά και μόνο στη VOLKA όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντά σας επί του εν λόγω Περιεχομένου. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω εκχώρηση είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να παραχωρήσετε στη VOLKA τη μοναδική, αποκλειστική, αμετάκλητη, υποαδειοδοτούμενη, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια, δωρεάν άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας οποιουδήποτε παράγωγου έργου, μετάδοσης, δημοσίευσης, μεταβίβασης, χρήσης, διανομής, πώλησης, δημόσιας προβολής του εν λόγω Περιεχομένου. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με την παρούσα συμφωνείτε να παραιτηθείτε από όλα τα ηθικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας που μπορεί να έχετε επί αυτού του Περιεχομένου.

5.3 Λογαριασμοί

5.3.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα ιδιοκτησιακό ή άλλο περιουσιακό συμφέρον επί του λογαριασμού σας. Όλα τα δικαιώματα επί του λογαριασμού ανήκουν στη VOLKA.

5.3.2 Η VOLKA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να ανακτήσει οποιαδήποτε ονόματα χρηστών ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων από τρίτους ότι ένα όνομα χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματα του τρίτου μέρους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε τον έχουμε εκχωρήσει εμείς, ανά πάσα στιγμή, εάν πιστεύουμε ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με την παρούσα συμφωνία.

6. Περιεχόμενο Χρήστη

6.1 Υποβολή Περιεχομένου Χρήστη

Ως «Περιεχόμενο Χρήστη» νοείται κάθε επικοινωνία, εικόνα, ήχος και όλο το υλικό, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφορτώνετε ή μεταδίδετε μέσω της Υπηρεσίας μας ή που μεταφορτώνουν ή μεταδίδουν άλλοι χρήστες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε κειμένου συνομιλίας. Με τη διαβίβαση ή την υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, βεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η εν λόγω διαβίβαση ή υποβολή είναι (α) ακριβής και δεν είναι εμπιστευτική ή παραπλανητική, (β) δεν είναι επιβλαβής, παρενοχλητική, απειλητική, δυσφημιστική, συκοφαντική, προσβλητική, πορνογραφική, ακατάλληλη, καταχρηστική, ρατσιστική, με διακρίσεις, παράνομη ή άλλως ανάρμοστη, (γ) δεν παραβιάζει νόμους, συμβατικούς περιορισμούς ή άλλα δικαιώματα τρίτων και ότι έχετε την άδεια οποιουδήποτε τρίτου, του οποίου τα προσωπικά στοιχεία ή η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνεται στο Περιεχόμενο Χρήστη, (δ) δεν περιέχει ιούς, λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων (adware), κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware), ιούς τύπου worm ή άλλο κακόβουλο κώδικα, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία στο Περιεχόμενο Χρήστη θα τυγχάνει επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή από τη VOLKA σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της. Για την προστασία του απορρήτου σας, αποφύγετε την αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλους χρήστες μέσω της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας.

6.2 Ευθύνη

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη που μεταφορτώνετε, μεταδίδετε, στέλνετε, επικοινωνείτε ή με άλλο τρόπο διαθέτετε μέσω της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας. Η VOLKA αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη.

6.3 Έλεγχος Περιεχομένου

6.3.1 Η VOLKA δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας, και δεν έχει καμία υποχρέωση να τροποποιεί, να επεξεργάζεται, να αφαιρεί ή να διαγράφει οποιοδήποτε ακατάλληλο περιεχόμενο. Δεν πραγματοποιούμε και δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε προελέγχους ή να παρακολουθούμε όλο το Περιεχόμενο Χρήστη. Η χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας, γίνεται με δική σας ευθύνη. Η VOLKA δεν υποστηρίζει ούτε εγκρίνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρήστη που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο μη σύμφωνο με τις προσδοκίες σας. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε διαθέσιμου Περιεχομένου Χρήστη σε σχέση με την Υπηρεσία. Η VOLKA δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράλειψη παρακολούθησης, αναθεώρησης, επεξεργασίας ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται. Ωστόσο, αν συναντήσετε κάτι που θεωρείτε ανάρμοστο και παραβιάζει τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας, μπορείτε να μας το επισημάνετε επικοινωνώντας μαζί μας.

6.3.2 Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να παρακολουθούμε ή/και να καταγράφουμε την αλληλεπίδρασή σας με την Υπηρεσία ή τις επικοινωνίες σας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του κειμένου συνομιλίας) όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Υπηρεσίας, συμφωνείτε με την εν λόγω παρακολούθηση και καταγραφή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε καμία προσδοκία απορρήτου όσον αφορά τη μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων συνομιλίας ή φωνητικών επικοινωνιών. Μπορούμε επίσης, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επιλέξουμε να επεξεργαστούμε, να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που κατά τη διακριτική μας ευχέρεια θεωρούμε ότι είναι ανάρμοστο. Εάν διαπιστώσουμε ότι οι επικοινωνίες σας ή το Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας, έχουμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσουμε τη δυνατότητά σας να δημοσιεύετε Περιεχόμενο Χρήστη ή να επικοινωνείτε με άλλους παίκτες, ή ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία.

6.4 Χρήση Περιεχομένου

6.4.1 Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα φόρουμ, ιστολόγια (blog), λειτουργίες συνομιλίας και οποιαδήποτε σχετική πλατφόρμα όπου μπορείτε να δημοσιεύετε Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων και των σχολίων σας σε καθορισμένα θέματα. Η VOLKA δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι χρήστες δεν θα χρησιμοποιήσουν ή δεν θα αντιγράψουν τις ιδέες και τις πληροφορίες που μοιράζεστε. Επομένως, εάν έχετε μια ιδέα ή μια πληροφορία που θα θέλατε να κρατήσετε εμπιστευτική ή δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί από άλλους, μην την δημοσιεύσετε στην Υπηρεσία. Όταν μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες ή βασίζεστε σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποβάλλονται από άλλους χρήστες μέσω της Υπηρεσίας μας, το πράττετε με δική σας ευθύνη. Η VOLKA δεν έχει καμία υποχρέωση να αξιολογήσει, να χρησιμοποιήσει ή να σας αποζημιώσει για οποιεσδήποτε ιδέες ή πληροφορίες που μπορεί να επιλέξετε να υποβάλετε.

6.4.2 Με την παροχή Περιεχομένου Χρήστη στην Υπηρεσία, με την παρούσα συμφωνία παραχωρείτε στη VOLKA μια μοναδική, αποκλειστική, αμετάκλητη, διαρκή, μεταβιβάσιμη, υποαδειοδοτούμενη, δωρεάν, παγκόσμια άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας οποιουδήποτε παράγωγου έργου, μετάδοσης, δημοσίευσης, μεταβίβασης, διανομής, πώλησης, δημόσιας προβολής, δημόσιας εκτέλεσης και χρήσης του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κειμένου συνομιλίας, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση ή άδεια από εσάς και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσής σας. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με την παρούσα συμφωνείτε να παραιτηθείτε από όλα τα ηθικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας που μπορεί να έχετε επί αυτού του περιεχομένου, ανεξάρτητα από το αν το Περιεχόμενο Χρήστη έχει τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

6.5 Επικοινωνία Χρήστη

6.5.1 Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας. Η VOLKA διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις διαφορές. Θα συνεργαστείτε πλήρως με τη VOLKA για τη διερεύνηση οποιασδήποτε υποψίας παράνομης, δόλιας ή ανάρμοστης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παροχής πρόσβασης της VOLKA σε τμήματα του λογαριασμού σας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

6.5.2 Εάν έχετε οποιαδήποτε διαφορά με κάποιον άλλο χρήστη, μας απαλλάσσετε (και τα στελέχη, διευθυντές, εκπροσώπους, θυγατρικές, κοινοπραξίες και εργαζομένους μας) από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση και ζημία (πραγματική και επακόλουθη) οποιουδήποτε τύπου και φύσης, γνωστή και άγνωστη, ως αποτέλεσμα τέτοιων διαφορών ή σε οποιαδήποτε σχέση με αυτές.

7. Πληρωμή

7.1 Διαδικτυακή Αγορά

7.1.1 Μπορείτε να παίξετε το Παιχνίδι ως δωρεάν χρήστης ή πραγματοποιώντας αγορές μέσω του παιχνιδιού.

7.1.2 Έχουμε το δικαίωμα να καθορίζουμε, να ρυθμίζουμε ή/και να τροποποιούμε την τιμή των εικονικών αγαθών και αντικειμένων εντός του παιχνιδιού κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Ο καθορισμός των τιμών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως αναλυτικά στοιχεία του παιχνιδιού, μακροοικονομικοί παράγοντες ή οι ισχύοντες φόροι. 

7.1.3 Οι τιμές ενδέχεται να εμφανίζονται στο τοπικό σας νόμισμα. Οι τιμές καθορίζονται χειροκίνητα και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν εφαρμόζονται αυτόματα σε σχέση με τις τιμές μας. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το νόμισμα και τη χώρα.

7.1.4 Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά, η σελίδα πληρωμής θα σας ενημερώνει για τις μεθόδους πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε. Η τιμή του προϊόντος θα είναι η τιμή που αναγράφεται στη σελίδα παραγγελίας όταν κάνετε την παραγγελία σας. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας μας είναι τελικές. Όταν ολοκληρωθεί η αγορά σας, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τις λεπτομέρειες της αγοράς σας. Τυχόν αλλαγές στις τιμές δεν θα επηρεάσουν οποιαδήποτε παραγγελία έχετε ήδη κάνει.

7.1.5 Η VOLKA δεν χειρίζεται και δεν είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση συναλλαγών πληρωμής. Όλες οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Πραγματοποιώντας αγορές εντός του παιχνιδιού, δεσμεύεστε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

7.1.6 Όταν πραγματοποιείτε διαδικτυακές αγορές, πρέπει να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας και να παρέχετε έναν μη δόλιο τρόπο πληρωμής. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μας υποδείξει ότι οι πληροφορίες που παρείχατε, προσωπικές ή/και οικονομικές, είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς ή ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που πρείχατε είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, η VOLKA έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές, να ανακαλέσει όλες τις σχετικές άδειες χρήσης λογισμικού που αποκτήθηκαν μέσω αυτών των συναλλαγών και να προωθήσει στις αρμόδιες αρχές τις λεπτομέρειες αυτών των περιστατικών.

7.2 Εικονικά Αγαθά και Αντικείμενα

7.2.1 Όταν παίζετε το Παιχνίδι, μπορείτε να κερδίσετε ή να αγοράσετε εικονικά αντικείμενα αξίας εντός του παιχνιδιού, όπως νομίσματα, διαμάντια ή άλλα αντικείμενα αξίας, τα οποία μπορείτε να ανταλλάξετε για να αποκτήσετε εικονικά αγαθά εντός του παιχνιδιού. Τα εικονικά αγαθά και αντικείμενα δεν έχουν καμία αξία στην πραγματική ζωή.

7.2.2 Δεν είστε κάτοχοι κανενός εικονικού αγαθού ή αντικειμένου του παιχνιδιού. Αγοράζετε μόνο μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης τους.

7.2.3 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώληση, μεταβίβαση ή ανταλλαγή εικονικών αγαθών και αντικειμένων με εμάς ή οποιονδήποτε άλλον με πραγματικά χρήματα, αγαθά, άλλα αντικείμενα ή υπηρεσίες χρηματικής αξίας. Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορία εικονικών αγαθών και αντικειμένων εκτός της διεπαφής του Παιχνιδιού.

7.2.4 Εάν ο λογαριασμός σας τερματιστεί, ανασταλεί ή τροποποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της VOLKA, ή εάν η VOLKA διακόψει το Παιχνίδι της, χάνετε όλα τα εικονικά αγαθά και αντικείμενα που κερδίσατε ή αγοράσατε. Η VOLKA διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται, να ρυθμίζει, να ελέγχει, να τροποποιεί και/ή να καταργεί εικονικά αγαθά και αντικείμενα όπως κρίνει σκόπιμο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και η VOLKA δεν έχει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει εσάς ή οποιονδήποτε άλλον για τυχόν απώλειες που προκύπτουν.

7.3 Επιστροφή χρημάτων

7.3.1 Όλες οι αγορές μέσω της Υπηρεσίας είναι μη επιστρεπτέες, εκτός κατά τη διακριτική  ευχέρεια της VOLKA.

7.3.2 Με την ολοκλήρωση μιας αγοράς εικονικών αγαθών και αντικειμένων, συμφωνείτε ότι τα εν λόγω εικονικά αγαθά και αντικείμενα θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε εσάς και αναγνωρίζετε ότι χάνετε το δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων που είναι διαθέσιμο για τους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, μια αγορά ολοκληρώνεται τη στιγμή που επικυρώνουμε την αγορά σας και τα σχετικά εικονικά αγαθά και αντικείμενα πιστώνονται επιτυχώς στον λογαριασμό σας.

7.3.3 Εάν έχετε πρόσβαση στο Παιχνίδι μέσω ενός app store, πριν πραγματοποιήσετε μία αγορά από το app store, σας συστήνουμε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του app store σχετικά με το δικαίωμά σας για ακύρωση και επιστροφή χρημάτων.

7.3.4 Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας. Λάβετε υπόψη ότι δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων εάν υποβάλετε το αίτημά σας σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήσατε την αγορά. Κάθε αίτημα επιστροφής χρημάτων υπόκειται σε διερεύνηση από τη VOLKA και θα αντιμετωπίζεται ως μοναδικό.

8. Αλλαγές στην Υπηρεσία

8.1 Κατανοείτε ότι η Υπηρεσία είναι εξελισσόμενη. Η VOLKA μπορεί να προβεί σε αλλαγές ή να ενημερώσει την Υπηρεσία και το Παιχνίδι ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ενδέχεται να απαιτήσουμε να αποδεχτείτε ενημερώσεις της Υπηρεσίας και του Παιχνιδιού και να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό σας προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

8.2 Ενδέχεται να διακόψουμε την Υπηρεσία, εν όλω ή εν μέρει, ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ολόκληρη τη Υπηρεσία ή σε μέρη αυτής οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση σε εσάς και χωρίς καμία ευθύνη.

9. Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών

9.1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Η VOLKA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Η VOLKA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ή Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

9.2 Η ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

9.3 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

10. Περιορισμός της ευθύνης

10.1 ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Η VOLKA ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ), ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ Η VOLKA ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΜΠΕΡΙΜΠΕΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ. Η VOLKA ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗ VOLKA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΞΙΩΣΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗ VOLKA ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ (ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VOLKA) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗ VOLKA ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.

10.2 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 7.3.2, ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΥΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ VOLKA Ή ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΠΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗ VOLKA.

11. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να προστατεύσετε τη VOLKA (και τα στελέχη, διευθυντές, εκπροσώπους, θυγατρικές, κοινοπραξίες και εργαζομένους μας) από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, ζημία ή άλλη απώλεια, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που αξιώνονται από τρίτο μέρος, ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιασδήποτε παράβασης από εσάς των παρόντων Ορών Υπηρεσίας.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας και όλες οι σχετικές με αυτούς διαφορές θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

13. Διάφορα

13.1 Διαχωρισμός. Εάν οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων κηρυχθεί ανεφάρμοστο, οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ.

13.2 Παραίτηση. Η παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά μας βάσει των παρόντων Όρων Υπηρεσίας δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. Οποιαδήποτε παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα θα ισχύει μόνο εάν ορίζεται ρητά εγγράφως και υπογράφεται από εμάς.

13.3 Εκχώρηση. Η VOLKA μπορεί να εκχωρήσει ή να αναθέσει τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας ή/και τις Πολιτικές της VOLKA, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Όρους Υπηρεσίας ή τις Πολιτικές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της VOLKA, και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση και ανάθεση από εσάς δεν θα ισχύει.

13.4 Ανωτέρα βία. Η VOLKA δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της που οφείλεται σε αιτίες εκτός του εύλογου ελέγχου της VOLKA, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αδυναμίας εκπλήρωσης της παρούσας σύμβασης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή αιτίας εκτός του εύλογου ελέγχου της VOLKA, όπως θεομηνίες, πόλεμος, τρομοκρατία, ταραχές, εμπάργκο, πράξεις πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πυρκαγιά, πλημμύρες, ατυχήματα, απεργίες ή ελλείψεις σε μεταφορικές εγκαταστάσεις, καύσιμα, ενέργεια, εργατικό δυναμικό ή υλικά.

13.5 Διέπουσα γλώσσα. Η παρόντες Όροι Υπηρεσίας έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, η οποία αποτελεί την αρχική και υπερισχύουσα έκδοση αυτών των Όρων Υπηρεσίας. Όλες οι μεταφράσεις των παρόντων Όρων Υπηρεσίας σε άλλες γλώσσες γίνονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και δεν ελέγχουν τη σημασία ή την εφαρμογή των παρόντων Όρων Υπηρεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ μιας μεταφρασμένης έκδοσης των παρόντων Όρων Υπηρεσίας και της αγγλικής έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει.

14. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, επικοινωνήστε με την ομάδα Υποστήριξής μας.