SERVICEVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2023

Alle namen, personages, plaatsen, contexten en gebeurtenissen in het spel zijn fictief en verwijzen niet naar een natie, cultuur of etniciteit. Elke gelijkenis met echte gebeurtenissen of mensen is puur toeval. Het spel is het resultaat van artistieke vormgeving en dient geen enkel doel – cultureel, informatief of anderszins – behalve het opwekken van positieve emoties.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. Account aanmaken, gebruiken en beveiligen

3. Toestaan van een beperkte licentie om de dienst te gebruiken

4. Opschorting van account en dienst

5. Eigendom

6. Gebruikersinhoud

7. Betaling

8. Wijzigingen in de dienst

9. Garanties en vrijwaringsclausules

10. Beperking van aansprakelijkheid

11. Vrijwaring

12. Toepasselijk recht

13. Diversen

14. Contacteer ons

1. Algemeen

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden (samen met de daarin genoemde documenten) zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen u en VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (Registratienummer HE 355146), gevestigd te 3, Kleopatras Street, 3042 Limassol, Cyprus (hierna “VOLKA”, “wij”, “ons”, of “onze”) met betrekking tot uw gebruik van VOLKA’s spel (het “spel”), website (de “website”), en gerelateerde diensten (gezamenlijk de “dienst”). Het gebruik van de dienst wordt ook beheerst door VOLKA’s privacybeleid en andere relevante beleidsterreinen, die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen.

1.2 Lees deze Servicevoorwaarden en ons privacybeleid voordat u de dienst van VOLKA gebruikt. Wanneer u onze dienst gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze servicevoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze dienst.

1.3 Ons Privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken bij het verlenen van onze dienst aan u, en uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat VOLKA uw persoonlijke gegevens gebruikt op de manieren beschreven in ons privacybeleid, moet u geen gebruik maken van onze dienst.

1.4 Wij kunnen de servicevoorwaarden, het privacybeleid, en ander VOLKA beleid te allen tijde wijzigen, in welk geval wij u op de hoogte zullen stellen. Als u niet akkoord gaat met de dan geldende versie van onze servicevoorwaarden, VOLKA ‘s privacybeleidof enig ander beleid, regels of gedragscodes van VOLKA met betrekking tot uw gebruik van de dienst, moet uw licentie om de dienst te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de dienst.

1.5 Ons spel is beschikbaar op Facebook en in app stores. Indien u via deze diensten toegang krijgt tot het spel, moet u zich houden aan hun service-/gebruiksvoorwaarden en deze servicevoorwaarden, en is hun privacybeleid van toepassing op de persoonsgegevens die zij van u verzamelen tijdens het spelen van het spel. U erkent dat wij geen controle hebben over de voorwaarden of het privacybeleid van andere diensten.

1.6 U mag onze dienst niet gebruiken indien: (a) u een veroordeelde zedendelinquent bent, (b) u volgens de wetten van uw land van verblijf niet gerechtigd bent de dienst te gebruiken, (c) u eerder bent uitgesloten van het gebruik van onze dienst, of (d) u niet de vereiste minimumleeftijd heeft om onze dienst te gebruiken of uw ouder of wettelijke voogd niet heeft ingestemd met deze servicevoorwaarden.

1.7 Onze dienst is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 16 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 16 jaar, moet uw ouder of wettelijke voogd deze servicevoorwaarden en het privacybeleid bekijken en goedkeuren voordat u de dienst kunt gebruiken. Door deze servicevoorwaarden aan te gaan, verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent of, indien u jonger bent dan 16 jaar, dat uw ouder of wettelijke voogd deze servicevoorwaarden en het privacybeleidheeft gelezen en ermee instemt. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, van gebruikers jonger dan 16 jaar te eisen dat zij bewijzen dat hun ouder of wettelijke voogd toestemming heeft gegeven om onze dienst te gebruiken.

1.8 Indien wij vernemen dat een persoon jonger dan 16 jaar onze dienst gebruikt, behouden wij ons het recht voor om actie te ondernemen, wat kan inhouden dat de toegang tot en het gebruik van onze dienst wordt opgeschort of dat het account wordt beëindigd en de gebruiker wordt verboden de dienst geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

1.9 In sommige landen kunnen wettelijke en/of andere beperkingen bestaan op het gebruik van de dienst en/of het downloaden, installeren en/of gebruiken van producten, delen van producten, software die via de dienst beschikbaar zijn of kunnen zijn. U verklaart dat u voldoet aan alle wettelijke beperkingen in uw rechtsgebied.

2. Account aanmaken, gebruiken en beveiligen

2.1 U kunt onze dienst gebruiken door een account bij ons aan te maken via onze website en een gebruikersnaam of een e-mailadres en een wachtwoord op te geven, door in te loggen via uw Facebook-account, of via een app store.

2.2 Uw account is persoonlijk voor u en u kunt uw account niet overdragen aan een andere persoon. U mag uw accountgegevens niet verhuren, verkopen of weggeven, een account aanmaken met een valse identiteit of informatie, of namens iemand anders dan uzelf.

2.3 U dient uw accountgegevens vertrouwelijk te houden. U zult uw accountgegevens met niemand delen en niemand toegang geven tot uw account of deze laten gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik ervan, inclusief aankopen, verlies of andere wijzigingen van uw account, al dan niet door u uitgevoerd of geautoriseerd. VOLKA is niet verantwoordelijk voor alles wat er via of met uw account kan gebeuren als gevolg van het feit dat u iemand anders toegang geeft tot uw account. Als u zich bewust wordt van een feitelijk of vermoedelijk verlies, diefstal, fraude of ongeoorloofd gebruik van uw account of accountinformatie, laat het ons dan onmiddellijk weten.

3. Toestaan van een beperkte licentie om de dienst te gebruiken

3.1 Onder voorbehoud van uw instemming en voortdurende naleving van deze Servicevoorwaarden en eventuele andere relevante VOLKA beleidsregels, verleent VOLKA u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de dienst voor uw eigen niet-commerciële amusementsdoeleinden. U gaat ermee akkoord de dienst niet voor andere doeleinden te gebruiken.

3.2 U gaat ermee akkoord dat u in geen geval:

 • De dienst te gebruiken op een onwettige manier, voor een onwettig doel of op een manier die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden.
 • De dienst, inclusief enige chatfunctie, te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden of ten behoeve van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame of verzending van commerciële advertenties zoals “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespellen” of enige andere vorm van verzoeken.
 • De dienst gebruiken op een manier die illegale activiteiten aanmoedigt of bevordert.
 • Kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door het hacken of invoeren van kwaadaardige code, met inbegrip van virussen of schadelijke gegevens, in de dienst of een besturingssysteem.
 • Gebruiken of deelnemen (direct of indirect) aan het gebruik van cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods, of enige software ontworpen om de functies van de dienst te wijzigen.
 • Wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in het geheel of een deel van de dienst of toe te staan dat de dienst of een deel ervan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma’s of websites.
 • Inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot uw gebruik van de dienst (voor zover dat gebruik niet door deze servicevoorwaarden is toegestaan).
 • De dienst of uw toegang tot de dienst verhuren, leasen, in sublicentie geven, uitlenen, vertalen, samenvoegen, aanpassen, variëren of wijzigen.
 • Het verkopen van VOLKA’s spel of een van zijn onderdelen, inclusief maar niet beperkt tot virtuele goederen en items, gebruikersaccounts, en/of toegang tot gebruikersaccounts in ruil voor echte valuta of items van monetaire waarde.
 • Het verstoren, belemmeren of anderszins nadelig beïnvloeden van het normale verloop van de dienst of anderszins handelen op een wijze die de ervaring van andere gebruikers bij het gebruik van de dienst of het spelen van het spel negatief kan beïnvloeden. Dit omvat het verhandelen van winsten en elke andere vorm van manipulatie van ranglijsten, het profiteren van fouten in de dienst om een oneerlijk voordeel op andere spelers te behalen, het gebruik van extra accounts in het spel om de status of rang van uw account te verhogen, en elke andere handeling die opzettelijk misbruik maakt van of ingaat tegen de opzet van de dienst.
 • Een door ons gebruikte computer of server (“Server”) niet verstoren, overbelasten of helpen bij het verstoren of overbelasten.
 • Het uitvoeren, helpen of betrokken raken bij enig type aanval, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden van een virus, of andere pogingen om de dienst of het gebruik of genot van de dienst door een andere persoon te schaden of te verstoren.
 • Inhoud versturen of plaatsen die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, smadelijk of racistisch, seksueel, religieus of anderszins verwerpelijk of aanstootgevend is, of zich schuldig maken aan voortdurend toxisch gedrag, zoals het ongevraagd herhaaldelijk plaatsen van informatie. Bedreigingen en/of chantage door gebruikers tegen andere personen zijn in strijd met de gebruiksregels van onze dienst.
 • Pogingen tot, of intimidatie, misbruik of schade, of pleiten voor of aanzetten tot intimidatie, misbruik of schade van een andere persoon, groep, met inbegrip van VOLKAs werknemers, met inbegrip van VOLKAs vertegenwoordigers van de klantenservice.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen.
 • Andere gebruikers van de dienst aanmoedigen of uitlokken om deze servicevoorwaarden te schenden.
 • Valse rapporten indienen tegen andere gebruikers van de dienst wegens schending van deze servicevoorwaarden.
 • Een anonimiserende proxy zal gebruiken.
 • Pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot de dienst, tot accounts die aan anderen zijn geregistreerd, of tot de computers, servers of netwerken die met de dienst zijn verbonden door andere middelen dan de gebruikersinterface die door VOLKA wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het omzeilen of wijzigen, het proberen te omzeilen of te wijzigen, of het aanmoedigen of helpen van een andere persoon om een beveiliging, technologie, apparaat of software die deel uitmaakt van de dienst te omzeilen of te wijzigen.
 • Informatie of gegevens van de dienst of onze systemen te verzamelen of proberen te verzamelen.
 • Omgekeerde engineering, decompilatie, disassemblage, ontcijfering of andere pogingen om de broncode van enige onderliggende software of andere intellectuele eigendom die wordt gebruikt om de dienst of het spel te leveren af te leiden, of om informatie uit de dienst of het spel te verkrijgen met behulp van een methode die niet uitdrukkelijk door VOLKA is toegestaan.
 • Inloggegevens of persoonlijke gegevens van andere gebruikers van de dienst of het spel vragen of proberen te verkrijgen.
 • Het verzamelen of plaatsen van iemands privé informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie (in tekst-, beeld- of videovorm), identificatiedocumenten of financiële informatie via de dienst.

3.3 De bovenstaande lijst is niet volledig en wij behouden ons het recht voor te bepalen welk gedrag als een schending van de gebruiksregels van onze dienst wordt beschouwd. Wij behouden ons het recht voor om als gevolg daarvan actie te ondernemen, wat kan inhouden dat uw toegang tot en het gebruik van onze dienst wordt opgeschort of dat uw account wordt beëindigd en u geheel of gedeeltelijk wordt verboden de dienst te gebruiken. Elk gebruik van de dienst anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst, kan ook leiden tot aansprakelijkheid voor schending van de wet.

4. Opschorting van account en dienst

4.1 Wij kunnen de dienst en gebruikersaccounts of delen daarvan beperken, opschorten of beëindigen, de toegang tot ons spel en sites en hun inhoud verbieden, en alle redelijke technische en juridische stappen ondernemen om gebruikers de toegang tot de dienst te ontzeggen, met of zonder kennisgeving aan u, indien wij redenen hebben om te vermoeden dat een gebruiker een risico creëert of mogelijke juridische aansprakelijkheden veroorzaakt, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, of handelt in strijd met de letter of de geest van onze voorwaarden of ons beleid.

4.2 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden en/of ondersteunen van de dienst of een bepaald onderdeel daarvan, op welk moment uw licentie om de dienst of een onderdeel daarvan te gebruiken automatisch wordt beëindigd. Beëindiging van uw account kan inhouden dat uw toegang tot de dienst of een deel daarvan wordt geblokkeerd, met inbegrip van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot inhoud die u hebt ingediend of die andere gebruikers van de dienst hebben ingediend.

4.3 In het geval dat uw toegang tot de dienst wordt beëindigd, verliest u alle voordelen, verdiende of gekochte virtuele items, en VOLKA is niet verplicht om u te compenseren voor dergelijke verliezen of resultaten.

5. Eigendom

5.1 Spel en dienst

5.1.1 VOLKA is de eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het spel, titels, computercode, ontwerpen, tekst, grafieken, logo’s, foto’s, afbeeldingen, kunst, concepten, personages, namen van personages, kunstwerken, animaties, verhalen, dialogen, thema’s, voorwerpen, pakkende zinnen, geluiden, muzikale composities, video’s, audiovisuele effecten, morele rechten, documentatie, werkwijzen, in-game chat transcripties, informatie over personageprofielen, opnames van het spel dat gespeeld wordt met behulp van een VOLKA game client, en de VOLKA game clients en server software. Deze overeenkomst verleent u of een andere partij geen enkel recht, titel of belang in de dienst of enige inhoud in de dienst.

5.1.2 Auteursrechten, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten die in de inhoud worden getoond, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software, diensten, tekst, afbeeldingen en logo’s (“Handelsmerken”) zijn eigendom van ons, onze groepsmaatschappijen of derde partners van ons en worden beschermd door internationale intellectuele eigendomswetten. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen enkel Handelsmerk kopiëren, bewerken, wijzigen, reverse engineeren, er afgeleide werken van maken, downloaden, opslaan, reproduceren, opnieuw publiceren, weergeven, distribueren, verzenden, verspreiden, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, commercieel exploiteren of anderszins gebruiken. Elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet in overeenstemming is met deze servicevoorwaarden is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot beëindiging van uw recht om de service te gebruiken en/of gerechtelijke stappen.

5.1.3 VOLKA wijst alle eigendomsbelangen in andere intellectuele-eigendomsrechten dan die van haarzelf af. Verwijzingen naar diensten en software van derden worden door VOLKA gegeven “as is”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

5.2 Inhoud

5.2.1 “Inhoud” verwijst naar alle software (inclusief maar niet beperkt tot het spel, titels en computercode), mededelingen (inclusief maar niet beperkt tot alle verhalen, dialogen, concepten, documentatie en informatie over karakterprofielen), afbeeldingen, geluiden en audiovisuele effecten, accounts, virtuele goederen en items, en materiaal dat door VOLKA is geproduceerd en/of aan u is ontvangen of ter beschikking gesteld tijdens het gebruik van de dienst of dat in de loop van het spel is ontwikkeld. Inhoud omvat ook alle feedback, opmerkingen of suggesties die VOLKA van u ontvangt met betrekking tot het spel. Alle inhoud is eigendom van VOLKA. VOLKA behoudt zich het recht voor om alle inhoud te gebruiken voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot elk commercieel en/of promotioneel gebruik, zonder beperking door of compensatie van u. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Het is u niet toegestaan onze Inhoud of een deel van onze Inhoud te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren.

5.2.2 Indien u geacht wordt enig recht op, titel van of belang in de Inhoud of een deel daarvan te hebben verworven, stemt u ermee in en draagt u hierbij uitsluitend en exclusief aan VOLKA al uw rechten, titels en belangen in en op die inhoud over. Indien, om welke reden dan ook, een dergelijke overdracht nietig is onder de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord VOLKA de enige, exclusieve, onherroepelijke, sublicentieerbare, overdraagbare, wereldwijde, royalty-vrije licentie te verlenen om dergelijke Inhoud te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, door te sturen, te publiceren, over te dragen, te gebruiken, te distribueren, te verkopen, publiekelijk weer te geven. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u er hierbij mee in afstand te doen van alle morele rechten of rechten op publiciteit of privacy die u mogelijk hebt op dergelijke inhoud.

5.3 Accounts

5.3.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen eigendom of ander eigendomsbelang in uw account hebt. Alle rechten in en op het account zijn eigendom van VOLKA.

5.3.2 VOLKA behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen of terug te vorderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims van derden dat een gebruikersnaam inbreuk maakt op de rechten van die derden. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen als we van mening zijn dat u deze overeenkomst niet hebt nageleefd.

6. Gebruikersinhoud

6.1 Indiening van Gebruikersinhoud

“Gebruikersinhoud” betekent alle communicatie, beelden, geluiden en al het materiaal, de gegevens en de informatie die u uploadt of verzendt via onze dienst, of die andere gebruikers uploaden of verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot chattekst. Door gebruikersinhoud te verzenden of in te dienen tijdens het gebruik van de dienst, bevestigt, verklaart en garandeert u dat deze verzending of indiening (a) nauwkeurig en niet vertrouwelijk of misleidend is; (b) niet schadelijk, intimiderend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, beledigend, pornografisch, ongepast, beledigend, racistisch, discriminerend, onwettig of anderszins verwerpelijk is; (c) niet in strijd zijn met wetten, contractuele beperkingen of andere rechten van derden, en dat u toestemming hebt van derden wier persoonlijke informatie of intellectuele eigendom is opgenomen in de gebruikersinhoud; (d) vrij zijn van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code; en u erkent en stemt ermee in dat al uw persoonlijke informatie in de gebruikersinhoud te allen tijde door VOLKA zal worden verwerkt in overeenstemming met haar Privacybeleid. Om uw privacy te beschermen, dient u te vermijden uw persoonlijke informatie aan andere gebruikers bekend te maken via de dienst, inclusief via een chatfunctie.

6.2 Verantwoordelijkheid

U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u uploadt, verzendt, verstuurt, communiceert of anderszins beschikbaar stelt via onze dienst, inclusief via een chatfunctie. VOLKA wijst alle aansprakelijkheid voor enige gebruikersinhoud af.

6.3 Screening van inhoud

6.3.1 VOLKA is niet verplicht de dienst, inclusief chatfuncties, te controleren en is niet verplicht ongepaste inhoud aan te passen, te bewerken, te verwijderen of te wissen. Wij screenen of controleren niet alle gebruikersinhoud en kunnen dat ook niet. Uw gebruik van de dienst, inclusief elke chatfunctie, is op eigen risico. VOLKA onderschrijft of keurt geen gebruikersinhoud goed. Door de dienst te gebruiken, kunt u worden blootgesteld aan gebruikersinhoud die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins niet in overeenstemming met uw verwachtingen is. U draagt alle risico’s in verband met het gebruik van gebruikersinhoud die in verband met de dienst beschikbaar is. VOLKA is niet verantwoordelijk voor het niet controleren, beoordelen, bewerken of verwijderen van de ingezonden gebruikersinhoud. Als u echter iets tegenkomt dat u verwerpelijk en in strijd met deze servicevoorwaarden vindt, kunt u dit onder onze aandacht brengen door contact met ons op te nemen.

6.3.2 Naar eigen goeddunken kunnen wij uw interactie met de dienst of communicatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot chattekst) controleren en/of opnemen wanneer u de dienst gebruikt. Door deze servicevoorwaarden aan te gaan, stemt u in met een dergelijke controle en registratie. U erkent en stemt ermee in dat u geen verwachting van privacy hebt met betrekking tot de transmissie van gebruikersinhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot chattekst of spraakcommunicatie. We kunnen er ook voor kiezen om naar eigen goeddunken gebruikersinhoud of andere materialen die we naar eigen goeddunken verwerpelijk achten te bewerken, te weigeren, te plaatsen of te verwijderen. Indien wij vaststellen dat uw communicatie of gebruikersinhoud deze servicevoorwaarden schendt, hebben wij het recht, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw mogelijkheid om gebruikersinhoud te plaatsen of met andere spelers te communiceren uit te schakelen, of kunnen wij uw toegang tot de dienst opschorten of beëindigen.

6.4 Gebruik van inhoud

6.4.1 De dienst kan verschillende forums, blogs, chatfuncties en elk relevant platform omvatten waar u gebruikersinhoud kunt plaatsen, met inbegrip van uw opmerkingen en commentaar op aangewezen onderwerpen. VOLKA kan niet garanderen dat andere gebruikers de ideeën en informatie die u deelt niet zullen gebruiken of kopiëren. Daarom, als u een idee of informatie heeft die u vertrouwelijk wilt houden of waarvan u niet wilt dat anderen deze gebruiken, plaats deze dan niet op de dienst. Wanneer u informatie deelt met andere gebruikers of vertrouwt op informatie die door andere gebruikers via onze dienst wordt verstrekt, doet u dit op eigen risico. VOLKA is niet verplicht om u te evalueren, te gebruiken of te compenseren voor ideeën of informatie die u mogelijk wilt indienen.

6.4.2 Door gebruikersinhoud aan de dienst te leveren, verleent u VOLKA hierbij een exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om deze gebruikersinhoud te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, door te sturen, te publiceren, over te dragen, te distribueren, te verkopen, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren en te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot chattekst, op welke manier en voor welk doel dan ook, hetzij commercieel of anderszins, zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder enige verplichting om u te compenseren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u er hierbij mee in afstand te doen van alle morele rechten of rechten op publiciteit of privacy die u mogelijk hebt op dergelijke inhoud, ongeacht of de gebruikersinhoud op enigerlei wijze is gewijzigd.

6.5 Interacties tussen gebruikers

6.5.1 U bent ook als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de dienst. VOLKA behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, zich op enigerlei wijze in deze geschillen te mengen. U zult volledig samenwerken met VOLKA om elk vermoeden van onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteiten te onderzoeken, inclusief, zonder beperking, het verlenen van toegang aan VOLKA tot alle met een wachtwoord beveiligde delen van uw account.

6.5.2 Indien u een geschil hebt met een gebruiker, ontheft u ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van alle vorderingen, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen.

7. Betaling

7.1 Online aankopen

7.1.1 U kunt het spel spelen als gratis gebruiker of door in-game aankopen te doen.

7.1.2 Wij hebben het recht de prijs van virtuele goederen en items in het spel naar eigen goeddunken vast te stellen, te reguleren en/of te wijzigen. De vaststelling van de prijzen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals spelanalyses, macro-economische factoren of toepasselijke belastingen. 

7.1.3 De prijzen kunnen worden weergegeven in uw lokale valuta. De prijzen worden handmatig vastgesteld en wisselkoersen zijn niet automatisch van toepassing op onze prijzen. Als gevolg daarvan kunnen de prijzen per valuta en per land verschillen.

7.1.4 Wanneer u een aankoop doet, laat de betalingspagina u weten met welke betalingsmethoden u kunt betalen. De prijs van het product is de prijs die op de bestelpagina wordt vermeld wanneer u uw bestelling plaatst. Alle aankopen die via onze dienst worden gedaan zijn definitief. Wanneer uw aankoop voltooid is, ontvangt u mogelijk een bevestigingsbericht met de details van uw aankoop. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen die u al heeft geplaatst.

7.1.5 VOLKA handelt geen betalingstransacties af en is niet verantwoordelijk voor de afhandeling ervan. Alle transacties worden afgehandeld door externe betalingsdienstaanbieders. Door in-game aankopen te doen, bent u gebonden aan en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de externe betalingsdienstaanbieders.

7.1.6 Wanneer u online aankopen doet, moet u waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie over uzelf verstrekken en een niet-frauduleus betaalmiddel verstrekken. Indien onze betalingsdienstaanbieder onder onze aandacht brengt dat de door u verstrekte informatie, persoonlijke en/of financiële, onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of dat er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat de door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, heeft VOLKA het recht om gerelateerde financiële transacties te annuleren, alle bijbehorende softwarelicenties die via dergelijke transacties zijn verkregen in te trekken en de details van dergelijke incidenten door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

7.2 Virtuele goederen en voorwerpen

7.2.1 Tijdens het spelen van het spel kunt u in-game virtuele voorwerpen van waarde verdienen of kopen, zoals munten, diamanten of andere valuta, die u kunt inwisselen om virtuele in-game goederen te verkrijgen. Virtuele goederen en voorwerpen hebben geen waarde in het echte leven.

7.2.2 U bezit geen virtuele goederen of voorwerpen in het spel. U koopt slechts een beperkte, herroepelijke, niet-overdraagbare licentie om ze te gebruiken.

7.2.3 In geen geval kunnen virtuele goederen en items worden verkocht, overgedragen of geruild met ons of iemand anders voor echt geld, goederen, andere items of diensten van monetaire waarde. Handel in virtuele goederen en voorwerpen buiten de spelinterface is ten strengste verboden.

7.2.4 Als uw account wordt beëindigd, opgeschort of gewijzigd om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van VOLKA, of als VOLKA zijn spel beëindigt, verliest u alle virtuele goederen en items die zijn verdiend of gekocht. VOLKA behoudt zich het recht voor om virtuele goederen en items naar eigen goeddunken te beheren, reguleren, controleren, wijzigen en/of elimineren en VOLKA is niet verplicht om u of iemand anders te compenseren voor eventuele daaruit voortvloeiende verliezen.

7.3 Terugbetalingen

7.3.1 Alle aankopen die via onze dienst worden gedaan, worden niet terugbetaald, behalve naar eigen goeddunken van VOLKA.

7.3.2 Wanneer u een aankoop van virtuele goederen en items voltooit, stemt u ermee in dat dergelijke virtuele goederen en items onmiddellijk voor u beschikbaar zijn en erkent u dat u uw recht op annulering en terugbetaling, beschikbaar voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER), verliest. Voor de toepassing van deze paragraaf is een aankoop voltooid op het moment dat wij uw aankoop valideren en de relevante virtuele goederen en items met succes op uw account zijn bijgeschreven.

7.3.3 Indien u ons spel via een app store opent, dient u, voordat u een aankoop in de app store doet, ook de voorwaarden van die app store met betrekking tot uw recht op annulering en terugbetaling te lezen en te accepteren.

7.3.4 Als u een terugbetaling wilt aanvragen, neem dan contact op met ons Support team. U hebt geen recht op terugbetaling als u uw verzoek meer dan 30 kalenderdagen na uw aankoop indient. Elk verzoek om terugbetaling is onderworpen aan het onderzoek van VOLKA en zal als uniek worden behandeld.

8. Wijzigingen in de dienst

8.1 U begrijpt dat de dienst in ontwikkeling is. VOLKA kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de dienst en het spel of deze bijwerken. Wij kunnen eisen dat u updates van de dienst en het spel accepteert en u moet mogelijk uw software bijwerken om de dienst te kunnen blijven gebruiken.

8.2 Wij kunnen de dienst of een deel daarvan beëindigen, of de toegang tot bepaalde delen van de dienst of de gehele dienst beperken, op elk moment, om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid.

9. Garanties en vrijwaringsclausules

9.1 HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP EIGEN RISICO. DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” BASIS ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE LOOP VAN DE HANDEL OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. VOLKA GEEFT GEEN GARANTIE OVER DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENST. VOLKA GARANDEERT NIET DAT DE DIENST AAN UW BEHOEFTEN ZAL VOLDOEN, DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT HET SPEL OF DE DIENST VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

9.2 HET DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, GEBEURT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE SCHADE AAN UW APPARAATSYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE ACTIVITEITEN.

9.3 SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1 VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS VOLKA NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, PUNITIEVE OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (HOE DERGELIJKE VERLIEZEN OOK WORDEN GEKWALIFICEERD), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF DE SERVICE ZELF, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF VOLKA OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF HET GEDRAG VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICE EN EXPLOITANTEN VAN EXTERNE SITES. VOLKA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR MEER DAN HET BEDRAG DAT U AAN VOLKA HEEFT BETAALD IN OVEREENSTEMMING MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN IN DE ZES (6) MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST EEN CLAIM INDIENT. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U NIETS HEEFT BETAALD AAN VOLKA GEDURENDE EEN DERGELIJKE PERIODE, UW ENIGE REMEDIE (EN VOLKA’S EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEID) VOOR EEN GESCHIL MET VOLKA IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN UW ACCOUNT TE ANNULEREN.

10.2 BEHOUDENS BEPALING 7.3.2, DOET NIETS IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN AFBREUK AAN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT OF SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID UIT OF BEPERKT DEZE ALS GEVOLG VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN VOLKA OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF FRAUDE VAN VOLKA.

11. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om VOLKA (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) te vrijwaren van elke claim, eis, schade of andere verliezen, inclusief redelijke advocaatkosten, beweerd door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst, of enige breuk door u van deze voorwaarden van de dienst.

12. Toepasselijk recht

Deze servicevoorwaarden en alle geschillen in verband daarmee worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cyprus.

13. Diversen

13.1 Scheidbaarheid. Indien op enig moment een deel van deze voorwaarden onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de rest van de voorwaarden van kracht.

13.2 Ontheffing. Het niet uitoefenen of afdwingen van onze rechten onder deze servicevoorwaarden mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring daarvan. Een verklaring van afstand van dergelijke rechten is alleen van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd en door ons is ondertekend.

13.3 Opdracht. VOLKA kan deze gebruiksvoorwaarden en/of VOLKA Policies, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde met of zonder uw toestemming toewijzen of delegeren aan een persoon of entiteit. U mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden of het beleid overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOLKA, en elke ongeoorloofde overdracht en delegatie door u is onwerkzaam.

13.4 Overmacht. VOLKA is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten de redelijke controle van VOLKA, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-nakoming als gevolg van onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten de redelijke controle van VOLKA, zoals overmacht, oorlog, terrorisme, rellen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of tekorten aan transportmogelijkheden, brandstof, energie, arbeid of materialen.

13.5 Bestuurstaal. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal, de oorspronkelijke en bepalende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Alle vertalingen van deze servicevoorwaarden in andere talen dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de betekenis of toepassing van deze servicevoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen een vertaalde versie van deze servicevoorwaarden en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

14. Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze servicevoorwaarden, of u wilt om een andere reden contact met ons opnemen, neem dan contact op met ons Supportteam.