ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2023

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή

2. Ορισμοί

3. Δεδομένα που συλλέγουμε και ο τρόπος με τον οποίο τα συλλέγουμε

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

5. Κοινή χρήση δεδομένων

6. Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

7. Διατήρηση δεδομένων

8. Ασφάλεια δεδομένων

9. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

10. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

11. Μη παρακολούθηση (Do Not Track)

12. Παιδιά

13. Σύνδεσμοι προς τρίτα μέρη

14. Διέπουσα γλώσσα

15. Επικοινωνία

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει με ποιον τρόπο η VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED («VOLKA», «εμείς», «εμάς» ή «μας») συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, και τα δικαιώματα και επιλογές σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, η οποία περιλαμβάνει το παιχνίδι της VOLKA (το «Παιχνίδι»), τον ιστότοπο και τις σχετικές υπηρεσίες. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, συμφωνείτε με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση, αποκάλυψη, διαβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής διαβίβασης) των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, όπως αναφέρεται στην Πολιτική. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς, στην οποία περίπτωση θα σας ειδοποιούμε. Εάν δεν συμφωνείτε με την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου μας, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου για την Καλιφόρνια.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED
Διεύθυνση: Κλεοπάτρας 3, 3042 Λεμεσός, Κύπρος
E-mail: info@volkagames.com

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Διεύθυνση: Κλεοπάτρας 3, 3042 Λεμεσός, Κύπρος
Email: privacy@volka.com

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ο όρος:

 1. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
 2. «επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή
 3. «υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 4. «εκτελών την επεξεργασία» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

3. Δεδομένα που συλλέγουμε και ο τρόπος με τον οποίο τα συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε απευθείας κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή την επικοινωνία μαζί μας. Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας, θα συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους που συνδέονται με την Υπηρεσία μας.

Δεδομένα που μας παρέχετε

 • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου (εάν έχει δοθεί).
 • Προφίλ παίκτη και πληροφορίες λογαριασμού: όνομα, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση email, εικόνα προφίλ, γλώσσα.
 • Επικοινωνίες με την Υπηρεσία: μηνύματα που στάλθηκαν στην ομάδα υποστήριξης και άλλη επικοινωνία μαζί μας, δημόσιες αναρτήσεις ή σχόλιά σας στην επίσημη σελίδα μας, κριτικές παιχνιδιού και σχόλια που υποβάλατε για την Υπηρεσία μας, μηνύματα ή πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω οποιωνδήποτε λειτουργιών συνομιλίας εντός της Υπηρεσίας σε άλλους χρήστες.    

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα

 • Δεδομένα σχετικά με το Παιχνίδι: αναγνωριστικό Παιχνιδιού (δημιουργείται από τη VOLKA και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του λογαριασμού σας), δεδομένα παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης της προόδου παιχνιδιού, των επιπέδων, του χρόνου παιχνιδιού, των αγορών μέσω του παιχνιδιού, των προτιμήσεων παιχνιδιού, της επικοινωνίας με άλλους παίκτες και άλλων δραστηριοτήτων εντός του παιχνιδιού.
 • Τεχνικά δεδομένα: διεύθυνση IP, είδος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, πλατφόρμα, ρυθμίσεις συσκευής, αναγνωριστικά συσκευής, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, γλώσσα, εκδόσεις πρόσθετου προγράμματος περιήγησης.
 • Δεδομένα χρήσης: ημερομηνία και ώρα της δραστηριότητας στην Υπηρεσία μας, λειτουργίες που χρησιμοποιήθηκαν, περιεχόμενο που προβλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε, σελίδες που προβλήθηκαν και η σειρά με την οποία προβλήθηκαν, ο χρόνος που περάσατε σε μία σελίδα, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση σελίδων (όπως κύλιση, κλικ, περάσματα ποντικιού), παραπομπή/έξοδος σελίδων και διευθύνσεις URL.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών περιλαμβάνει τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα απενεργοποιήσετε, διαβάστε την Πολιτική για τα Cookies.

Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

 • Δεδομένα από πλατφόρμες τρίτων, εάν επιλέξετε να τις συνδέσετε με την Υπηρεσία μας (Facebook, καταστήματα εφαρμογών). Για παράδειγμα, εάν αποκτήσετε πρόσβαση στο Παιχνίδι από τον λογαριασμό σας στο Facebook, ενδέχεται να λάβουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες από το προφίλ σας στο Facebook που μοιράζεστε εσείς ή το Facebook μαζί μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας στο Facebook, την εικόνα προφίλ ή τη διεύθυνση URL, τον αριθμό αναγνώρισης χρήστη (αριθμός ταυτότητας Facebook), τη διεύθυνση e-mail, τη λίστα φίλων, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Παιχνιδιού από εσάς. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις πλατφόρμες τρίτων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική απορρήτου τους, ώστε να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα και τι μπορεί να κοινοποιούν, και, εάν είναι απαραίτητο, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας απευθείας στην υπηρεσία τους.
 • Δεδομένα από παρόχους διαφήμισης και ανάλυσης με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να τοποθετούν και να διαβάζουν τα δικά τους cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέγουν πληροφορίες μέσω της Υπηρεσίας μας και να μας παρέχουν δημογραφικά δεδομένα, αναλυτικά στοιχεία και άλλα συγκεντρωτικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά δεν ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα κανένα άτομο.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας χωρίς να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να παίξετε το Παιχνίδι μας, θα πρέπει να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με διάφορες νομικές βάσεις, ώστε να τηρήσουμε το συμβόλαιο μας μαζί σας (δηλαδή, τους Όρους Υπηρεσίας μας), να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, να επιδιώξουμε τα νομικά μας συμφέροντα (νοούμενου ότι αυτά δεν αναιρούνται από τα συμφέροντα ή τα δικαιώματά σας), ή με την συγκατάθεσή σας.

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις νομικές βάσεις στις οποίες στηριζόμαστε για να το πράξουμε.

ΣΚΟΠΟΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό παιχνιδιού σας και να σας επιτρέψουμε να παίξετε το Παιχνίδι μας και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.Εκτέλεση της σύμβασης
Να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα σχόλια, τα αιτήματα και τα παράπονά σας, καθώς και να παρέχουμε υποστήριξη στους παίκτες.Εκτέλεση της σύμβασης
Να σας στείλουμε σχετικές πληροφορίες, ειδοποιήσεις ασφάλειας και άλλες ειδοποιήσεις, να σας ειδοποιήσουμε για ενημερώσεις, αλλαγές στους όρους και τις πολιτικές μας, να σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς ή ειδικές εκδηλώσεις.(α) Η συγκατάθεσή σας (σε περίπτωση προωθητικής επικοινωνίας)
(β) Εκτέλεση της σύμβασης
(γ) Έννομα συμφέροντα – να σας κρατάμε ενήμερους για την Υπηρεσία μας, να προωθούμε την Υπηρεσία μας και να διατηρούμε το ενδιαφέρον σας για αυτή
Έλεγχος, επίλυση προβλημάτων, δοκιμές, συντήρηση συστήματος, τεχνική υποστήριξη.(α) Εκτέλεση της σύμβασης
(β) Έννομα συμφέροντα – να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας και τη φιλικότητα προς τον χρήστη, να βελτιώσουμε την ποιότητα της Υπηρεσίας μας, να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας
Να καταλάβουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας, να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε το Παιχνίδι και την εμπειρία παιχνιδιού, να παρέχουμε λειτουργίες συνομιλίας ως μέρος της Υπηρεσίας, να εξατομικεύσουμε την εμπειρία του παίκτη.(α) Η συγκατάθεσή σας
(β) Έννομα συμφέροντα – να διατηρούμε ανανεωμένη και σχετική την Υπηρεσία μας, να βελτιώνουμε την Υπηρεσία μας, να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας
Να παρέχουμε και να στοχεύουμε διαφημίσεις, να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας.  (α) Η συγκατάθεσή σας
(β) Έννομα συμφέροντα – να προωθούμε την Υπηρεσία μας, να προσελκύουμε νέους χρήστες και να αποκτήσουμε ξανά την προσοχή των υφιστάμενων χρηστών, να αυξήσουμε τα έσοδα που αποκτούμε από τις αγορές στο παιχνίδι, να βελτιώνουμε τις διαφημίσεις μας, να καθορίσουμε τη στρατηγική μάρκετίνγκ μας, να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας
Να αναλύουμε και να παρακολουθούμε τη χρήση της Υπηρεσίας και των λειτουργιών συνομιλίας της, να αποτρέπουμε την απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες, να λάβουμε δράση ενάντια στους δόλιους παίκτες ή παίκτες με άσχημη συμπεριφορά, να εφαρμόσουμε τους Όρους Υπηρεσίας μας.    (α) Νομική υποχρέωση – να διατηρούμε την Υπηρεσία και τις λειτουργίες συνομιλίας της ασφαλείς και δίκαιες, να διασφαλίζουμε ότι οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας μας είναι νόμιμη και μη δόλια
(β) Έννομα συμφέροντα – να προστατεύουμε και να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, να διατηρούμε την Υπηρεσία μας και τις λειτουργίες συνομιλίας της ασφαλείς και δίκαιες, να διαχειριζόμαστε την ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, να προλαμβάνουμε τους κινδύνους και την απάτη, να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ευημερία των παικτών

5. Κοινή χρήση δεδομένων

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων μερών:

 • Επιχειρηματικούς συνεργάτες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας και κοινωνικά δίκτυα, παρόχους λογισμικού, παρόχους τεχνικής υποστήριξης, υποστήριξη παικτών, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλυση δεδομένων, μάρκετινγκ, διαφήμιση, αποθήκευση δεδομένων, υπηρεσίες ασφάλειας ιστότοπου. Οι εν λόγω συνεργάτες χειρίζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της VOLKA.

Με ορισμένους από αυτούς τους συνεργάτες, μοιραζόμαστε μόνο ανώνυμες πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραζόμαστε ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες με τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικά δεδομένα, μοναδικά αναγνωριστικά, στατιστικά στοιχεία παιχνιδιού και συμπεριφοράς, δεδομένα απόδοσης διαφημίσεων. Ενδέχεται επίσης να επιτρέψουμε στους διαφημιστές μας να συλλέξουν ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες εντός της Υπηρεσίας και στη συνέχεια να μοιραστούν τις πληροφορίες αυτές μαζί μας. Οι διαφημιστές μας ενδέχεται να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης. Αυτό επιτρέπει στους διαφημιστές μας να παρέχουν στοχευμένη διαφήμιση για να εξατομικεύσουν την εμπειρία σας, εμφανίζοντάς σας διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιθανότερο να σας ενδιαφέρουν. Οι διαφημιστές θα χρησιμοποιούν επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και τη βελτίωση των λειτουργιών τους. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη στοχευμένη διαφήμιση ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας 9 παρακάτω.

 • Δημόσιες αρχές και άλλους οργανισμούς. Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν απαιτείται να το πράξουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς, να ανταποκριθούμε σε νόμιμα αιτήματα δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή νομικής διαδικασίας, να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που ενέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβίαση των Όρων Υπηρεσίας μας.
 • Άλλους χρήστες της Υπηρεσίας μας. Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες συνομιλίας όπου μπορείτε να δημοσιεύετε μηνύματα και να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες. Όταν δημοσιεύετε πληροφορίες σε οποιαδήποτε λειτουργία συνομιλίας, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες σε άλλους χρήστες. Επομένως, πρέπει να αποφεύγετε να αποκαλύπτετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους χρήστες μέσω οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας.

Δεν πουλάμε ούτε ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.

6. Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε χώρες διαφορετικές από τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διακομιστές που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά και σε άλλες χώρες (και εκτός ΕΟΧ) όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματικοί μας εταίροι και πάροχοι υπηρεσιών. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες που έχουν αναγνωριστεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας, ή, διαφορετικά, ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις, όπως με τη χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση δεδομένων από το εσωτερικό του ΕΟΧ σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εν λόγω διασφαλίσεις, απευθυνθείτε γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο privacy@volka.com.

7. Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (βλ. ενότητα 9 παρακάτω).

Σημειώστε ότι, ακόμη και αφού μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις ή για άλλους σκοπούς που επιτρέπονται από τον νόμο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποπροσωποποιήσουμε τα δεδομένα σας (να αφαιρέσουμε όλες τις άμεσες ή έμμεσες αναφορές στην ταυτότητά σας) και να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τα δικά μας έννομα συμφέροντα, όπως για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες που έχετε αποκαλύψει σε άλλους χρήστες μέσω της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας, ενδέχεται να παραμείνουν ορατές σε άλλους χρήστες και αφού μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζουν ως πηγή έναν ανώνυμο λογαριασμό. Δεν ελέγχουμε τις πληροφορίες που αντιγράφουν άλλοι χρήστες από την Υπηρεσία μας. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να αποφεύγετε την αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους χρήστες μέσω της Υπηρεσίας μας.

8. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Επιπλέον, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούμε ή διαβιβάζουμε οποιαδήποτε δεδομένα θα παρέχουν επαρκή προστασία των δεδομένων σας.

Λάβετε υπόψη ότι, παρά τις προφυλάξεις που λαμβάνουμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει όλες τις πιθανές παραβιάσεις της ασφάλειας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας. Σας προτρέπουμε να λαμβάνετε μέτρα για να διατηρείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του λογαριασμού σας, ασφαλείς και να είστε προσεκτικοί όταν υποβάλλετε ή διαβιβάζετε δεδομένα μέσω της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε λειτουργίας συνομιλίας.      

9. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, που σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για τις πρακτικές απορρήτου μας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.
 • Το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε ορισμένες περιπτώσεις: για παράδειγμα, όπου δεν υπάρχει εύλογη αιτία να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους, όπου έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, ή όπου έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (βλέπε κατωτέρω). Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων οδηγεί σε μόνιμη απώλεια της πρόσβασης στον λογαριασμό σας στο Παιχνίδι.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε ορισμένες περιπτώσεις: για παράδειγμα, όταν εξετάζουμε ένα αίτημα διόρθωσης ή εναντίωσης που έχετε υποβάλει.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το οποίο σας επιτρέπει να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και να αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, λόγω της συγκεκριμένης σας κατάστασης και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν βασιζόμαστε στα έννομα επαγγελματικά συμφέροντά μας ως νομική βάση για την επεξεργασία, ή όπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • Το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τη συγκατάθεσή σας.
 • Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω, υποβάλετε αίτημα μέσω της Υποστήριξής μας απευθείας στο Παιχνίδι.

Θα προσπαθούμε να απαντάμε σε κάθε αίτημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα απαντάμε εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί από τον σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων.

 • Εξαίρεση από το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη VOLKA, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «διαγραφή» στο κάτω μέρος κάθε διαφημιστικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη VOLKA. Αν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push, δηλαδή μηνύματα που σας στέλνει μια εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή ακόμη και όταν η εφαρμογή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής.
 • Εξαίρεση από τη στοχευμένη διαφήμιση. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ή του προγράμματος περιήγησης:
  • Για συσκευές iOS: μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Διαφήμιση της Apple και απενεργοποιήστε τις «Εξατομικευμένες διαφημίσεις».
  • Για συσκευές Android: μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες Google > Διαφημίσεις και ενεργοποιήστε την επιλογή «Εξαίρεση από εξατομικευμένες διαφημίσεις».
   Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το «Αναγνωριστικό διαφήμισης» από τη σελίδα ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας, γεγονός που θα αποτρέψει τη συνεχή χρήση των υφιστάμενων δεδομένων συμπεριφοράς που συνδέονται με το προηγούμενο «Αναγνωριστικό διαφήμισης».
  • Για την προβολή διαφημίσεων στον Ιστό, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να περιορίσετε ορισμένα είδη παρακολούθησης μέσω cookies, καθώς και να επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:http://www.aboutads.info/choices και http://www.youronlinechoices.eu/.
  • Για να εξαιρεθείτε από τις στοχευμένες διαφημίσεις στο Facebook, επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα.

Σημειώστε ότι, ακόμη και αν ασκήσετε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις, αλλά οι διαφημίσεις που βλέπετε μπορεί να είναι λιγότερο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

10. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορεί να οδηγήσει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία λήψης μιας απόφασης που σας αφορά με αυτοματοποιημένα μέσα (με χρήση αλγορίθμων λογισμικού) χωρίς καμία ανθρώπινη συμμετοχή. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για την παροχή άμεσης ή στοχευμένης διαφήμισης στην Υπηρεσία μας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία ή να εξαιρεθείτε από την άμεση ή στοχευμένη διαφήμιση, όπως περιγράφεται στην ενότητα 9 ανωτέρω.

Δεν λαμβάνουμε καμία απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά οποιονδήποτε χρήστη.

11. Μη παρακολούθηση (Do Not Track)

Δεν υποστηρίζουμε τη μη παρακολούθηση (Do Not Track – «DNT») και, επομένως, δεν ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα DNT.

12. Παιδιά

Η Υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να λάβετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας και υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών ούτε επεξεργαζόμαστε τέτοιες πληροφορίες χωρίς γονική συγκατάθεση. Εάν μάθουμε ότι το πράξαμε κατά λάθος, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών από τα αρχεία μας. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από παιδί κάτω των 16 ετών ή χωρίς γονική συγκατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας.

13. Σύνδεσμοι προς τρίτα μέρη

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους και θα υπόκειστε στη δική του πολιτική απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους. Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

14. Διέπουσα γλώσσα

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, η οποία αποτελεί την αρχική και υπερισχύουσα έκδοση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Όλες οι μεταφράσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου σε άλλες γλώσσες γίνονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και δεν ελέγχουν τη σημασία ή την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ μιας μεταφρασμένης έκδοσης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της αγγλικής έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει.

15. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές μας για την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο privacy@volka.com. Για γενικές ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας.