GİZLİLİK POLİTİKASI

Son güncelleştirme: 22 Aralık 2020

İçindekiler

1. Giriş

2. Tanımlar

3. Topladığımız Veriler ve Veri Toplama Yöntemleri

4. Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

5. Veri Paylaşımı

6. Uluslararası Veri Transferleri

7. Veri Saklama

8. Veri Güvenliği

9. Haklarınız ve Imkanlarınız

10. Otomatik Karar Verme

11. “İzleme” (Do Not Track)

12. Çocuklar

13. Üçüncü Partilere Bağlantılar

14. Bize Ulaşınız

1. Giriş

İşbu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizin VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED (“VOLKA”, “biz”, “bizi”, veya “bizim”) tarafından nasıl toplanması ve kullanılmasını, kişisel verilerinize ait olan haklarınızla seçeneklerinizi tarif etmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası VOLKA’nın oyunu (“Oyun”), internet sitesini ve ilgili hizmetleri içeren Servisimizi kullandığınız zaman uygulanmaktadır. Bu Politikayı kabul ederek, Politikada belirtildiği gibi kişisel verilerinizin tarafımızdan toplanması, depolanması, kullanılması, ifşa edilmesi ve aktarılması (sınır aşırı aktarma dahil olmak üzere) rıza veriyorsunuz. Kişisel verilerinizi nasıl kullanmamız umrunda olursanız, Servisimizin kullanılmasından lütfen imtina ediniz.

Bu Gizlilik Politikasını sizi bilgilendirerek muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz. Gizlilik Politikamızın o tarihte geçerli versiyonuna kabul etmezseniz, Servisimizi kullanmayı bırakmanız gerekmektedir.

California’da ikamet ediyorsanız, California notumuzu lütfen gözden geçiriniz.

Veri sorumlusu: VOLKA ENTERTAINMENT LIMITED
Adres: 3, Kleopatras, 3042 Limasol, Kıbrıs
Email: info@volkagames.com

Veri Koruma Görevlisi
Adres: 3, Kleopatras, 3042 Limassol, Kıbrıs
E-posta: privacy@volkagames.com

2. Tanımlar

İşbu Politikanın amaçları:

 1. “kişisel verileri” belirenmiş veya kimliği belirlenebilir gerçek kişiye ait butün bilgileri kastetmektedir
 2. “işleme”, toplama, kaydetme, organize etme, yapılaşma, depolama, uyarlama veya değiştirme, telafi etme, danışma, kullanma, iletim, dağıtım veya başka yoluyla kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya yıkım gibi otomatikleştirilmiş veya otomatikleştirilmemiş yöntemler yardımyla yerine getirmekte olan kişisel verilerl veya kişisel veriler grubu üzerinde herhangi operasyonu veya operasyonlar grubu demektir
 3. “denetmen”, kişisel verilerin işlenmesinin amaçları ve yollarını saptayan gerçek veya tüzel kişiyi, kamu yetkilisini, ajans veya diğer şahs demektir
 4. “işleyici”, denetmen adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer şahs demektir

3. Topladığımız Veriler ve Veri Toplama Yöntemleri

Hesabı açtığınız veya bizimle irtibata geçtiğinizde bize doğru sunulan kişisel bilgilerinizi topluyoruz. Siz servisimizi kullanırken, Servisimizle nasıl etkileşimde bulunacağınız ve Servisimizi nasıl kullanacağınız ile ilgili bilgileri toplayacağız. Servisimize bağlanılan üçüncü şahıslardan da sizinle ilgili bilgileri toplayabilir veya alabiliriz.

Bize verdiğiniz veriler

 • İletişim bilgileri: isim, e-posta adresi, telefon numarası (varsa).
 • Oyuncu hesabı ve hesap bilgileri: isim, kullanıcı adı, şifre, e-posta adresi, hesap resmi, dil.
 • Servis ile iletişim: destek ekibine gönderilen mesajlarla bizimle başka uyuşma, resmi sayfamızdaki gönderiler ve açıklamalarınız, oyun eleştirileri ve Servisimize verdiğiniz geri bildirim.

Otomatik olarak topladığımız veriler

 • Oyun bağlantılı veriler: Oyun ID (VOLKA tarafından kurulan ve hesabınızı tanımlamaya yönelik) ve oyun gelişmesi, düzeyler, oturum süresi, oyun içi satın alımlar, oyun tercihleri, diğer oyuncularla etkileşimler ve oyun içi diğer etkinlikleri dahil olmak üzere oynama verileri.
 • Teknik bilgiler: IP adres, aygıt türü, işletim sistemi, platform, aygıt ayarları, aygıt tanıtıcıları, tarayıcı türü ve versiyonu, dil, tarayıcı plugin versiyonları.
 •  Kullanım verileri: Servisimizde etkinlik tarihi ve zamanı, kullanılmış özellikler, incelenmiş içerik, gözden geçirilmiş sayfalar ve sırası, her sayfada harcanan zaman, sayfayla etkileşim bilgileri (akıtma, tıklama ve fare üzerindeler gibi), bağlama/çıkış sayfaları ve URL’ler.

Bu bilgilerin toplanması, çerezler ve benzeri teknolojiler kullanımını öngörmektedir. Çerezler ve benzeri teknolojileri nasıl kullandığımız ve onları nasıl yönetebileceğiniz veya etkisizleştirebileceğiniz hakkında daha fazla bilmek istiyoursanız, lütfen Çerezler Bildirimini okuyunuz.

Üçüncü parti kaynaklarından kazandığımız veriler

 • Üçüncü parti platformlarını (Facebook, app stores) Servisimize bağlamaya karar verirseniz, bu platformlardan kaynaklanan veriler. Örneğin, Oyuna Facebook hesabınızla ulaşırsanız, sizin veya Facebook’un bizimle paylaştığı herhangi bilgileri Facebook hesabınızdan  alabiliriz. Bu gibi bilgiler, Facebook ismini, hesab resmi veya bunun URL’i, kullanıcı tanıtım numarasını (Facebook ID numarasını), e-posta adresi, dostlar listesini ve Oyunu kullanımınıza ait bilgileri içerebilmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl kullandıklarını ve nelerin paylaşılabileceğini anlamak için ve ihtiyacınız varsa doğrudan servislerinde gizlilik ayarları değistirebilmek için, onların hizmet kullanım şartlrını ve gizlilik politikalarını dikkatle okumaya tavsiye ediyoruz.
 • Birlikte çalıştığımız reklam ve analiz sağlayıcılarından veriler. Bu üçüncü partiler, bize demografik verileriyle analiz ve diğer birleştirilmiş verileri sağlayarak, Servisimiz vasıtasıyla bilgi toplamak için kendi Çerez ve benzeri teknolojileri ayarlayıp okuyabilmektedir. Bu veriler hiç bir bireyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaz.

4. Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Kişisel verilerinizi çeşitli amaçlar için kullanıyoruz. Servisimizin bazı parçalarına bize kişisel verilerinizi vermeden ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda, hesabı açmak ve Oyunumuzu oynamak için kişisel verilerinizi sağlamanız gerekecek.

Kişisel verilerinizi, sizinle sözleşmemizi yerine getirmek (yani bizim Servis Kullanım Şartları), yasal yükümlülüklere uymak, meşru menfaatlerimizi takip etmek (menfaatleriniz veya haklarınız tarafından geçersiz kılınmaması koşuluyla) dahil olmak üzere birçok yasal dayanak altında veya rızanızla kullanacağız.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla kullanacağımızı ve bu konuda dayandığımız hukuki dayanakları aşağıdaki tabloda listeledik.

AMAÇHUKUKİ DAYANAK
Oyun hesabınızı açıp Oyunumuzu oynamanıza ve Servisimizi kullanmanıza izin vermek.Sözleşmenin yerine getirilmesi
Oyuncu desteğini sağlamakla birlikte sorularınız, açıklamalarınız ve şikayetlerinize cevap vermek.Sözleşmenin yerine getirilmesi
Size ilgili bilgiler, güvenlik uyarıları ve diğer tebliğleri göndermek; sizi günceller ve şartlarımızla politikalarımıza yaptığımız değişiklikler hakkında bildirmek; sizi yeni ürünler ve servisler terfiler yarışmalar veya özel olaylar hakkında haber vermek.(a) Kabulünüz (tanıtıcı iletişim durumunda)
(b) Sözleşmenin yerine getirilmesi
(c) Meşru menfaatler – sizi Servisimiz hakkında son gelişmeler ile ilgili bilgilendirmek); Servisimizi tanıtmak ve sizi servisimizle ilgilendirmek
Gözetleme, sorun giderme, sınama, dizge bakımı, teknik destek.(a) Sözleşmenin yerine getirilmesi
(b) Meşru menfaatler – işimizi yürütmek; Servisimizin fonksiyonneliğini ve kullanım rahatlığını arttırmak; Servisimizin kalitesini iyileştirmek; Servisimizi kullanırken kullanıcıların mümkün olan en iyi deneyimi yaşamalarını sağlamak
Servisimizi nasıl kullandığınızı, davranışınızı ve tercihlerinizi daha iyi anlamak için; oyunu ve oyun deneyimi geliştirmek ve genişletmek; oyuncu deneyimini özelleştirmek(a) Kabulünüz
(b) Meşru menfaatler – Servisimizi güncellenmiş ve uygun tutmak; servisimizi iyileştirmek; kullanıcıların mümkün olan en iyi deneyimi yaşamalarını sağlamak
Reklamı teslim etmek ve hedeflemek; reklamımızın etkinliğini ölçmek.  (a) Kabulünüz
(b) Meşru menfaatler – Servisimizi tanıtmak; yeni kullanıcıları çekmek ve mevcut kullanıcılarımızı yeniden çekmek; oyun içi alışveriş yoluyla yaratılan gelir miktarını artırmak; reklamımızı iyileştirmek; pazarlama stratejimizi saptamak; işimizi geliştirmek.
Hile ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek; hileli ve yaramazlık yapan oyunculara karşı tedbir almak; Servis kullanımı şartalarımızı uygulamak.    (a) Yasal zorunluluk – Servisimizi güvenli ve adil bulundurmak; Servisimizin her kullanımının meşru ve hilesiz olmasını sağlamak.
(b) Meşru menfaatler – işimizi sürdürüp korumak; Servisimizi güvenli ve adil bulundurmak; güvenliği, ağ ve bilgi güvenliğini yönetmek; risk ve hile önlemi; oyuncuların emniyeti ve refahını korumak.

5. Veri Paylaşımı

Kişisel verilerinizi ardından gelen üçüncü taraflar kategorileriyle paylaşabiliriz:

 • Mobil platformlar ve sosyal ağlar gibi bizim adımıza hizmetleri sunmakta olan iş ortakları ve üçüncü parti hizmet sağlayıcılar; yazılım sağlayıcıları; teknik destek, oyuncular desteği, e-posta servisleri, veri analizi, marketing, reklam, veri depolama, Internet siteleri güvenlik servisleri sağlayıcıları. Bu iş ortakları, verileri sadece VOLKA’nın belirttiği gibi ele almaktadır.
  Bu Iş ortaklarından bazılarıyla sadece anonim, yani özdeşliğinizi doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmeyen bilgilerle paylaşıyoruz. Örneğin, anonim ve birleştirilmiş bilgilerle reklam ortaklarımızla paylaşabiliriz. Bu gibi bilgiler teknik verileri, benzersiz tanımlayıcıları, oyun istatistiği ve davranışını, reklam performans verilerini içerebilir. Reklamcılarımıza Servis kapsamında anonim ve birleştirilmiş bilgileri toplamaya izin verebiliriz, ve onlar bu bilgilerle bizimle paylaşabilirler. Reklamcılarımız, bu bilgileri çerezleri ve benzeri izleme teknolojilerini kullanarak toplayabilir. Bu tür bilgi toplaması, reklamcılarımızın, büyük bir olasılıkla ilginizi çekmesi daha muhtemel ürünler ve hizmetlerle ilgili reklamları göstererek deneyiminizi özelleştirmek amacıyla hedefli reklamları sunmasını saglamaktadır. Reklamcılar, bu bilgi reklamların etkinliğini ölçmek ve operasyonlarını iyileştirmek için kullanacak. Aşağıdaki 9. bölümde bulunan talimatlara uyarak, hedefli reklamlardan vazgeçebelirsiniz.
 • Resmi makamlar ve diğer kuruluşlar. Milli güvenlük, kolluk kuvvetleri veya yasal süreç amaçları dahil olmak üzere devlet makamlarının hukuki taleplerine cevap vermek; yasa dışı faaliyetler, şüpheli sahtekarlık, herhangi bir kişinin fiziki ğüvenliğinin potansiyel tehlikeye atılmasını içeren durumlar, Servis Kullanım Şartlarımızın ihlalini araştırmak, önlemek veya bunlarla ilgili işlem  yapma durumlarında mecbur kalmamız durumunda herhangi yasalara ve kanunlara uymak amacıyla, kişisel verilerinizi ifşa edeceğiz.

Kişisel verilerinizi üçüncü partilere satmıyoruz ya da kiralamıyoruz.

6. Uluslararası Veri Transferleri

Topladığımız verileri, toplandığı ülkelerden başka ülkelere aktarabiliriz. Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanında (AEA’da) bulunan sunucularda depolamamızla beraber, bu verileri iş ortaklarımızın ve hizmet sağlayıcımızın faaliyette bulundukları diğer ülkelerde (AEA dışındaki ülkeler dahil olmak üzere) işleyebiliriz. Verilerinizin, yeterli derecede koruma sağlayan olarak tanınan üçüncü ülkelere aktarılmasını, aksi takdirde AEA üyesi olan ülkeden AEA dışındaki ülkeye veri aktarılması için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddeleri gibi yeterli koruma önlemlerin mevcut olmasını sağlamaya tedbir almaktayız. Koruma önlemleri hakkında daha fazla bilmek isterseniz, lütfen privacy@volkagames.com e-posta adresinden Veri Koruması Yetkilimize başvurunuz.

7. Veri Saklama

İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için kişisel verilerinizi gerekli olduğu sürece saklayacağız. Hesabınızı silerseniz veya bizden kişisel verilerinizi silmeyi talep ederseniz (aşağıdaki 9. bölüme bakınız ), verilerinizi sileceğiz.

Hesabınızı sildikten veya verilerinizi silmemizi istedikten sonra bile, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemize, yasal hak taleplerini yerine getirmemize veya savunmamıza veya kanunen izin verilebilir başka amaçlar için kişisel verilerinizin bir kısmını saklayabileceğimizi lütfen unutmayın. Ayrıca verilerinizi kişiselleştirme (kimliğinize ilişkin doğrudan veya dolaylı tüm referansları kaldırma) ve araştırma ve istatistiksel amaçlar gibi kendi meşru menfaatlerimiz için kullanmaya devam etme hakkımızı saklı tutarız.

8. Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizi kaybolma, yok edilme, değiştirilme, kötüye kullanma, yetkisiz erişim veya ifşa edilmeye karşı korumak amacıyla makul ve uygun tedbileri uyguladık. Buna ilaveten, herhangi bilgileri paylaştığımız veya ifşa ettiğimiz üçüncü partilerin verilerinize yeterli korumayı sağlamasından emin olmak için makul adımları atmaktayız.

Aldığımız tüm önlemlere rağmen, hiçbir güvenlik sisteminin olası güvenlik ihlallerini önleyemeyeceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, verilerinizin mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Hesap bilgileriniz de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi güvende tutmak ve Servis aracılığıyla herhangi bir veri gönderdiğinizde dikkatli olmanız için adımlar atmanızı ısrarla öneririz.

9. Haklarınız ve Imkanlarınız

Veri koruma yasaları uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Hakkınızda tuttuğumuz verilerin suretiyle kişisel verilerinizle ilgili gizlilik uygulamalarımıza ait diğer ek bilgi almanıza izin veren kişisel verilerinize erişim hakkı.
 • Hatalı kişisel verilerin düzeltilmesi veya eksik kişisel verilerin bütünlenmesi hakkı.
 • Kişisel verilerinizin belirli durumlarda silinmesini sağlama hakkı; örneğin, bunları işlemeye devam etmemiz için iyi bir nedenin olmadığı, onayınızı geri çektiğiniz veya kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ettiğiniz durumlarda (aşağıya bakınız).
 • Belli şartlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamayı talep etme hakkı; örneğin, biz yaptığınız düzeltme veya itiraz talebinizi ele alırken.
 • Bize verdiğiniz kişisel verilerinizi yapısal, kullanımı yaygın, bilgisayarca okunur bir biçimde almanızı ve de kişisel verilerinizin diğer denetleyiciye iletilmesini talep etmenizi sağlamakata olan veri taşınabilirliği hakkı.
 • Kişisel verilerinizin Işlenmesine, özel durumunuzla ilgili sebeplere dayanarak ve işlenmenin yasal zemini olarak meşru iş menfaatlerimize istinad ettiğimiz veya kişisel verilerin dogrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesi gibi belli şartlarda itiraz etme hakkı.
 • Kişisel verilerinizi rızanızla işliyorsak, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkı.
 • Kişisel verilerinizi yerel veri koruma kurumunuzla işleme biçimimiz hakkında şikayette bulunma hakkı.

Yukarıda belirlenmiş haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen isteğinizi Destek ekibimize gönderiniz. 

Bunun gibi her isteğe bir an önce cevap vermeye çalışacağız, ama bunu her zaman veri korumasıyla ilgili yasanın belirlediği zaman sınırı içerisinde yapacağız.

 • Doğrudan pazarlamayı devre dışı bırakma. VOLKA’dan promosyon e-postaları almayı durdurmak istiyorsanız, VOLKA’dan herhangi bir promosyon e-postasının altındaki “abonelikten çık” bağlantısını tıklayın. Uygulamanın açık olmaması bile mobil aygıtınıza gönderdiği mesajlar olan anlık bildirimleri almayı durdurmak isterseniz, mobil aygıtınızın ayarlarına giderek onları kapayabilirsiniz.
 • Hedefli reklamdan vazgeçmek. Aygıtınızın veya tarayıcınızın ayarlarını düzelterek ilgi alanına dayalı reklamdan vazgeçebilirsiniz:
  • iOS aygıtları için: Ayarlar > Gizlilik > Reklam’a geçiniz ve “Reklam Takibini Sınırla” açınız.
   Android aygıtları için: Ayarlar > Google hizmetleri > Reklamlar’a geçiniz ve “Reklamları Özelleştirmekten vazgeçmek” açınız.
   “Reklam tanıtıcısını” mobil aygıtınızın ayarlar sayfasından sıfırlayabilirsiniz ve böylece önceki “reklam tanıtıcısına” bağlı mevcut davranışsal verilerin kullanımını önleyebilirsiniz.
  • İnternetteki display reklamı için, çerezleri kullanarak ve http://www.aboutads.info/choices ve de http://www.youronlinechoices.eu/ siteleri ziyaret ederek tarayıcı ayarlarınızı belirli izlemeyi sınırlayacak hale getirebilirsiniz.
  • Hedefli reklamlardan vazgeçmek için bu sayfayı ziyaret ediniz.
   Vazgeçme hakkınızı kullanırsanız bile, reklamı henüz alacağınızı ama size gösterecek reklamların daha az alakalı olacağınızı lütfen dikkate alınız.

10. Otomatik Karar Verme

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi kulanmamız profil oluşturma dahil otomatik karar vermeye yol açabilir. Otomatik karar verme, herhangi bir insan katılımı olmadan otomatik araçlarla (yazılım algoritmaları kullanarak) sizinle ilgili bir karar verme sürecidir. Örneğin, otomatik kararları Servisimizde doğrudan veya hedefli reklam sağlamak için kullanıyoruz. Yukarıdaki 9. bölümde açıklandığı gibi, bunun gibi işleme itiraz etme hakkınızı kullanabirsiniz ya da doğrudan veya hedefli reklamdan vazgeçebilirsiniz.  

Hukuki sonuçlara yol açan veya aynı şekilde herhangi bir kullanıcıyı önemli derecede etkilenen profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı hiç bir karar vermiyoruz.

11. İzleme (Do Not Track)

İzleme’yi (Do Not Track) (“DNT”) desteklememiz nedeniyle DNT isteklerine cevap vermiyoruz.

12. Çocuklar

Servisimiz 16 yaşın altındaki çocukların kullanımı için değildir. Yaşınız 16 ile 18 yaş arasında ya da 16 ile ikamet ettiğiniz bölgedeki erginlik yaşı arasındaysa, servisimizi kullanmadan ve kişisel verilerinizi göndermeden önce ebeveyninizden veya yasal vasinizden izin almanız gerekir.

Ebeveyn izni olmadan 16 yaşına ulaşmamış çocukların kişisel verilerini bilerek toplamıyoruz veya bu tür verileri işlemiyoruz. Bunu bilmeyerek yaptığımızı öğrenirsek, bu tür verileri derhal kayıtlarımızdan silmeye yönelik adımlar atacağız. 16 yaşın altındaki veya ebeveyn izni olmayan bir çocuktan kişisel veriler toplayabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

13. Üçüncü Partilere Bağlantılar

Servisimiz üçüncü parti sitelerine bağlantılarını içerebilir. Üçüncü parti bağlantıya tıklarsanız, o üçüncu parti sitesine yönetileceksiniz ve onların özel gizlilik politikasına tabi olacaksınız. Herhangi üçüncü parti sitelerinin ve hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikası veya uygulamaları üzerinde kontrolümüz yok ve bunlardan sorumlu olmamaktayız. Ziyaret ettiğiniz her sitenin gizlilik politikasını her zaman incelemelisiniz.

14. Bize Ulaşınız

İşbu Gizlilik Politikası veya veri koruması ugulamalarımızla ilgili herhangi sorularınız varsa, lütfen privacy@volkagames.com adresinden Veri Koruması Yetkilimize başvurunuz. Genel sorularınız için Destek ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.