WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN EN BELEID

Datum: 21 maart 2023

Inhoudsopgave

Inleiding

Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid

Cookiebeleid

Californische privacyverklaring

Inleiding

We hebben onze Servicevoorwaarden, Privacybeleid, Cookiebeleid en Californische Privacyverklaringbijgewerkt. Wij nemen onze verantwoordelijkheden tegenover onze gebruikers serieus en hechten veel waarde aan transparantie in onze interacties. Daarom hebben wij deze samenvatting samengesteld van de belangrijkste wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.

Wij hebben onze voorwaarden en ons beleid bijgewerkt om een aantal punten te verduidelijken en onze documenten begrijpelijker te maken voor de gebruikers.

Dit is slechts een samenvatting van de wijzigingen voor uw gemak. Deze samenvatting vormt geen juridisch bindend document. Wij verzoeken u met klem onze bijgewerkte voorwaarden en beleidsregels zorgvuldig door te nemen om deze volledig te begrijpen.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

Gebruiksvoorwaarden

 • We hebben de leeftijdsvereisten om van onze dienst gebruik te maken verduidelijkt.
 • We hebben meer details toegevoegd over het gedrag dat in strijd is met onze Gebruiksvoorwaarden.
 • We hebben meer details toegevoegd over ons prijsbeleid.
 • We hebben meer details over ons terugbetalingsbeleid toegevoegd.
 • Wij hebben een “niet-ontheffingsclausule” toegevoegd.

Privacybeleid

 • Wij hebben meer details toegevoegd over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.
 • Wij hebben een betere beschrijving gegeven van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken.
 • We hebben meer details toegevoegd over hoe we gegevens delen met derden.
 • We hebben de leeftijdsvereisten om van onze dienst gebruik te maken verduidelijkt.

Cookiebeleid

 • We hebben meer informatie toegevoegd over het beheren van cookies.
 • We hebben een sectie toegevoegd met onze contactgegevens.

Californische privacyverklaring

 • We hebben een sectie toegevoegd over het bewaren van gegevens.
 • Wij hebben de nieuwe rechten toegevoegd die de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) biedt.
 • Wij hebben de categorieën van persoonsgegevens die wij met derden delen met het oog op gerichte reclame gespecificeerd.

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om de samenvatting van de wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid door te lezen.