ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ημερομηνία: 21 Μαρτίου 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Όροι Υπηρεσίας

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική για τα Cookies

Δήλωση Απορρήτου για την Καλιφόρνια

Εισαγωγή

Ενημερώσαμε τους Όρους Υπηρεσίας μας, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα Cookies και τη Δήλωση Απορρήτου για την Καλιφόρνια. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ευθύνες μας απέναντι στους χρήστες μας και εκτιμούμε τη διαφάνεια στις αλληλεπιδράσεις μας, γι’ αυτό και ετοιμάσαμε αυτή τη σύνοψη των σημαντικότερων αλλαγών στους όρους και τις πολιτικές μας.

Ενημερώσαμε τους όρους και τις πολιτικές μας για να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία και να βεβαιωθούμε πως τα έγγραφά μας είναι κατανοητά στους χρήστες.

Σημειώστε ότι πρόκειται απλώς για μια σύνοψη των αλλαγών που παρέχεται προς διευκόλυνσή σας. Η παρούσα σύνοψη δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ενημερωμένους όρους και τις πολιτικές μας για την πλήρη κατανόηση αυτών.

Ακολουθεί σύνοψη των πιο σημαντικών αλλαγών:

Όροι Υπηρεσίας

 • Διευκρινίσαμε τις απαιτήσεις ηλικίας για τη χρήση της υπηρεσίας μας.
 • Προσθέσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά που παραβιάζει τους Όρους Υπηρεσίας μας.
 • Προσθέσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική τιμολόγησής μας.
 • Προσθέσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική επιστροφής χρημάτων μας.
 • Προσθέσαμε μια ρήτρα «μη παραίτησης».

Πολιτική Απορρήτου

 • Προσθέσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Παρέχουμε καλύτερη περιγραφή των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.
 • Προσθέσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε δεδομένα με τρίτους.
 • Διευκρινίσαμε τις απαιτήσεις ηλικίας για τη χρήση της υπηρεσίας μας.

Πολιτική για τα Cookies

 • Προσθέσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα cookies.
 • Προσθέσαμε ένα μέρος με τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

Δήλωση Απορρήτου για την Καλιφόρνια

 • Προσθέσαμε ένα μέρος σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων.
 • Προσθέσαμε τα νέα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (California Consumer Privacy Act – «CCPA»).
 • Καθορίσαμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που μοιραζόμαστε με τρίτους για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης.

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε τον χρόνο να διαβάσετε τη σύνοψη των αλλαγών στους όρους και στις πολιτικές μας.